Espanjan kielen opinnot

Espanjan kielen opiskelu

Alkeistaso

Espanjan kielen opiskelu etenee intensiivisesti koko lukuvuoden. Vuodessa opiskellaan lukion lyhyttä oppimäärää vastaavat taidot. Näin otat uuden kielen tukevasti haltuun! Tämä luo vahvan ja systemaattinen pohja myös espanjan kielen opintojen jatkamiselle. Espanjaa jo jonkin verran opiskelleet voivat tulla mukaan syyslukukauden puolivälistä, tai tarvittaessa vaikkapa heti alusta.

Espanjankielisen kulttuurin ominaispiirteisiin perehdytään alusta alkaen. Peruskielitaidon kartuttamisen lisäksi tutustutaan myös espanjankielisten maiden yhteiskuntiin ja kulttuureihin niin Euroopassa kuin Latinalaisessa Amerikassa.

Keskitaso

Jos olet opiskellut espanjaa pari vuotta, voit aktivoida ja laajentaa osaamistasi keskitason opetuksessa. Kehität niin suullisia kuin kirjallisia vuorovaikutustaitojasi. Kertaat ja syvennät kieliopin hallintaa. Voit kevätlukukaudella suorittaa myös avoimen yliopiston espanjan jatkokurssit. Niillä kerrataan ja opiskellaan mm. kaikki vaikeimmat verbimuodot – näin saat lisäharjoitusta. Opetuksessa syvennetään espanjankielisen alueen ja kulttuurin tuntemusta ja perehdytään eri maiden tapakulttuuriin, historiaan, elokuviin, kirjallisuuteen jne. opiskelijoiden toiveet huomioiden.

Latinalaisen Amerikan opinnot

Voit liittää opintoihisi Latinalaisen Amerikan opintokokonaisuuden. Opinnoissa perehdytään laaja-alaisesti Latinalaisen Amerikan yhteiskuntaan, historiaan, kulttuuriin ja kieleen. Opintoihin voi sisällyttää opintomatkan Latinalaiseen Amerikkaan. Opintoja voi suositella kaikille, jotka ovat kiinnostuneita Latinalaisesta Amerikasta ja /tai niille, jotka toivovat tulevaisuudessa työllistyvänsä aloille, joissa näiden maiden kulttuuriosaamista tarvitaan.

Tutustu opinto-ohjelmiin:

Scroll Up