fbpx

Liikunta- ja terveystieteet

Työväen Akatemia > Tutustu opintoihin > Liikunta- ja terveystieteet

Liikunta- ja terveystieteet

Liikunnan ja terveyden opinnot

Liikunnanopettajaksi? Liikunnanohjaajaksi? Valmentajaksi? Liikunta-alan hallinnon ja johtamisen osaajaksi? Urheilupsykologiksi? Terveystieteiden asiantuntijaksi?

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelman mukaisissa opinnoissa saat perustiedot liikunta- ja terveystieteiden alan käsitteistä ja teorioista. Opintokokonaisuus sisältyy liikuntatieteellisen tiedekunnan kandidaatin opintoihin ja se sisältää seuraavat kurssit:

 • liikunta ja terveys
 • terveyden edistäminen eri väestöryhmissä I
 • ihmisen liikkumisen biologiset perusteet
 • liikuntapedagogiikan perusteet
 • johdatus liikunta-ja terveystieteisiin
 • liikunnan ja terveyden kulttuurihistoria
 • viestinnän perusteet liikunta- ja terveystieteissä
 • liikunta yhteiskunnassa.

Sivuaineena voit opiskella kasvatustieteen tai psykologian perusopinnot 25 op sekä korkeakoulututkintoihin vaadittavat pakolliset kieliopinnot.

Muut opinnot

 • kasvatustiede 25 op
 • psykologia 25 op
 • yliopistoissa vaadittavat kieliopinnot: englanti, toinen kotimainen, tieteelinen kirjoittaminen ja puheviestintä

Tutustu opinto-ohjelmiin:

Lisätiedot

Opintotoimisto
opintotoimisto@akatemia.org
040 176 3581

Scroll Up
×