Oppiaineet Oikeustiede

Aloita oikeustieteen opinnot Akatemiassa!

Kiinnostavatko oikeustieteen opinnot yliopistossa?

Työväen Akatemiassa opiskelet oikeustieteen opintoja ja parannat valmiuksiasi päästä opiskelemaan oikeustiedettä. Akatemiassa suoritat Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan järjestämiä avoimen yliopiston opintoja, Itä-Suomen yliopiston oikeustieteen opintoja sekä Akatemian omia oikeustieteellisiä opintoja. Vuoden aikana teet oikeustieteen opintoja yhteensä 50 opintopistettä, joista 25 on avoimen yliopiston opintoja.

Oikeustieteellisten aineiden lisäksi suoritat tutkintoon kuuluvia pakollisia kieliopintoja ruotsista, englannista ja äidinkielestä. Tarjoamme myös avoimen yliopiston kieliopintoihin valmentavia kursseja ruotsista ja englannista.

Opinnot kestävät yhden lukuvuoden.

Avoimen yliopiston opinnot lukuvuonna 2015-2016

 • Johdatus oikeustieteeseen 2 op
 • Oikeushistoria 5 op
 • Valtiosääntöoikeus 5 op
 • Yksityisoikeuden johdantokurssi 3 op
 • Rikos- ja prosessioikeuden perusteet 5 op
 • Perhe- ja jäämistöoikeus 5 op
Kieliopinnot
 • Toisen kotimaisen kirjallinen ja suullinen taito (oikeustieteellisen tdk mukaan) 5 op
 • Tieteellinen kirjoittaminen 5 op
 • Englannin kieli 5 op

Teemaopinnot

 • Eurooppaoikeus 3 op
 • Sopimusoikeus 3 op
 • Velvoiteoikeus 3 op
 • Esineoikeus 3 op
 • Ja muita mahdollisia teemaopintoja

Miten opiskellaan

Vuoden aikana tehdään opintokäyntejä, opintomatkoja, harjoitellaan oikeustapauksia, luetaan lukupiirissä opettajan johdolla avoimen yliopiston tenttikirjoja.

Akatemia tarjoaa myös kattavasti muita opintoja. Voit valita melkein kaikkia Työväen Akatemian opetustarjonnassa olevia opintojaksoja ja avoimen yliopiston aineita esim. EU-opintoja tai kieliä.

Pääsykoevalmennus

Keväällä pääsykoekirjojen ilmentyessä alkaa intensiivinen pääsykoevalmennus. Valmennusta järjestetään ainakin Helsingin oikeustieteelliseen tiedekunnan pääsykokeisiin. Myös muiden oikeustieteellisten tiedekuntien pääsykokeisiin järjestetään valmennusta, jos ryhmäkoko on tarpeeksi iso.

Tule Työväen Akatemiaan opiskelemaan oikeustiedettä. Vuoden jälkeen ponnistat vankemmalta pohjalta oikeustieteellisen tiedekunnan varsinaiseksi opiskelijaksi.

Lisätietoja voit kysyä suoraan:

Mari Ervast, ohjaus ja hallinto
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
09 5404 2416

Lisätietoja
09 5404 240
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© TYÖVÄEN AKATEMIA 2013.