image-1011

Aineopinnot

Kirjoittajakoulutus niille, jotka tähtäävät oman kirjan julkaisemiseen tai kirjoittamisen kandidaatintutkintoon.

 

Jos haluat keskittyä kirjoittamisen opintoihin ja opiskella myös tutkintotavoitteisesti, valitse perusopintojen jälkeen aineopinnot. Akatemiassa voit jatkaa kirjoittajana kasvamista ja suorittaa noin 2 vuotta kestävät kirjoittamisen aineopinnot. Aineopintoihin haetaan perusopintojen suorittamisen jälkeen. Aineopinnot voi tehdä joko suppeana (35 op) tai laajana (50 op), jolloin opintoihin sisältyy proseminaari ja kandidaatintutkielma. Moni aineopiskelija tähtääkin avoimen väylän opintojen kautta kirjoittamisen kandidaattitutkintoon (Jyu). Opintojen keskiössä on oman laajan käsikirjoituksen työstäminen. Opinnot myös tukevat työllistymistä kirjoittamisen ja kirjallisuuden alalle esimerkiksi sanataideohjaajana.

Opintojaksoja

Kirjoittaminen luovana prosessina
Kirjoittamisen opettaminen
Palautetaidot
Draamakirjoittaminen
Tietokirjoittaminen
Kirjoittajana kasvamisen jatkokurssi
Tekstiseminaari
Romaanikurssi
Runouden jatkokurssi

Opintoja myös räätälöidään opiskelijoiden toiveiden mukaan. Opettajina toimivat kirjallisuuden ammattilaiset, mm. Jouko Sirola, Sirpa Kyyrönen, Juha Rautio ja Miia Toivio.

Opiskelijavalinta

Aineopintojen aloittamisen edellytyksenä ovat hyvin arvosanoin (keskiarvolla kolme) suoritetut kirjoittamisen perusopinnot Jyväskylän yliopiston tutkintovaatimusten mukaan. Tärkeää on myös vahva motivaatio kirjoittamiseen ja halu tarkastella omaa kirjoittamista ja kirjoittajaidentiteettiä tietoisesti ja tavoitteellisesti. Kyky lukea ja kirjoittaa akateemista tekstiä on välttämätön. Osa opintokirjallisuudesta on englanniksi. Opinnot alkavat syksyisin ja niihin haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake 7.8.2023 mennessä. Huomaa, että hakulomakkeeseen täytetään myös ”Minä kirjoittajana” -vapaamuotoinen kirjoitus. Kerro tekstissä kirjoittajakokemuksestasi, tavoitteistasi ja motivaatiostasi hakeutua koulutukseen.

Tavoitteena tutkinto?

Akatemiassa opiskelu voi olla myös tutkintotavoitteista opiskelua. Opintojen alussa kannattaa miettiä, haluaisiko tähdätä kirjoittamisen kandidaatintutkintoon Jyväskylän yliopistosta. Opintovalinnat kannattaa tehdä alusta lähtien tietoisena tutkintovaatimuksista. Lisätietoja kirjoittamisen kandidaatintutkinnosta Jyväskylän avoimen yliopiston sivuilta.

Linjavastaava

”Yksi vuosi voi muuttaa elämän ja uran suunnan”

On aivan eri asia opiskella hyvässä ryhmässä hyvän opettajan johdolla kuin yksin verkossa. Lisäksi saat ystäviä ja elät täyttä opiskelijan elämää!

Täytä hakulomake

Usein kysyttyä

  • Kyllä voit.

  • Haku koko vuoden opintoihin on jatkuva haku.

  • Opintomaksu lukuvuonna 2023-24 on 2740 € / lukuvuosi. Se maksetaan neljässä erässä tai kertamaksuna. Olet Akatemian opiskelijana oikeutettu täyteen toisen asteen opintotukeen.

    Lue lisää opiskelun kustannuksista ja opintotuesta  täältä.

  • Opiskelijat valitaan hakemusten ja iän perusteella. Opiskelijoiden tulee olla 18 vuotta täyttäneitä. Muita pääsyvaatimuksia esimerkiksi koulutustaustaan liittyen ei ole. Tärkeintä on opiskelijan motivaatio ja hakemuksen perusteella arvioidut edellytykset menestyä Työväen Akatemian opinnoissa.

    Poikkeuksena kirjoittamisen opinnot.  Kirjoittamisen opintoihin pyrkivät osoittavat kirjallista osaamistaan laatimalla hakemukseen tekstin otsikolla ”Minä kirjoittajana”.

  • Hakemuksia käsitellään useaan otteeseen kevään ja kesän aikana, joten tiedon opiskelupaikasta saat jo muutaman viikon sisällä hakemuksen jättämisestä, kesällä tätäkin nopeammin. Saat sähköpostitse hyväksymisilmoituksen, jossa on tietoja myös lukuvuoden aloituksesta. Viesti saapuu turvapostina. Huomioithan, että viesti on avattavissa vain rajoitetun ajan, joten hyväksymisilmoitus kannattaa tallentaa omalle laitteelle.

  • Tiesitkö, että myös työttömyystuella/etuudella opiskelu on mahdollista? Koko opintovuoden lisäksi Akatemiassa on mahdollista opiskella myös yhden lukukauden ajan (parhaiten syyslukukauden) Kielet, viestintä ja kulttuurit -opintolinjalla tai muilla Akatemian opintolinjoilla. Opinnot räätälöidään opiskelijan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Ota yhteyttä Akatemian opintotoimistoon.