Hakulomake 2011-2012

Sukunimi
Etunimet
( Kaikki viralliset )
Kutsumanimi
( EI lempinimi )
Henkilötunnus
Syntymäpaikka
( ja maa, jos ei Suomi )
Lähiosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Puhelin
Sähköposti
Koulutus: peruskoulu
  ylioppilas, kirjoittamisvuosi
  muu toisen asteen koulutus.
 
  koulutuksen nimi ja päättövuosi
 
  Kuvaus opinnoista "Kerro itsestäsi"  osioon.
  muu
Haen samalla
(päätökset 22.8.)
maahanmuuttajan apurahaa
pitkäaikaistyöttömän apurahaa
   
Koulusuoritukset (todistukset esitettävä mikäli tulee valituksi). Ylioppilastodistuksen 4 pakollisen aineen arvosanat.
   
Aine Arvosana
 
Lukion päästötodistuksen arvosanat  + kurssien lukumäärä
 
Aine Arvosana kurssien lkm.
Äidinkieli
Englanti
Ruotsi
Saksa
Ranska
Espanja
Venäjä
Historia ja yht.k.oppi
Psykologia
Matematiikka
   
Haen ...
(ensisijaisesti merkitse 1 ja toissijaisesti merkitse 2)
Opinnot Valinta
Historian
Humanistiset
Kansainväliset
Kieli ja kulttuuri
Kirjoittaminen
Kirjoittaminen
- Näyttämölle kirjoittaminen
Oikeustieteelliset
Psykologian ja kasvatustieteen
Teatteritoiminnan
- Näyttelijäksi suuntautuminen
Teatteritoiminnan
- Tuottajaksi suuntautuminen
Yhteiskuntatieteelliset

Avoimen yliopiston tarjonnasta valitse nyt ensisijainen. Jatkossa on mahdollista valita useampikin:

Perusopinnot
Historia 25op, TY
Kasvatustiede 25 op,HY
Kehitysmaatutkimus 25 op, HY
Kirjoittamisen perusopinnot 30 op, JY
Kulttuurihistoria 25 op, TY
Poliittinen historia 25 op, TY
Psykologia 25 op, TY
Sosiologia 25 op, HY
Taidehistoria 25 op, TY
Valtio-oppi 25 op, HY
Yleinen kirjallisuustiede 25 op, HY
Oikeustiede 18 op, HY
Näyttelijän taide 25op, Teak

Aineopinnot
Kirjoittaminen 40-50 op
Suomen historia 35 op, TY
Kulttuurihistoria 35 op, TY


Kerro itsestäsi, harrastuksistasi, työkokemuksestasi ja tulevaisuuden suunnitelmistasi.

Kirjoittamisen ja dramaturgian opinto-ohjelmaan hakevat kirjoittavat otsikosta "Minä kirjoittajana".


 


Kielten taustaopinnot (Kieli- ja kulttuuriopintoihin hakevat täyttävät)

Kerro seuraavassa toivomasi opiskelukielet. Pääkieleksesi voit valita englannin, ranskan tai saksan, sivukieliksi edellisten lisäksi myös espanjan ja venäjän. Lähtötason on täytyttävä kaikkien kielien kohdalta. Kerro missä ja kuinka kauan olet opiskellut kieltä? Kuvaa opintojasi mahdollisimman tarkasti. Missä olet opiskellut? Mihin tutkintoon opinnot sisältyvät? Laajuus ov/tuntia? Opiskelu/työ ulkomailla? Suoritetut viralliset kielitutkinnot? Muuta?


 


Asuminen
Asun opistolla (valitse oikea vaihtoehto)
1 hh
2 hh
iso solu
pieni solu

en asu

Mistä sait tiedon Työväen Akatemiasta ?