Oppiaineet Oikeustiede

Oikeustieteen opinnot Akatemiassa!

Kiinostaako oikeustieteen opiskelu yliopistossa?

Työväen Akatemiassa voit valita oikeustieteen opinnot ja parantaa valmiuksiasi päästä opiskelemaan oikeustiedettä. Akatemiassa suoritat Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan järjestämiä avoimen yliopiston opintoja, Turun yliopiston oikeustieteen opintoja sekä Akatemian omia oikeustieteellisiä opintoja. 

Oikeustieteen opiskelu Akatemiassa on monipuolista. Vuoden aikana tehdään opintokäyntejä, opintomatkoja, harjoitellaan oikeustapauksia. Oikeustieteen opintojen lisäksi suoritat tutkintoon kuuluvia pakollisia kieliopintoja ruotsista, englannista ja äidinkielestä. Sinun on mahdollista siis suorittaa avoimen yliopiston opintoja jopa 58 op verran. Tarjoamme myös avoimen yliopiston kieliopintoihin valmentavia kursseja ruotsista ja englannista.

Oikeustieteen opinnot kestävät yhden lukuvuoden.

Avoimen yliopiston opinnot lukuvuonna 2016-2017

Helsingin yliopisto
 • Johdatus oikeustieteeseen 3 op
 • Asiakirjojen laadintakurssi 3 op
 • Oikeushistoria 5 op
 • Valtiosääntöoikeus 5 op
 • Yksityisoikeuden johdantokurssi 3 op
 • Perhe- ja jäämistöoikeus 6 op
 • Oikeusteoria 6 op
Turun yliopisto
 • Kansainvälinen oikeus 6 op
 • Rikosoikeus 8 op
Kieliopinnot
 • Toisen kotimaisen kirjallinen ja suullinen taito (oikeustieteellisen tdk mukaan) 5 op
 • Tieteellinen kirjoittaminen 3 op
 • Englannin kieli 5 op

Teemaopinnot

 • Eurooppaoikeus 3 op
 • Sopimusoikeus 3 op
 • Prosessioikeus 3 op
 • Velvoiteoikeus 3 op
 • Työoikeus 3 op
 • Ympäristöoikeus 3 op

Miten opiskellaan

Vuoden aikana tehdään opintokäyntejä, opintomatkoja, harjoitellaan oikeustapauksia, luetaan lukupiirissä opettajan johdolla avoimen yliopiston tenttikirjoja.

Akatemia tarjoaa myös kattavasti muita opintoja. Voit valita melkein kaikkia Työväen Akatemian opetustarjonnassa olevia opintojaksoja ja avoimen yliopiston aineita, kuten EU-opintoja tai kieliä.

Pääsykoevalmennus

Keväällä pääsykoekirjojen ilmentyessä alkaa intensiivinen pääsykoevalmennus. Valmennusta järjestetään ainakin Helsingin oikeustieteelliseen tiedekunnan pääsykokeisiin. Myös muiden oikeustieteellisten tiedekuntien pääsykokeisiin järjestetään valmennusta, jos ryhmäkoko on tarpeeksi suuri.

Tule Työväen Akatemiaan opiskelemaan oikeustiedettä. Vuoden jälkeen ponnistat vankemmalta pohjalta oikeustieteellisen tiedekunnan varsinaiseksi opiskelijaksi.

Lisätietoja voit kysyä suoraan:

Mari Ervast, ohjaus ja hallinto
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
09 5404 2416

Lisätietoja
09 5404 240
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© TYÖVÄEN AKATEMIA 2013.