Oppiaineet Kirjoittaminen

Kirjoittajakoulutus Akatemiassa

Kiinnostaako luova kirjoittaminen? Haluatko oppia kertomaan hyvän tarinan? Kiinnostaako kenties käsikirjoittaminen? Tule hiomaan taitojasi kirjoittajakoulutukseen!

Luova kirjoittaminen on taito, jota voi harjoitella. Luovuutta tarvitaan tänä päivänä monella alalla. Mutta mistä on hyvät kirjoittajat tehty? Mitä on luova kirjoittaminen? Ota selvää ja valitse luovaa kirjoittamista painottavat kirjoittamisen opinnot. Akatemian kirjoittajakoulutus sopii esim. humanististen alojen opiskelijoille sekä kirjailijan, dramaturgin, toimittajan, tiedottajan tai copywriterin uraa suunnitteleville.

Mitä opiskellaan?

Kirjoittajakoulutus rakentuu Jyväskylän avoimen yliopiston kirjoittamisen perusopintojen ympärille. Opinnoissa tutustutaan kirjoittajan yhteisöihin ja syvennytään kirjallisuuden eri lajeihin faktasta fiktioon. Lisäksi tutkitaan kirjoittajan luovaa prosessia ja tuetaan kirjoittajaidentiteetin kehittymistä. Tärkeä osa opintoja on palautteen saaminen omasta kirjoittamisesta sekä palautteen antamisen harjoittelu. Vuosi kulminoituu oman antologian kirjoittamiseen, toimittamiseen ja julkaisemiseen.

Opettajina toimivat kirjoittamisen ammattilaiset, mm. kirjoittamisen opettaja Panu Hämeenaho, kirjoittamisen opettaja Inari Mykkänen, käsikirjoittaja Mikko Myllylahti, kirjailija ja dramaturgi Emma Puikkonen, kirjailija Riikka Pelo, kirjailija Taija Tuominen ja kirjailija Sinikka Vuola. Linjan vastaavana opettajana toimii kirjailija Miia Toivio.

Miten opiskellaan?

Vuoden aikana opiskelijat suorittavat Jyväskylän avoimen yliopiston kirjoittamisen perusopinnot (30 op) sekä kirjoittajana kasvamista tukevia teemaopintoja. Teemaopinnoista keskeisimmät ovat kirjoittajana kasvaminen, tekstiseminaari ja Sanoista teokseksi -antologiakurssi.

Luovan kirjoittamisen opintoihin on mahdollista sisällyttää myös yleisen kirjallisuustieteen yliopisto-opintoja (HY) ja yliopistojen pakollisia kieli- ja viestintäopintoja (HY).

Kirjoittamisen aineopinnot

Työväen Akatemialla on mahdollista opiskella myös arviolta 2 vuotta kestävät Jyväskylän avoimen yliopiston kirjoittamisen aineopinnot. Aineopintoihin haetaan perusopintojen suorittamisen eli ensimmäisen opintovuoden jälkeen. Aineopinnot voi tehdä joko suppeana (40 op) tai laajana (50 op), jolloin opintoihin sisältyy proseminaari ja kandidaatintutkielma.

Aineopintojen aloittamisen edellytyksenä ovat hyvin arvosanoin suoritetut kirjoittamisen perusopinnot sekä hyvä motivaatio. Aineopinnoissa vaaditaan myös akateemista luku- ja kirjoitustaitoa. Osa pakollisesta kirjallisuudesta on englanniksi. Aineopinnoissa suuntaudutaan joko a) oman laajan tekstikokonaisuuden kirjoittamiseen tai b) kirjoittamisen opettamiseen ja tutkimiseen. Myös Turun yliopiston avoimessa yliopistossa kirjoittamisen perusopinnot suorittaneet voivat hakea aineopintoihin. Katso tarkemmin aineopinnoista kohdasta Kirjoittajakoulu.

Opiskelijavalinta

Kirjoittajakoulutuksen opintoihin haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake 14.8.2017 mennessä. Huomaa, että kirjoittamisen opintoihin vaaditaan ”Minä kirjoittajana” -teksti, joka täytetään hakulomakkeeseen. Teksti kannattaa kirjoittaa tekstinkäsittelyohjelmalla ja kopipeistata hakemuskenttään. Opiskelijavalinnassa huomiota kiinnitetään motivaatioon ja kirjalliseen ilmaisuun. Haussa arvioidaan myös kykyä selviytyä opinnoista menestyksekkäästi. Opinnoissa menestyminen edellyttää kykyä jakaa omia tekstejään ryhmässä, keskustella ja antaa palautetta muiden teksteistä sekä reflektoida omaa kirjoittamista ja oppimista.

Tavoitteena tutkinto?

Akatemiassa opiskelu voi olla myös tutkintotavoitteista opiskelua. Opintojen alussa kannattaa miettiä, haluaisiko tähdätä kirjoittamisen kandidaatintutkintoon Jyväskylän yliopistosta. Opintovalinnat kannattaa tehdä alusta lähtien tietoisena tutkintovaatimuksista. Lisätietoja kirjoittamisen kandidaatintutkinnosta Jyväskylän avoimen yliopiston sivuilta.

Lisätietoja voit kysyä suoraan linjan vastaavalta opettajalta:

Kirjailija Miia Toivio
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
(09) 5404 2422

Lisätietoja
(09) 5404 240
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© TYÖVÄEN AKATEMIA 2013.