Työtön + opiskelija?

Yli 25-vuotias työtön työnhakija voi Kelan mukaan tietyin ehdoin opiskella päätoimisesti ilman että menettää työttömyysetuuden. Työtön voi omaehtoisesti esim. suorittaa loppuun kesken jääneen tutkinnon. Työttömyysturvaa voidaan myöntää omaehtoiseen opiskeluun, jos henkilö on täyttänyt 25 vuotta viimeistään opintojen alkamishetkellä, opinnot ovat päätoimisia ja työ- ja elinkeinotoimisto toteaa koulutuksen tarpeelliseksi. Te-toimisto arvioi opinnot etukäteen ja päättää, voidaanko opiskelua tukea työttömyysetuudella. Lue lisää työttömän oikeuksista ja velvollisuuksista Kelan sivuilta.

Opintojen mahdollistamisesta kannattaa olla yhteydessä omaan Kelan toimistoonsa.

 

© TYÖVÄEN AKATEMIA 2013.