image-1061

Näyttelijän opinnot

Näyttelijäntyön opinnoissa suoritat Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opintoja yhteensä 28 op. Opettajina toimivat pääosin pääkaupunkiseudulla työskentelevät taiteilijat ja teatteripedagogit, alansa rautaiset ammattilaiset. Tavoitteena on yhdeksän kuukauden mittaisella koulutuksella luoda opiskelijalle valmiudet työskennellä itseohjautuvana näyttelijänä erilaisissa teatteriprojekteissa ja taiteelliseen työryhmän jäsenenä sekä kotimaassa että ulkomailla.

Lukuvuoden jälkeen Kauniaisista on helppo lähteä kohti pääkaupunkiseudulla ja muualla Etelä-Suomessa, kuten esim. Tampereella, sijaitsevia jatko-opinto- ja työmahdollisuuksia.

Tavoite

Opintovuoden tarkoituksena on haastaa opiskelija tielle, jonka toisessa päässä on alan jatko-opinnot suomalaisissa ja ulkomaisissa alan korkeakouluissa ja lopulta näyttelijän ammatti. Muissa opinnoissa voit halutessasi hankkia tietoa esimerkiksi teatterin markkinoinnista, englannin kielen ääntämyksestä tai elokuvakäsikirjoittamisesta.

Teatteritoiminnan opiskelijamme ovat jatkaneet opintojaan esimerkiksi Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa, Tampereen Yliopiston Näyttelijäntyön laitoksella, Lahden Musiikki- ja draamainstituutissa, Metropolian, Turun ja Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulujen teatteri-ilmaisun ohjaajan koulutuksissa sekä ulkomaisissa alan oppilaitoksissa kuten Royal Birmingham Conservatoire.

Toteutus

Lukuvuoden aikana opiskelija ottaa haltuun näyttelijäntyön kannalta olennaisia taitoaineita kuten klovneria, puhetekniikka, näyttämöliikunta, improvisaatio, kuoro-ja yksinlaulu, tanssi sekä harjoittelee myös näyttelijäntyön erityistekniikoita kuten Suzuki-metodia. Rinnan taitoaineiden kanssa opiskelijat perehtyvät teatterivalaistuksen perusteisiin sekä opiskelevat esityksen markkinoimista ja tuottamista. Lukuvuoden aikana toteutetaan useita erilaisille kohdeyleisöille tarkoitettuja pienproduktioita sekä ainakin yksi kokoillan näytelmä.

Syyslukukausi- Minä, näyttelijä

Rakenne opinnoissa on kaksiosainen: syyslukukaudella opiskelija harjoittelee omien ilmaisullisten kykyjen löytämistä, niiden haltuun ottamista sekä yhdistämistä tekstiin. Tavoitteena syksyllä on löytää omasta itsestään ne tavat, joilla näyttelijä vetää roolihenkilön tarinan oman persoonansa läpi. Keskeisiä kysymyksiä syksyllä ovat: kuka minä olen, mitä minulle tarkoittaa näytteleminen ja mitä haluan teatterin avulla kertoa.

Tavoitteena on myös löytää oma pakoton läsnäolemisen tapa näytellessä sekä oppia nauttimaan lavalla olemisesta. Syksy loppuu monologijaksoon ja sen esityksiin.

Kevät: ensembletyö- matkalla kohti yhteistä päämäärää

Keväällä opiskelijat muodostavat ensemblen, joka toteuttaa kokoillan klassikkonäytelmän opetusteatterin keinoin: he lavastavat, puvustavat sekä tuottavat esityksen, jota esitetään Akatemian omassa teatteritilassa 5-10 kertaa. Painotus keväällä on ryhmässä toimisessa ja oman näyttelijyyden kokonaisvaltainen kehittäminen ja kehittyminen työryhmän yhteisessä taiteellisessa prosessissa. Opiskelijat muodostavat keväällä teatteriensemblen, joka on matkalla kohti yhteistä taiteellista päämäärää.

image-1060

Syksyllä ja keväällä taiteilijaksi kasvamisen prosessia ja näyttelijän perustaitojen kehittymistä tukevat Akatemian muut vapaasti valittavat kurssit kuten itsetuntemus, elokuvakäsikirjoittaminen ja teatterihistoria. Käymme myös katsomassa monia pääkaupunkiseudulla toteutettuja teatteriesityksiä ja tapaamassa niiden tekijöitä.

Opiskelijaa autetaan henkilökohtaisissa palautekeskusteluissa reflektoimaan oppimistaan ja seuraamaan omaa kehitystään. Keväällä hänelle annetaan myös henkilökohtaista valmennusta tulevia jatko-opintoja sekä pääsykokeita ajatellen.

Vastuuopettaja

”Yksi vuosi voi muuttaa elämän ja uran suunnan”

On aivan eri asia opiskella hyvässä ryhmässä hyvän opettajan johdolla kuin yksin verkossa. Lisäksi saat ystäviä ja elät täyttä opiskelijan elämää!

Täytä hakulomake

Usein kysyttyä

  • Kyllä voit. Poikkeuksena teatteritoiminnan ja kirjoittamisen linjan kurssit.

  • Haku koko vuoden opintoihin alkaa keväällä ja kestää noin elokuun puoleenväliin asti.

  • Opintomaksu lukuvuonna 2023-24 on 2740 € / lukuvuosi. Teatteriopintojen opintomaksu on 3190 €. Se maksetaan neljässä erässä tai kertamaksuna. Olet Akatemian opiskelijana oikeutettu täyteen toisen asteen opintotukeen.

    Lue lisää opiskelun kustannuksista täältä.

  • Opiskelijat valitaan hakemusten ja iän perusteella. Opiskelijoiden tulee olla 18 vuotta täyttäneitä. Muita pääsyvaatimuksia esimerkiksi koulutustaustaan liittyen ei ole. Tärkeintä on opiskelijan motivaatio ja hakemuksen perusteella arvioidut edellytykset menestyä Työväen Akatemian opinnoissa.

    Poikkeuksena teatteritoiminnan ja kirjoittamisen opinnot. Teatteritoiminnan opintoihin opiskelijat valitaan pääsykokeen kautta. Kirjoittamisen opintoihin pyrkivät osoittavat kirjallista osaamistaan laatimalla hakemukseen tekstin otsikolla ”Minä kirjoittajana”.

  • Hakemuksia käsitellään useaan otteeseen kevään ja kesän aikana, joten tiedon opiskelupaikasta saat jo muutaman viikon sisällä hakemuksen jättämisestä, kesällä tätäkin nopeammin. Saat sähköpostitse hyväksymisilmoituksen, jossa on tietoja myös lukuvuoden aloituksesta. Viesti saapuu turvapostina. Huomioithan, että viesti on avattavissa vain rajoitetun ajan, joten hyväksymisilmoitus kannattaa tallentaa omalle laitteelle.