Avoimen väylä

Avoin väylä

Pääsykoe ei ole ainoa reitti yliopistoon, voit hakea myös avoimen väylän kautta. Avoin väylä tarkoittaa, että avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella haet opiskeluoikeutta yliopistoon.

Mitä opintoja avoimen väylää varten tarvitaan? Vaatimukset vaihtelevat hieman oppiaineittain. Hakukelpoisuuteen kuuluu yleensä kahdet yliopistolliset perusopinnot sekä tutkintoon kuuluvat pakolliset kieli- ja viestintäopinnot tai osa niistä. Myös opintomenestys vaikuttaa.

Jos harkitset avoimen väylää, kerro se heti opintojen alussa ohjaavalle opettajallesi. Näin varmistat, että osaat valita oikeat, avoimen väylää varten tarvittavat opinnot.

Esimerkkejä Työväen Akatemian tarjoamista avoimen väylistä:

  • Historia
  • Kulttuurihistoria
  • Poliittinen historia
  • Politiikan tutkimus
  • Politiikka ja viestintä
  • Sosiaalitieteet
  • Taiteiden tutkimus
  • Yhteiskunnallisen muutoksen tutkimus
  • Yleinen kirjallisuustiede
Scroll Up