fbpx

Avoimet tehtävät

Työväen Akatemian rehtorin tehtävä

Työväen Akatemia on vuonna 1924 perustettu kansanopisto, joka toimii Kauniaisissa, pääkaupunkiseudulla. Olemme laadukasta koulutusta tarjoava, työväenliikkeen arvoihin nojaava vapaan sivistystyön aikuisoppilaitos. Toimintamme perustuu tasa-arvon, demokratian, sivistyksen, kansainvälisyyden ja aktiivisen kansalaisuuden edistämiseen. Lisäksi painotamme yhteisöllisyyttä, jatkuvaa oppimista ja kestävää kehitystä. Tällä hetkellä opistossa on 13 opintolinjaa ja opiskelijoita vuosittain yli 300.  Henkilökuntaa talossa on yli 20, joista opettajia 12. Opetus painottuu yhteiskuntatieteellisiin, humanistisiin, käyttäytymistieteellisiin ja kulttuurisiin aineisiin sekä kieliin korkeakoulutasolla. Työväen Akatemia tekee tiivistä yhteistyötä avoimen yliopiston kanssa ja se on myös mukana Humanistisen ammattikorkeakoulun (HUMAK) toiminnassa. Toimintaa ylläpitää Työväen Akatemian kannatusosakeyhtiö.

Julistamme haettavaksi oppilaitoksen rehtorin tehtävän vuoden 2020 alusta lähtien. Rehtorin tehtäviin kuuluvat mm:

  • edistää omistajayhteisölle ja opiskelijoille tärkeitä opetuksellisia tavoitteita
  • vahva verkostoituminen ja koulutuspalveluiden tuottaminen työväenliikkeen sidosryhmien kanssa ja niiden tarpeisiin
  • toimia tiiviissä yhteistyössä Humanistisen ammattikorkeakoulun kanssa Työväen Akatemian yhteiskunnallisia ja opetuksellisia tavoitteita edistäen
  • vastata opiston oppilaitostoiminnan tuloksellisuudesta, taloudesta ja toiminnan laadusta
  • toimia opiston pedagogisena kehittäjänä sekä opetushenkilöstön esimiehenä
  • ohjata opetushenkilöstön resurssien käyttöä työnantajan edustajana hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti
  • seurata tiiviisti koulutuspolitiikan, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön kehitystä.

 

Tehtävään valittavalta vaaditaan rehtorin kelpoisuus, joka määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaisesti. Arvostamme lisäksi näkemystä vapaan sivistystyön oppilaitoksen kehittämisestä, merkittävää kokemusta johtamis-, hallinto- ja esimiestyöstä sekä hyviä yhteistyötaitoja. Tehtävän täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Hakemukset (hakemus, cv ja palkkatoivomus) sähköpostitse Työväen Akatemian kannatusosakeyhtiön hallituksen puheenjohtajalle, pääsihteeri Jouko Muurille sähköpostitse osoitteeseen jouko.muuri@tsl.fi. Sähköpostin aihekenttään otsikoksi ’Hakemus Työväen Akatemian rehtorin tehtävään’. Hakemukset tulee lähettää viimeistään 25.11.2019 mennessä. Haastattelut järjestetään joulukuussa 2019. Tehtävä tulee ottaa vastaan 1.1.2020 tai sopimuksen mukaan. Lisätietoja: Jouko Muuri, 040 553 9565.

Scroll Up