Oppiaineet Yhteiskuntatieteet Kansainvälinen

Maailmanpolitiikan ja kehitysmaatutkimuksen opinnot

Kansainvälisten opintojen linja tarjoaa laajan ja monipuolisen näköalan maailmanpolitiikan kysymyksiin ja ilmiöihin. Opiskelijoilta odotetaan suuntautumista kansainvälisyyteen opintojen, harrastusten tai muun kokemuksen kautta.

Maailmanpolitiikan opiskelijat työskentelevät osin omissa oppiaineryhmissä, osin he valitsevat opintonsa Akatemian muiden yleissivistävien opintojen joukosta. Jokainen opiskelija rakentaa oman henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa ohjaavan opettajan tuella.

Mitä opiskellaan?

Opiskelijat rakentavat opintonsa pääosin yhteiskunnallisen muutoksen opintojen ympärille. Opinnoissa on mahdollista valita myös toiset perusopinnot, tai koostaa opintonsa vapaammin omien tavoitteiden mukaan.

  • Maailmanpolitiikka
  • Kansainvälinen oikeus
  • yhteiskunnallisen muutoksen tutkimus
  • EU-opinnot
  • Vieraat kielet (teemaopinnot ja avoin yliopisto, HY)

Opintojen yhteydessä voi suorittaa myös atk-ajokortin.

Teemaopinnot ja projektit

Opiskelijat perehtyvät projektityönä kansalaisyhteiskunnan muodostumisen problematiikkaan. Projektissa tarkastellaan siirtymää autoritäärisesti hallitusta yhteiskunnasta kohti demokratiaa. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja aktiivinen kansalaisuus ovat tässä prosessissa keskeisellä sijalla. Keväällä 2016 opiskelijat tekivät kaksi laajaa opintomatkaa: Nicaraguaan ja Kiinaan. Nicaraguan opintomatkaa varten opiskelijat tekivät latinalaisen Amerikan -opintoja (ks. alla). Matkan aikana he tutustuivat sekä ruohonjuuritason poliittiseen kansalaistoimintaan että viralliseen linjaan.

Latinalaisen Amerikan opinnot

Voit liittää opintoihisi Latinalaisen Amerikan opintokokonaisuuden. Opinnoissa perehdytään laaja-alaisesti Latinalaisen Amerikan yhteiskuntaan, historiaan, kulttuuriin ja kieleen. Opintoihin voi sisällyttää espanjan kielen opintoja ja opintomatkan Latinalaiseen Amerikkaan. Opintoja voi suositella kaikille, jotka ovat kiinnostuneita Latinalaisesta Amerikasta ja /tai niille, jotka toivovat tulevaisuudessa työllistyvänsä aloille, joissa näiden maiden kulttuuriosaamista tarvitaan.

Lisätietoja voit kysyä suoraan linjan vastaavalta opettajalta:

VTM Jari Valtari,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
09 5404 2419

Lisätietoja
09 5404 240
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© TYÖVÄEN AKATEMIA 2013.