Oppiaineet Kieli ja kulttuuri Englannin kieli

Englannin kielen opinnot

Englannin kielen opintokokonaisuus

Englannin kielen opinnot etenevät omien tavoitteidesi mukaan peruskielitaitoa painottaen tai haastaen kielitaitoasi uudelle tasolle. Työskentelet natiiviopettajien johdolla niin suullisessa kuin kirjallisessa vuorovaikutuksessa, kirjallisuudessa (esim. Understanding Literature and Poetry), kielitieteessä (esim. Linguistics and Culture), kääntämisessä, ääntämisessä ja seminaarityöskentelyssä (English Academic and Professional Skills: Discussion and Writing) sekä luovassa kirjoittamisessa (esim. Fun with Creative Writing). Voit keskittyä pelkästään englannin kieleen opiskeluun tai poimia haluamasi opintojaksot ja yhdistää opinto-ohjelmaasi muita kieliä ja opintoja kiinnostuksesi ja tavoitteidesi mukaan. Jos tähtäät englanninopettajaksi, suosittelemme kasvatustieteen opintoja kieliopintojen rinnalle.

Englannin valintakoevalmennus

Englannin kielen pääkoevalmennus kestää koko lukuvuoden. Englannin valmennusohjelma muodostuu seitsemästä opintojaksosta, joissa perehdyt laaja-alaisesti valintakokeissa tarvitsemiisi keskeisiin aihepiireihin kuten kielitieteeseen, kielioppiin ja kirjallisuuteen. Valmennusohjelma huipentuu keväällä englannin valintakoevalmennuskurssiin. Englannin valmennusohjelma sisältyy Akatemian opiskelijoilla opintomaksuun.

Lähtötaso

Englannin kielen opintojen lähtötasona on lukion pitkä oppimäärä tai vastaavat taidot. Englannin kielen opinnot jakautuvat kieliopintoihin ja kulttuuriopintoihin, joihin lukeutuvat erilaiset englantia puhuvien maiden, englanninkielisen kirjallisuuden ja elokuvan tuntemukseen keskittyvät opintojaksot. Kieliopinnoissa hiotaan englannin kielen suullista ja kirjallista käyttöä ja perehdytään englannin käyttöön erilaisissa työelämän tilanteissa, kääntämiseen sekä englannin kielen historiaan.

Ulkomaille opiskelemaan?

UCAS-haku, Cambridge-tutkinnot, tutustumismatka Skotlannin yliopistoihin

Oletko harkinnut opiskelua Isossa Britanniassa? Voit osallistua Akatemiassa brittiyliopistojen UCAS-hakuun perehdyttävälle kurssille ja tutustumismatkalle Skotlannin yliopistoihin. Tälläkin hetkellä kymmeniä Akatemian entisiä opiskelijoita opiskelee Isossa Britanniassa. Akatemiassa voit myös suorittaa hakua varten tarvitsemasi Cambridge-tutkinnon. Suomessa Työväen Akatemian lisäksi näitä tutkintoja saavat järjestää vain Jyväskylän yliopisto ja Finnish British Society.

 

© TYÖVÄEN AKATEMIA 2013.