image-878

Fiksuin päätös, minkä voi tehdä

Iippo Kekki halusi kokeilla sosiaalitieteiden opiskelua ennen sitoutumista vuosia kestävään yliopistotutkintoon. Sosiaalitieteiden lisäksi Iippo tykästyi erityisesti sosiaalityön opiskeluun, ja nyt hänellä on kaksi vaihtoehtoista reittiä yliopisto-opintojen pariin. Minulla oli kiinnostusta opintoja kohtaan,

Minulla oli kiinnostusta opintoja kohtaan, mutta en ollut valmis sitoutumaan opintoihin tietämättä, millaisia ne oikeasti ovat. Olisi tuntunut epävarmalta panostaa viisi vuotta kestäviin opintoihin ja pääsykokeisiin, jos valitsemani ala ei olisikaan lopulta kiinnostanut minua.

Olen ihmisläheinen persoona ja ajattelin, että sosiaalitieteet ja sosiaalityö voisivat olla minulle sopivia aloja. Selvisi nopeasti, että ajatukseni olivat oikeita: aloitin Työväen Akatemiassa opiskelemalla sosiaalitieteitä, mutta otin myös sosiaalityön kokeiluun. Sosiaalityöstä pidinkin vielä enemmän, joten kokeileminen kannatti. Nyt minulla on kaksi reittiä yliopistoon minua varmasti kiinnostaville aloille, sillä sosiaalityöhön pääsee sisälle pääsykokeiden kautta ja varasuunnitelmana sosiaalitieteille on tarjolla myös avoimen yliopiston väylä.

Lue lisää sosiaalitieteiden opiskelusta.

Uusi maailma avautui opintojen kautta

Opintoni ovat tuntuneet koko ajan kiinnostavilta, eivätkä yliopistotasoiset opinnot ole olleet niin vaikeita kuin etukäteen ajattelin. Sosiaalitieteiden opinnot ovat myös aktivoineet minua yhteiskunnan seuraajana ja tuoneet paljon lisää yleissivistystä. Esimerkiksi suomalaisen yhteiskunnan historian kurssin jälkeen kevään eduskuntavaalien seuraaminen oli kiinnostavampaa kuin koskaan.

Opintoni ovat myös auttaneet minua asettumaan paremmin toisen ihmisen asemaan. Sosiaalitieteiden kursseilla olemme käsitelleet esimerkiksi syitä sille, miksi osa ihmisistä jättää äänestämättä vaaleissa, mistä eriarvoisuus johtuu ja miksi toiset näkevät yhteiskunnan toimivan eri tavalla kuin toiset. Sosiaalityöstä taas saa usein yhteiskunnallisen näkökulman lisäksi käytännön elämästä kumpuavaa perspektiiviä ja syvempää ymmärrystä ihmisten arjesta ja olosuhteista.

Yllättävintä opinnoissa on ehkä ollut se, miten tarkasti erilaisia hyvinvointivaltion malleja on käsitelty ja miten syvälle suomalaiseen yhteiskuntaan zoomataan. Esimerkiksi sosiaaliturvajärjestelmä ja erilaiset etuudet ovat tulleet tutuiksi pala palalta ja eri näkökulmista.

Fiksua opiskelua

Työväen Akatemiassa pääsin opiskelemaan pienissä opetusryhmissä, jolloin opetus on yksilöllisempää ja ohjausta on tarjolla erinomaisesti. Minua opettaja myös neuvoi sosiaalityön pääsykokeeseen valmistautumisessa: mihin kannattaa keskittyä, ja mitä asioita voi enemmänkin silmäillä. Ilmapiiri Työväen Akatemialla on todella hyvä ja aina saa esittää niin paljon kysymyksiä kuin haluaa.

Minä ehdin suorittaa Työväen Akatemiassa sosiaalitieteiden ja sosiaalityön perusopintojen lisäksi sekä englannin että ruotsin kurssit, joita tarvitaan yliopistotutkinnossa. Kieliopinnoissa auttoivat myös opistolla tarjotut kertaavat kurssit, joilla käytiin läpi lukio- ja peruskoulutason sisältöjä. Lukuvuoden opinnoista voi siis halutessaan todellakin ottaa irti kaiken, mihin oma aika ja jaksaminen vain riittää.

Minusta avoimen opinnot ovat oikeastaan fiksuin päätös, minkä voi tehdä. Tätä kautta saa tietää etukäteen, mikä ala itselle soveltuu, eikä sitoudu kerralla vuosia kestävään tutkintoon. Toivoisin, että Työväen Akatemian kaltaisista mahdollisuuksista tiedettäisiin enemmän, eikä niihin suhtauduttaisi turhaan asenteellisesti. Vaikka opiskelu ei johtaisikaan kyseiselle urapolulle, saa opinnoista joka tapauksessa irti valtavan määrän sivistystä.