Liikunta- ja Terveystieteet

Työväen Akatemia > Tutustu opintoihin > Liikunta- ja Terveystieteet

Liikunta- ja terveystieteet

Liikunnan ja terveyden opinnot

Liikunnan opettajaksi? Liikuntaohjaajaksi? Valmentajaksi?  Liikunta-alan hallinnon ja johtamisen osaajaksi? Urheilupsykologiksi? Terveystieteiden asiantuntijaksi?

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelman mukaisissa opinnoissa saat perustiedot liikunta- ja terveystieteiden alan käsitteistä ja teorioista. Opintokokonaisuus sisältyy liikuntatieteellisen tiedekunnan kandidaatin opintoihin ja se sisältää seuraavat kurssit:

  • liikunta ja terveys
  • terveyden edistäminen eri väestöryhmissä I
  • ihmisen liikkumisen biologiset perusteet
  • liikuntapedagogiikan perusteet
  • johdatus liikunta-ja terveystieteisiin
  • liikunnan ja terveyden kulttuurihistoria
  • viestinnän perusteet liikunta- ja terveystieteissä
  • liikunta yhteiskunnassa

Sivuaineena voit opiskella kasvatustieteen tai psykologian perusopinnot 25 op sekä korkeakoulututkintoihin vaadittavat pakolliset kieliopinnot.

Muut opinnot

Tutustu opinto-ohjelmiin:

Lisätiedot

KM, laillistettu psykologi Jaana Hiltunen
jaana.hiltunen@akatemia.org
050-4371884

Scroll Up