fbpx

Espanjan kielen opiskelu

Työväen Akatemia > Tutustu opintoihin > Kielten opinnot > Espanjan kielen opiskelu

Espanjan kielen opiskelu

Espanjan kieli haltuun vuodessa

Espanjan kielen opiskelu etenee alkeista lähtien intensiivisesti koko lukuvuoden. Vuodessa opiskellaan lukion lyhyttä oppimäärää vastaavat taidot. Vuoden aikana otat uuden kielen tukevasti haltuun! Tämä luo vahvan ja systemaattisen pohjan myös espanjan kielen opintojen jatkamiselle. Espanjan alkeista aloittaneita opiskelijoita on päässyt yliopistoon espanjaa pääaineena opiskelemaan Akatemia-vuoden jälkeen.

Espanjaa lukion oppimäärän verran opiskelleille kokonaisuus toimii erinomaisena kertauksena ja syventämisenä. Aiemmin espanjaa opiskelleet voivat tulla mukaan heti syyslukukauden alussa tai viimeistään puolivälissä. Opintoja on mahdollista laajentaa itsenäisenä opiskeluna.

Espanjankielisen kulttuurin ominaispiirteisiin perehdytään alusta alkaen. Peruskielitaidon kartuttamisen lisäksi tutustutaan myös espanjankielisten maiden yhteiskuntiin ja kulttuureihin niin Euroopassa kuin Latinalaisessa Amerikassa.

Kehität niin suullisia kuin kirjallisia vuorovaikutustaitojasi. Kertaat ja syvennät kieliopin hallintaa, mm. kaikki vaikeimmat verbimuodot.

Espanjan kielen opintoja on tarjolla avoimen yliopiston opintoina 14 op, lisäksi itsenäistä työskentelyä sovitusti. Opintovuoden alussa teet hops-suunnitelman ohjaavan opettajan kanssa.

Kiinnostaako espanjan kielen opiskelu? Täytä hakulomake alla!

Tutustu opintokokonaisuuksiin: