Opiskelu Opiskelijapalvelut Opiskelun tueksi

VALMENNUSKURSSIT

Meillä voit miettiä eri vaihtoehtoja jatko-opinnoillesi. Opintomenestyksesi on meille tärkeää, joten järjestämme keväisin valmennusta eri oppiaineiden ja yliopistojen pääsykokeisiin. Lue lisää Valmennusakatemiasta!

Voit halutessasi osallistua myös psykologisiin ammatinvalintatesteihin ja saada kirjavalmennuksen ohella valmennusta myös sellaisiin ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen valintakokeisiin, jotka sisältävät haastattelu- ja ryhmäkeskusteluosioita.

URASUUNNITTELU

Mietitkö vielä omaa alaasi?

      Haluatko kehittää opiskelutaitojasi?

            Mietitkö alan vaihtoa tai kaipaatko vaihtelua työkuvioihin?

Työväen Akatemia tarjoaa sinulle välineitä oman koulutus- ja työurasi suunnitteluun. Yhdessä ohjaavan opettajasi kanssa asetat opiskelullesi tavoitteet opintovuotesi ajaksi ja siitä eteenpäin. Tarkistat opiskelu- ja jatko-opintosuunnitelmaasi kehitys- ja arviointikeskusteluissa lukuvuoden aikana.

Laillistettu psykologi tarjoaa ammatinvalinnanohjausta sekä ryhmä- että yksilötestauksena. Ryhmätestaus koostuu kahdesta ammatinvalintatestistä ja palautekeskustelusta. Yksilötestaus sisältää puolestaan alkuhaastattelun, viisi persoonallisuustestiä sekä purkukeskustelun.

URAOHJAUS – JA ELÄMÄNHALLINTAA TUKEVAT PALVELUT TYÖVÄEN AKATEMIASSA

Laillistettu psykologi Jaana Hiltunen auttaa ammatinvalintaan ja elämänhallintaan liittyvissä kysymyksissä. 

© TYÖVÄEN AKATEMIA 2013.