Psykologian opinnot

PSYKOLOGIAN OPINNOT

Kiinnostavatko psykologian opinnot? Haaveiletko työstä psykologina, puheterapeuttina tai missä tahansa tehtävässä, jossa tarvitaan ihmisen ajattelun, tunteiden ja käyttäytymisen ymmärtämistä? Tähtäätkö psykologian ja logopedian valintakokeen kautta yliopistoon?

Onko unelma-ammattisi psykoterapeutti, neuropsykologi, koulupsykologi, ammatinvalintapsykologi, psykologikonsultti, työterveyspsykologi, urheilupsykologi tai vaikka oikeuspsykologi? Psykologia on monipuolinen tiede, jota tarvitaan kaikkialla, missä on ihmisiä. Psykologian osaamista voi hyödyntää monilla aloilla asiakas- ja potilastyössä sekä muissa asiantuntijatehtävissä.

Psykologian opinnot valmentavat yliopistoon ja auttavat sinua pohtimaan, onko psykologin tai logopedin koulutus juuri sinua varten. Tarjoamme 25 opintopisteen perusopinnot Jyväskylän avoimen yliopiston tutkintovaatimusten mukaan. Opinnot hyväksiluetaan kaikissa Suomen yliopistoissa.

Perusopinnoissa tutustut kehityksen keskeisiin piirteisiin eri ikävaiheissa, opiskelet aivojen toimintaa ja ihmisen tiedonkäsittelyn prosesseja, käsittelet persoonallisuutta eri näkökulmista, tarkastelet terveyden ja mielenterveyden välisiä yhteyksiä sekä opit ymmärtämään psykologian tutkimusmenetelmiä. Psykologian opintoja tukee koko lukuvuoden ajan jatkuva tilastotieteen valmennus.

Yliopistojen pakollisista kieli- ja viestintäopinnoista voit suorittaa vieraan kielen ja toisen kotimaisen kielen opinnot sekä tieteellisen kirjoittamisen ja puheviestinnän. Psykologian ohessa voit opiskella muitakin Työväen Akatemian järjestämiä avoimen yliopiston perusopintoja sekä erilaisia monipuolisia teemaopintoja. Esimerkiksi erityispedagogiikan perusopinnoissa (25 op) opit tunnistamaan erilaisia oppimisen ja käyttäytymisen haasteita. Kasvatustieteen perusopinnoissa (25 op) taas opit tarkastelemaan oppimisprosesseja ja soveltamaan vuorovaikutustaitojasi palaute- ja ristiriitatilanteissa.

Opinnot edellyttävät säännöllistä läsnäoloa ja ryhmätyöskentelyyn osallistumista. Ryhmässä pääset osaksi Työväen Akatemian lämmintä ja kannustavaa oppimisyhteisöä.

Opettajiemme ohjauksessa saat tukea ammatinvalintaasi ja kehität itsetuntemustasi. Tarvittaessa voit osallistua myös laillistetun psykologin tarjoamaan uraohjaukseen.

Kiinnostaako psykologian opinnot? Täytä hakulomake alla!

Tutustu opinto-ohjelmiin:

Lisätiedot:

Opintotoimisto
opintotoimisto@akatemia.org
040 176 3581