Perusopinnot

Kirjoittajakoulutus - Perusopinnot

Kirjoittajakoulutus perehdyttää runouteen, proosaan, draamaan ja tietokirjoittamiseen. Lisäksi tutkitaan kirjoittajan luovaa prosessia ja tuetaan kirjoittajaidentiteetin kehittymistä. Tärkeä osa luovan kirjoittamisen opintoja on palautteen antaminen ja saaminen. Vuosi kulminoituu oman antologian kirjoittamiseen, toimittamiseen ja julkaisemiseen.

Kirjoittajakoulutus sopii kaikille, jotka hakevat humanistisiin koulutuksiin, käyttävät kieltä työssään ja haluavat kehittyä kirjoittajina. Opinnoissa menestyminen edellyttää kykyä jakaa omia tekstejään ryhmässä, keskustella ja antaa palautetta muiden teksteistä sekä reflektoida omaa kirjoittamista ja oppimista.

Avoimen yliopiston opinnot

Kirjoittaminen 30 op
Yleinen kirjallisuustiede 30 op

Muut opinnot

Valitse kirjoittamisen opintojen rinnalle yleisen kirjallisuustieteen opintoja tai muita sinua kiinnostavia aineita. Suositeltavia opintojaksoja ovat esim. Kirjoittajana kasvaminen 1, Fun with creative writing sekä Elokuvakäsikirjoittaminen. Ohjaavan opettajan kanssa käytävässä HOPS-keskustelussa teet henkilökohtaisen opintosuunnitelman.

Opiskelijavalinta

Kirjoittajakoulutuksen opintoihin haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake 17.8.2018 mennessä. Huomaa, että kirjoittamisen opintoihin vaaditaan ”Minä kirjoittajana” -teksti, joka täytetään hakulomakkeeseen. Teksti kannattaa kirjoittaa tekstinkäsittelyohjelmalla ja kopipeistata hakemuskenttään. Opiskelijavalinnassa huomiota kiinnitetään motivaatioon ja kirjalliseen ilmaisuun. Haussa arvioidaan myös kykyä selviytyä opinnoista menestyksekkäästi.

Tavoitteena tutkinto?

Akatemiassa opiskelu voi olla myös tutkintotavoitteista opiskelua. Opintojen alussa kannattaa miettiä, haluaisiko tähdätä avoimen väylän kautta joko Helsingin yliopiston kirjallisuustieteen opintoihin tai kirjoittamisen kandidaatintutkintoon Jyväskylän yliopistosta. Opintovalinnat kannattaa tehdä alusta lähtien tietoisena tutkintovaatimuksista. Lisätietoja kirjoittamisen kandidaatintutkinnosta Jyväskylän avoimen yliopiston sivuilta.

Tutustu opinto-ohjelmiin:

Lisätietoja:

Kirjailija Miia Toivio
miia.toivio@akatemia.org
040-5695553

Scroll Up