Oppiaineet Yhteiskuntatieteet

Yhteiskuntatieteelliset opinnot Akatemiassa!

Kiinnostavatko yhteiskunnallisten alojen organisaatiot, järjestöt tai sosiaaliala? Haluatko valmennusta yliopisto-opintoihin? Aloita politiikan tutkimuksen, sosiaalitieteiden tai maailmanpolitiikan opinnot Akatemialla!

Yhteiskuntatieteelliset opinno perehdyttävät sinut yhteiskunnan rakenteisiin ja toimintatapoihin. Yhteiskuntatieteelliset opinnot sopivat niille, jotka haluavat opiskelemaan yliopistoon tai ammattikorkeakouluun. Opintoja voi suositella myös niille, jotka haluavat syventää käsitystään ihmisestä ja yhteiskunnasta. Yhteiskuntatieteelliset opinnot ovat hyödyllisiä myös varttuneempien aikuisten vapaatavoitteiseen opiskeluun ja itsensä kehittämiseen.

Mitä opiskellaan?

Yhteiskuntatieteellisten opintojen linjalla suuntaudut joko politiikan tutkimuksen opiskeluun, sosiaalitieteisiin tai kansainvälisiin opintoihin. Vuoden aikana teet ainakin yhdet yliopistolliset perusopinnot jostakin neljästä tarjoamastamme kokonaisuudesta:

Varsinaisten yhteiskuntatieteiden lisäksi voit opiskella myös muiden opintojen aineita, kuten kansainvälistä politiikkaa ja oikeutta, kasvatustiedettä, kirjallisuutta, psykologiaa, tilastotiedettä, vieraita kieliä tai äidinkieltä. Opintojen yhteydessä voi myös suorittaa atk-ajokortin.

Miten opiskellaan?

Lukuvuoden alussa opiskelija tekee henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Suunnitelma tehdään yhteistyössä tutor-opettajan kanssa. Opiskelutavat ovat monimuotoisia: perinteisen lähiopetuksen lisäksi mm. verkkoluentoja ja verkkotehtäviä sekä ryhmätöitä. Kerran viikossa kokoontuu lukupiiri, jossa käydään läpi avoimen yliopiston tenttikirjallisuutta. Vuoden aikana tehdään myös vierailuja ja opintokäyntejä julkisen alan organisaatioihin. Tarjolla on myös opintomatkoja ulkomaille esim. Brysseliin.

Avoin yliopisto

Suosittelemme,  että opiskelijat valitsevat yhdet 25 opintopisteen laajuiset perusopinnot esimerkiksi yhteiskuntapolitiikasta, sosiologiasta, sosiaalityöstä (JY) tai valtio-opista (HY). Kursseja voi valita myös esimerkiksi kehitysmaatutkimuksesta, psykologiasta tai kasvatustieteestä. Pakollista avoimen yliopiston opiskelu ei ole.

Valmentautuminen

Päätoiminen opiskelu Työväen Akatemiassa on parasta valmentautumista jatko-opintoihin.

Kysy lisätietoja suoraan linjan vastaavalta opettajalta:

YTM Mari Ervast
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
09 54042416

Lisätietoja
09 5404 240
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© TYÖVÄEN AKATEMIA 2013.