Oppiaineet Humanistinen

Humanistiset opinnot Akatemiassa!

Kiinnostaako kulttuurin- ja taiteentutkimus? Haluatko kirjallisuuden- tai taiteentutkijaksi, äidinkielenopettajaksi, kirjallisuuskriitikoksi tai yleishumanistiksi?

Humanistisissa opinnoissa voit opiskella kulttuurihistoriaa, kirjallisuutta, teatteri- ja taideaineita sekä vieraita kieliä. Opiskelu luo pohjaa humanististen aineiden jatko-opintoihin yliopistossa ja ammattikorkeakouluissa. Kulttuurin- ja taiteentutkimus soveltuu myös vapaatavoitteiseen itsensä sivistämiseen ja kehittämiseen.

Vuoden aikana voit halutessasi suorittaa yliopistolliset perusopinnot esim. kulttuurihistoriassa tai yleisessä kirjallisuustieteessä. Voit myös liittää opintoihisi luovan kirjoittamisen kursseja. Yleisen kirjallisuustieteen ja kulttuurihistorian opinnot voit myöhemmin liittää osaksi humanistisen tai yhteiskunnallisen alan yliopistotutkintoa.

Mitä opiskellaan?

Opiston muilta linjoilta on lisäksi valittavissa lähes 30 ainetta, esim. kasvatustiede, psykologia, sosiaalipsykologia, sosiologia, viestintä, kansainvälinen politiikka, kehitysmaatutkimus, sosiaalipolitiikka, kansantaloustiede, valtio-oppi, tilastotiede sekä laaja kieliopintojen tarjonta. Opintojen yhteydessä voi myös suorittaa atk-ajokortin.

Avoin yliopisto

Humanististen opintojen keskiössä ovat yleensä avoimen yliopiston opintokokonaisuudet:

  • Kulttuurihistorian perusopinnot (Turun yliopisto) 25 op
  • Yleinen kirjallisuustiede (Helsingin yliopisto) 30 op
  • Aasian tutkimuksen opinnot (Helsingin yliopisto) 15 op
  • Viestintä (Helsingin yliopisto) 10 op

Muita vaihtoehtoja ovat esim. sosiologia, poliittinen historia, kehitysmaatutkimus, valtio-oppi ja kasvatustiede (25 op kukin) tai kieliopinnot (englanti, ruotsi, saksa, venäjä ja espanja).

Miten opiskellaan

Työväen Akatemiassa opiskelu tapahtuu pienissä opintoryhmissä, joissa opettajien antama henkilökohtainen ohjaus tai lisäopetus tukevat opiskelijaa enemmän kuin korkeakouluopinnoissa yleensä tapahtuu. Tämän lisäksi tarjolla on myös runsaasti perinteisempää luento-opetusta. 

 

Lisätietoja voit kysyä suoraan teeman vastaavalta opettajalta:

FL, YTM Ari Niemi
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
puh. 09 5404 2415.

Lisätietoja
09 5404 240
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

© TYÖVÄEN AKATEMIA 2013.