fbpx

SHARE the Badge

Share The Badge -projektin sivu

Työväen Akatemia on mukana kansainvälisessä projektissa, jonka osana on suomentaa osaamismerkit eri kokonaisuuksien osaamisalueissa.

Voit liittää “Digitaidot” kokonaisuuden osaksi omaa osaamista seuraavan QR -koodin tai linkin kautta.

Esittelymerkki
esittelymerkki-digitaidot-claim-code-7kvyzm-png-qr-code

Taitojasi mitataan viidellä eri osa-alueella kolmella eri tasolla.

Kategoriat ovat:

 • Tietojenkäsittely
 • Vuorovaikutus
 • Sisällön luonti
 • Tietoturva
 • Ongelmien ratkaiseminen

Voit liittää “Yrittäjyystaidot” kokonaisuuden osaksi omaa osaamista seuraavan QR -koodin tai linkin kautta.

Esittelymerkki
esittelymerkki-yrittajyystaidot-claim-code-j59sci-png-qr-code

Taitojasi mitataan seuraavissa osa-alueissa:

 • Tunnista mahdollisuudet
 • Luovuus
 • Visio
 • Ideoiden arvioiminen
 • Eettinen ja kestävä ajattelu
 • Itsetuntemus ja minäpystyvyys
 • Motivaatio ja sinnikkyys
 • Resurssien hankinta
 • Rahoitus- ja talousosaaminen
 • Saada muut mukaan
 • Aloitteen tekeminen
 • Suunnittelu ja johtaminen
 • Epävarmuuden sietäminen
 • Yhdessä tekeminen
 • Kokemuksen kautta oppiminen

Voit liittää “Viestintä” kokonaisuuden osaksi omaa osaamista seuraavan QR -koodin tai linkin kautta.

Esittelymerkki
esittelymerkki-viestinta-claim-code-sepuqi-png-qr-code

Taitojasi mitataan viidellä osa-alueella kahdella tasolla. Osa-alueet ovat:

 • Kuulun ymmärtäminen
 • Lukeminen
 • Suullinen vuorovaikutus
 • Puheen tuottaminen
 • Kirjoittaminen

Voit liittää “Sosiaaliset taidot” kokonaisuuden osaksi omaa osaamista seuraavan QR -koodin tai linkin kautta.

Esittelymerkki
esittelymerkki-sosiaaliset-taidot-claim-code-zy9ypq-png-qr-code

Taitojasi mitataan 15:sta eri osa-alueella, jotka ovat:

 • Ryhmätyö
 • Itsenäisyys
 • Ammatillinen asenne
 • Terveelliset elämäntavat
 • Huolellisuus
 • Kriittinen ajattelu
 • Kulttuurienväliset erot
 • Ongelmanratkaisut
 • Viestintä- ja kommunikointitaidot
 • Stressin ja turhautumisen kanssa pärjääminen
 • Verkostoitumistaidot
 • Toisten auttaminen
 • Suunnitelu ja organisointi
 • Oppimaan oppimisen taidot
 • Johtajuus

Share the Badge –projektin taustaa

Koko Euroopan tasolla on haasteita saada työnantajat tunnistamaan mahdollisten työntekijöiden osaaminen. Yhteiskunnan haavoittuvilla ryhmillä, kuten maahanmuuttajilla ja työttömillä, jotka ovat etäällä työmarkkinoista, on vaikeuksia osoittaa osaamisensa ilman sertifikaatteja tai todistuksia. Erasmus+ -rahoitteinen Share the Badge-projekti auttaa juuri näitä ryhmiä osaamisen tunnistamisessa. Projekti perustuu avoimiin osaamismerkkeihin sekä erityiseen SHARE-metodiin. Metodi kehitettiin aiemmassa eurooppalaisessa projektissa auttamaan nuoria tunnistamaan omia taitojaan sekä osaamista, jota he olivat hankkineet muualla kuin virallisessa koulutuksessa. Todistuksen puute ei tarkoita, etteikö henkilö olisi hankkinut osaamista.

Työväen Akatemia oli mukana yhdessä kuuden muun yhteistyökumppanin kanssa syyskuusta 2019 joulukuuhun 2021 kehittämässä työkaluja, joihin kuuluu sekä internetissä olevaa ja internetin ulkopuolista materiaalia, joita voivat hyödyntää avoimesti kaikki organisaatiot ja käyttäjät. Lisäksi yhteisökumppanit pyrkivät kehittämään koulutusta, jonka pohjalta organisaatiot voisivat ottaa metodin käyttöön omissa konteksteissaan. Merkit lisäävät saajiensa mahdollisuuksia työllistyä sekä heidän itsevarmuuttaan ja aktiivista kansalaisuuttaan.


Kehitettyjä apuvälineitä

Share the Badge-projekti on luonut laajan valikoiman kehitettyjä apuvälineitä, jotka käsittävät kouluttajien tehtävät aina kohderyhmän osallistamisesta sen jäsenten osaamisen kehittämiseen. Organisaatioille on tulossa mm. käsikirja osaamismerkkien käyttöönottoon ja verkkokurssi organisaatioille ja merkkien käyttäjille. Materiaaleista valmiina ovat värikkäät pelikortit, joilla pystyt osallistamaan yksilöjä ja ryhmiä omien vahvuuksien ja osaamisten tunnistamisessa.


Työväen Akatemian omat badget

Osana projektia osallistuimme projektikoulutukseen, jossa opimme tunnistamaan omassa oppilaitoksessamme sellaista osaamista, jotka jäävät nykyisen osaamispistejärjestelmän ulkopuolelle, mutta kaikki opiskelijamme kuitenkin oppivat niitä kansanopistovuoden aikana. Tunnistimme kaksi selkeätä osaamista: aktiivinen kansalaisuus ja akateemiset taidot. Näistä ryhdyimme tekemään omaa merkkikokoelmaamme, joita ryhdymme lukuvuonna 2021-2022 myöntämään opiskelijoillemme.

Lisätietoa voit kysyä Share the Badge projektista rehtori Airi Palosaarelta.

Scroll Up
×