image-1023

Sosionomiopinnot

Sosionomiopinnoissa tarkastellaan ihmisten hyvinvoinnin edistämistä huomioiden niin ihmisten väliset suhteet kuin yhteiskunnan rakenteetkin. Opinnoissa käsitellään mm. osallisuuden vahvistamista, lasten ja perheiden tukemista, monikulttuurisuutta ja väestön ikääntymistä. Saat myös valmiudet yrittäjänä toimimiseen ja hyvinvointipalveluiden tuottamiseen.

Sosionomina voit työllistyä esimerkiksi palveluohjaajaksi, sosiaaliohjaajaksi, järjestötyöntekijäksi, perhetyöntekijäksi tai varhaiskasvatuksen sosionomiksi.

Opinnot kestävät kaksi lukukautta. Syyslukukauden alussa sinulla tehdään Akatemiassa henkilökohtainen koko lukuvuoden pituinen opintosuunnitelma.

Laurean sosionomi polkuopinnot alkavat marraskuussa Orientaatio avoimen AMK:n verkkokurssilla. Orientaatio jakson kautta valitaan opiskelijat suorittamaan polkuopintoja, jotka alkavat tammikuussa 2024.  Polkuopintolinjaksi valitaan monimuoto- tai verkko-opinnot. Verkko-opinnoissa voi olla tiettyyn aikaan sidottuja luentoja ja ryhmätehtäviä Laurean ammattikorkeakoulussa jonne myös osallistut. Tarkemmat päivämäärät lähiopetuspäivät selviävät syyslukukauden aikana.  Avoimessa ammattikorkeakoulussa 60 opintopistettä koulutukseen soveltuvia opintoja suorittanut voi hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaun kautta.

Työväen Akatemia tukee polkuopintojen suorittamista. Sinulla on täällä oma opintoryhmä, joka kokoontuu viikoittain. Opintoryhmässä saat tukea opiskelun käytäntöihin, kuten akateemiseen kirjoittamiseen ja lähteiden etsintään.

Syyslukukaudella ennen polkuopintojen alkua voit suorittaa muita opintoja, jotka hyväksiluetaan tutkintoosi polkuopintojen aikana Laurean oman hyväksiluku-menetelmän kautta.  Syyslukukaudella voit esimerkiksi opiskella:

Opintoja ja kursseja

Laurean avoimen amk-opinnot
Humanistisen amk-opinnot
Lastensuojelun perusteet 3 op
Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet 2 op
Viittomakieli (Humanistien ammattikorkeakoulu)
Kieliopintoja (englanti, ruotsi)

Vastuuopettaja

”Yksi vuosi voi muuttaa elämän ja uran suunnan”

On aivan eri asia opiskella hyvässä ryhmässä hyvän opettajan johdolla kuin yksin verkossa. Lisäksi saat ystäviä ja elät täyttä opiskelijan elämää!

Täytä hakulomake

Usein kysyttyä

  • Kyllä voit.

  • Haku koko vuoden opintoihin on jatkuva haku.

  • Opintomaksu lukuvuonna 2023-24 on 2740 € / lukuvuosi. Se maksetaan neljässä erässä tai kertamaksuna. Olet Akatemian opiskelijana oikeutettu täyteen toisen asteen opintotukeen.

    Lue lisää opiskelun kustannuksista ja opintotuesta  täältä.

  • Opiskelijat valitaan hakemusten ja iän perusteella. Opiskelijoiden tulee olla 18 vuotta täyttäneitä. Muita pääsyvaatimuksia esimerkiksi koulutustaustaan liittyen ei ole. Tärkeintä on opiskelijan motivaatio ja hakemuksen perusteella arvioidut edellytykset menestyä Työväen Akatemian opinnoissa.

    Poikkeuksena kirjoittamisen opinnot.  Kirjoittamisen opintoihin pyrkivät osoittavat kirjallista osaamistaan laatimalla hakemukseen tekstin otsikolla ”Minä kirjoittajana”.

  • Hakemuksia käsitellään useaan otteeseen kevään ja kesän aikana, joten tiedon opiskelupaikasta saat jo muutaman viikon sisällä hakemuksen jättämisestä, kesällä tätäkin nopeammin. Saat sähköpostitse hyväksymisilmoituksen, jossa on tietoja myös lukuvuoden aloituksesta. Viesti saapuu turvapostina. Huomioithan, että viesti on avattavissa vain rajoitetun ajan, joten hyväksymisilmoitus kannattaa tallentaa omalle laitteelle.

  • Tiesitkö, että myös työttömyystuella/etuudella opiskelu on mahdollista? Koko opintovuoden lisäksi Akatemiassa on mahdollista opiskella myös yhden lukukauden ajan (parhaiten syyslukukauden) Kielet, viestintä ja kulttuurit -opintolinjalla tai muilla Akatemian opintolinjoilla. Opinnot räätälöidään opiskelijan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Ota yhteyttä Akatemian opintotoimistoon.