image-925

Liikunnan ja hyvinnoinnin  opinnot

Liikunnan ja hyvinvoinnin opintokokonaisuudessa pystyt joustavasti valitsemaan itseäsi kiinnostavia aiheita toisiinsa nivoutuvilta aloilta. Jos tähtäät yliopistoon liikuntatieteelliseen tiedekuntaan, muihin liikunta-alan opintoihin tai haaveenasi on toimia esimerkiksi yrittäjänä hyvinvointialalla, on tämä kokonaisuus sinulle sopiva. Opinnoista voi muodostaa kokonaisuuden oman mielenkiinnon mukaan. Voit tukea oman tavoitteesi saavuttamista digimarkkinoinnin opinnoilla tai laajemmin kauppatieteiden opinnoilla. Vaihtoehtona on myös suorittaa perusopinnot psykologiasta tai kasvatustieteistä tai suuntautua yhteiskunnallisiin aineisiin.

Opintokokonaisuus soveltuu myös erinomaisesti opintovapaata viettävälle. Opintojen avulla ymmärtää esimerkiksi perusteet fysiologiasta ja terveyden edistämisestä, saa tietoa fyysisen toimintakyvyn säilyttämisestä vanhetessa, oppii analysoimaan kehosta mitattavaa tietoa ja hallitsee elintapamuutoksen tukemisessa tärkeät taidot. Opinnoissa on mahdollisuus suorittaa myös elintapamuutoksen tukemiseen liittyvä valmennusharjoittelu, jossa harjoitellaan käytännön tasolla hyvinvointivalmennusta. Opintovapaan voi myös viettää perehtymällä muuttuneessa maailmassa tarpeelliseen digimarkkinointiin, jota voi täydentää muilla tarjonnassamme olevilla opinnoilla, kuten kauppatieteillä ja kielillä.

Opiskelu Akatemiassa on yhteisöllistä. Mielenkiintoisiin sisältöihin perehdytään yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa. Töitä ei siis tarvitse tehdä yksin vaan yhdessä muiden samoista asioista kiinnostuneiden opiskelijoiden kanssa. Akatemian ainutlaatuinen kampusalue tarjoaa rauhallisen opiskeluympäristön ja opiskelua tukeva henkilökunta auttaa opintojen suorittamisessa. Akatemialla on tarjolla yksilöllistä tukea opintoihin ja esimerkiksi itsetuntemukseen, oman osaamisen tunnistamiseen ja työnhakuun suunnatut kurssit. Akatemialla ja Kauniaisissa on myös monipuoliset liikuntamahdollisuudet.

Liikunta- ja hyvinvointiosaamisen kokonaisuus 15 op

 • Orientaatio Liikunta ja hyvinvointiosaamiseen 2 op
 • Kehosta mitattava hyvinvointitieto 2 op
 • Hyvinvointivalmennus elintapamuutoksen tukemisessa 2 op
 • Liikunta- ja hyvinvointiosaamisen kehittyminen 1 op
 • Liikuntapsykologian perusteet 5 op
 • Kehosta mitattavan hyvinvointitiedon analyysi ja tulkinta 3 op

Mahdollinen kurssilistaus/muu listaus

Liikunta ja hyvinvointi 15 op
Yrittäjyys 5 op
Viestinnän perusteet 5 op
Markkinoinnin perusteet 5 op
Kasvatustieteen perusopinnnot 15 op
Psykologian perusopinnot 15 op
Yhteiskuntatieteet

Vastuuopettaja

”Yksi vuosi voi muuttaa elämän ja uran suunnan”

On aivan eri asia opiskella hyvässä ryhmässä hyvän opettajan johdolla kuin yksin verkossa. Lisäksi saat ystäviä ja elät täyttä opiskelijan elämää!

Täytä hakulomake

Usein kysyttyä

 • Kyllä voit.

 • Haku koko vuoden opintoihin on jatkuva haku.

 • Opintomaksu lukuvuonna 2023-24 on 2740 € / lukuvuosi. Se maksetaan neljässä erässä tai kertamaksuna. Olet Akatemian opiskelijana oikeutettu täyteen toisen asteen opintotukeen.

  Lue lisää opiskelun kustannuksista ja opintotuesta  täältä.

 • Opiskelijat valitaan hakemusten ja iän perusteella. Opiskelijoiden tulee olla 18 vuotta täyttäneitä. Muita pääsyvaatimuksia esimerkiksi koulutustaustaan liittyen ei ole. Tärkeintä on opiskelijan motivaatio ja hakemuksen perusteella arvioidut edellytykset menestyä Työväen Akatemian opinnoissa.

  Poikkeuksena kirjoittamisen opinnot.  Kirjoittamisen opintoihin pyrkivät osoittavat kirjallista osaamistaan laatimalla hakemukseen tekstin otsikolla ”Minä kirjoittajana”.

 • Hakemuksia käsitellään useaan otteeseen kevään ja kesän aikana, joten tiedon opiskelupaikasta saat jo muutaman viikon sisällä hakemuksen jättämisestä, kesällä tätäkin nopeammin. Saat sähköpostitse hyväksymisilmoituksen, jossa on tietoja myös lukuvuoden aloituksesta. Viesti saapuu turvapostina. Huomioithan, että viesti on avattavissa vain rajoitetun ajan, joten hyväksymisilmoitus kannattaa tallentaa omalle laitteelle.

 • Tiesitkö, että myös työttömyystuella/etuudella opiskelu on mahdollista? Koko opintovuoden lisäksi Akatemiassa on mahdollista opiskella myös yhden lukukauden ajan (parhaiten syyslukukauden) Kielet, viestintä ja kulttuurit -opintolinjalla tai muilla Akatemian opintolinjoilla. Opinnot räätälöidään opiskelijan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Ota yhteyttä Akatemian opintotoimistoon.

Olisiko sittenkin joku näistä sinun juttusi