Kasvatustieteen opinnot

Kasvatustieteen opinnot

Kiinnostavatko kasvatustieteen opinnot? Haaveiletko työstä opettajana, koulutuksen järjestämisen ja oppimisen asiantuntijana tai henkilöstöasiantuntijana? Opiskelu kasvatustieteen linjalla valmentaa luokanopettajan, varhaiskasvatuksen opettajan, kotitalousopettajan, käsityönopettajan, erityispedagogiikan asiantuntijan ja erityisopettajan sekä yleisen kasvatustieteen ja aikuiskasvatuksen koulutuksiin yliopistossa.

Kasvatustieteen opinnot sopivat myös sinulle, jos haluat tulevaisuudessa suuntautua aineenopettajaksi tai haluat vahvistaa osaamistasi oppimisen ja muutoksen ohjaamisen monipuolisilla aloilla. Kasvatustieteen opinnoista on hyötyä myös sosionomeille ja yhteisöpedagogeille sekä kenelle tahansa elinikäisen oppimisen, kouluttamisen tai valmentamisen parissa työskentelevälle.

Tarjoamme kasvatustieteen perusopinnot (25 op) ja erityispedagogiikan perusopinnot (25 op) yhteistyössä Jyväskylän avoimen yliopiston kanssa. Opinnot hyväksiluetaan kaikissa yliopistoissa.

Kasvatustieteen perusopinnoissa opit tarkastelemaan oppimisympäristöjä ja oppimisprosesseja erilaiset oppijat huomioiden, tunnistamaan kasvatuksen ja koulutuksen suhteita valtarakenteisiin ja kulttuureihin, rakentamaan omaa asiantuntijaidentiteettiäsi ja soveltamaan taitojasi vuorovaikutuksesta palaute- ja ristiriitatilanteissa. Erityispedagogiikan perusopinnoissa opit tukemaan osallisuutta ja oppimista sekä tunnistamaan oppijoiden yksilöllisiä tarpeita ja poistamaan oppimisen esteitä.

Yliopistojen pakollisista kieli- ja viestintäopinnoista voit suorittaa alempaan korkeakoulututkintoon hyväksiluettavat vieraan kielen ja toisen kotimaisen kielen opinnot sekä tieteellisen kirjoittamisen ja puheviestinnän. Kasvatustieteen ohessa voit opiskella muitakin Työväen Akatemian järjestämiä avoimen yliopiston perusopintoja sekä erilaisia monipuolisia teemaopintoja. Esimerkiksi psykologian perusopinnot (25 op) tai kehityspsykologian perusteet (5 op) tukevat tulevaa opettajaa lapsen kasvun, kehityksen ja käyttäytymisen ymmärtämisessä.

Opinnot edellyttävät läsnäoloa ja ryhmätyöskentelyyn osallistumista. Ryhmässä pääset osaksi Työväen Akatemian lämmintä ja kannustavaa oppimisyhteisöä.

Opettajiemme ohjauksessa saat tukea ammatinvalintaasi ja kehität itsetuntemustasi. Tarvittaessa voit osallistua myös laillistetun psykologin tarjoamaan uraohjaukseen.

 

Kiinnostaako kasvatustieteen opinnot? Täytä hakulomake alla!

Tutustu opinto-ohjelmiin:

Lisätiedot:

Opintotoimisto
opintotoimisto@akatemia.org
040 176 3581