Oppiaineet Opintojen rakenne

Näin opiskelet Akatemiassa

Valitse opintosi seuraavista vaihtoehdoista:

Avoimen yliopiston opinnot ja teemaopinnot

Opintojen keskiössä ovat avoimen yliopiston perusopinnot (25--30 op) valitsemassasi pääaineessa. Lisäksi suoritat kursseja Akatemian omista opinnoista eli teemaopinnoista.

Lukuvuosi Akatemiassa on laajuudeltaan vähintään 50 opintopistettä. Saat valita myös suuremman määrän kursseja Akatemian tarjonnasta. Ylärajaa opintopisteille ei ole.

Kieli- ja viestintäopinnot

Suuri osa opiskelijoistamme suorittaa myös yliopistojen tutkintovaatimuksiin kuuluvat pakolliset kieli- ja viestintäopinnot (esim. tieteellinen kirjoittaminen, toinen kotimainen) tai osan niistä.

Vastapainona teoriaopinnoille Työväen Akatemia tarjoaa opiskelijoilleen käytännön taitoaineita, joita ovat esiintymistaito, näytteleminen, sanataide, show-tanssi ja yhteislaulu.

Ayo-opinnot osaksi tutkintoa

Avoimen yliopiston suoritukset pystyt hyödyntämään osana korkeakoulututkintoa tai hakiessasi avoimen väylän kautta yliopistoon. Suoritetut arvosanat eivät ole sidottuja tiettyyn yliopistoon. Kokonaiset arvosanat (esim. historian perusopinnot) hyväksytään kaikissa Suomen yliopistoissa riippumatta minkä yliopiston vaatimusten mukaisesti ne on suoritettu.

© TYÖVÄEN AKATEMIA 2013.