hannu.kylkisalo(at)humak.edu
karí.rummukaínen(at)humak.edu
 
   
   
 
 
     
 

Tieto osana asiantuntijan osaamista

Ohje  
   

1 Tieto ja tiedonhankinnan prosessi
2 Tutustumme lähikirjastoihin
3 Perustiedonlähteet
4 Tietokannat ja verkkotiedonlähteet
5 Erikoiskirjastojen tietopalvelut
6 Verkkolehdet
7 Tiedonhakuongelma
8 Asiasanat ja luokitukset
9 Tiedonhaun logiikkaa
10 Internet ja sen hakukomennot
11 Hakutulosten arviointi

Lisää lukemista ja linkkejä

 

 

 
 
 
 
      01.09.2009