Oppiaineet Oikeustiede

Oikeustieteen opinnot Akatemiassa!

Kiinostaako oikeustieteen opiskelu yliopistossa?

Työväen Akatemiassa voit valita oikeustieteen opinnot ja parantaa valmiuksiasi päästä opiskelemaan oikeustiedettä. Akatemiassa suoritat Turun ja Itä-Suomen yliopistojen järjestämiä oikeustieteen avoimen yliopiston opintoja sekä Akatemian omia oikeustieteellisiä opintoja

Oikeustieteen opiskelu Akatemiassa on monipuolista. Vuoden aikana tehdään opintokäyntejä, opintomatkoja, harjoitellaan oikeustapauksia. Oikeustieteen opintojen lisäksi suoritat tutkintoon kuuluvia pakollisia kieliopintoja ruotsista, englannista ja äidinkielestä. Sinun on mahdollista siis suorittaa avoimen yliopiston opintoja jopa 58 op verran. Tarjoamme myös avoimen yliopiston kieliopintoihin valmentavia kursseja ruotsista ja englannista.

Oikeustieteen opinnot kestävät yhden lukuvuoden.

Avoimen yliopiston opinnot lukuvuonna 2017-2018

Turun yliopisto
 • Johdatus oikeustieteeseen 2op
 • Kansainvälinen oikeus 6 op
 • Rikosoikeus 8 op
 • Valtiosääntöoikeus 7 op
Itä-Suomen yliopisto
 • Perhe- ja jäämistöoikeus 5 op
 • Sopimusoikeus 5op
 • Sosiaalioikeus 5 op
 • Työoikeus 5 op
 • Yksityisoikeus 5op
Kieliopinnot
 • Toisen kotimaisen kirjallinen ja suullinen taito (Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tdk mukaan) 5 op
 • Tieteellinen kirjoittaminen 3 op
 • Englannin kieli 5 op

Teemaopinnot

 • Eurooppaoikeus 3 op
 • Sopimusoikeus 3 op
 • Prosessioikeus 3 op
 • Velvoiteoikeus 3 op
 • Työoikeus 3 op
 • Ympäristöoikeus 3 op

Miten opiskellaan

Vuoden aikana tehdään opintokäyntejä, opintomatkoja, harjoitellaan oikeustapauksia, luetaan lukupiirissä opettajan johdolla avoimen yliopiston tenttikirjoja.

Akatemia tarjoaa myös kattavasti muita opintoja. Voit valita melkein kaikkia Työväen Akatemian opetustarjonnassa olevia opintojaksoja ja avoimen yliopiston aineita, kuten EU-opintoja tai kieliä.

Tule Työväen Akatemiaan opiskelemaan oikeustiedettä. Vuoden jälkeen ponnistat vankemmalta pohjalta oikeustieteellisen tiedekunnan varsinaiseksi opiskelijaksi.

Lisätietoja voit kysyä suoraan:

Mari Ervast, ohjaus ja hallinto
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
09 5404 2416

Lisätietoja
09 5404 240
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© TYÖVÄEN AKATEMIA 2013.