Ranskan kielen opinnot

RANSKAN KIELEN OPINNOT

Alkeistaso

Ranskan kielen opinnot voit aloittaa aivan alkeista. Laaja alkeiskurssi kestää koko lukuvuoden. Opetus vastaa noin neljää lukion lyhyen oppimäärän kurssia. Opiskelet kieltä systemaattisesti ja rakennat vahvan pohjan ranskan kielen jatko-opinnoille. Ranskankielisen kulttuurin ominaispiirteisiin tutustut alusta alkaen. Peruskielitaidon kartuttamisen lisäksi tutustut myös ranskankielisen alueen yhteiskuntaan ja ajankohtaisiin asioihin.

Keskitaso

Oletko opiskellut ranskaa muutaman kurssin? Meillä voit aktivoida ja laajentaa osaamistasi keskitason opetuksessa. Ranskan opinnoissa kehität osaamistasi niin suullisessa kuin kirjallisessa vuorovaikutuksessa natiiviopettajan johdolla. Kertaat ja syvennät kieliopin hallintaa, esim. verbimuotoja. Kielioppia ja kuullunymmärtämistä voit treenata myös itsenäisesti omaan tahtiin suoritettavilla opintojaksoilla. Opetuksessa syvennetään ranskankielisen kulttuurin tuntemusta ja perehdytään tapakulttuuriin, historiaan ja yhteiskuntaan.

Sekä alkeis- että keskitasolla opintoja on mahdollista suorittaa avoimen yliopiston opintoina 8 op, lisäksi itsenäistä työskentelyä sovitusti. Opintovuoden alussa teet hops-suunnitelman ohjaavan opettajan kanssa.

Tutustu opinto-ohjelmiin: