fbpx

Maahanmuuttajakoulutus

Työväen Akatemia > Tutustu opintoihin > Maahanmuuttajakoulutus

Töihin Suomessa

Haluatko päästä työelämään Suomessa? Tarvitsetko apua ja opetusta suomen kielen kanssa? Hae Työväen Akatemian Töihin Suomessa! -koulutukseen nyt.

Koulutuksen tavoitteet

Töihin Suomessa! – koulutus antaa sinulle mahdollisuuksia saada työpaikka.

Töihin Suomessa! on tarkoitettu aikuisille maahanmuuttajille, joilla on vaikeuksia suomen kielen ja opiskelutaitojen kanssa. Koulutus antaa apua jatkaa kohti työelämää tai opiskelua. Koulutus on ilmainen.

Koulutuksen laajuudesta

Töihin Suomessa!  –koulutuksessa järjestetään kaksi erillistä opintojaksoa, joiden yhteispituus on 16 opintoviikkoa. Ensimmäisen jakson oppija voi halutessaan jatkaa myös toisen jakson.  Koulutus jakautuu kahdelle vuodelle siten, että vuonna 2020 opetusta on 8 opiskeluviikkoa ja vuonna 2021 toiset 8 opiskeluviikkoa.

Oppijan näkökulmasta koulutus voi olla

 • sivutoimista, jolloin oppija valitsee yhdessä henkilökohtaisen opintoja ohjaavan opettajan kanssa itselleen sopivia opintoja 12 – 20 oppituntia viikossa.
 • joissain tapauksissa myös päätoimista, jolloin kontaktiopetusta on oppijalla keskimäärin 25 oppituntia viikossa.

Maahanmuuttajat kohti korkeakoulua

Oletko muuttanut Suomeen jostain toisesta maasta? Haluatko opiskella yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa, mutta tarvitset vielä vahvistusta suomenkielen osaamiseen?

Meidän koulussamme alkoi 7.1.2020 uusi koulutus maahanmuuttajille. Voit kuitenkin vielä hakea opiskelijaksi. Koulutuksessa opiskellaan suomenkieltä ja myös harjoitellaan sitä teatterin (puhekieli) ja luovan kirjoittamisen (kirjoitettu kieli) avulla. Lisäksi opiskellaan suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan kuuluvia asioita. Koulutus päättyy joulukuussa 2020.

Syksyllä 2020 opiskellaan myös korkeakouluopintoja, joita voit valita

 • sosiaali- ja terveysalalta,
 • teatteri-ilmaisusta,
 • liikunnan ja terveyden opinnoista TAI
 • kulttuuri- tai nuorisotyöstä.


Koulutus on ilmainen eli opiskelija ei joudu maksamaan mitään. Koulutukseen voi saada myös opintotukea.

 

Voit hakea sähköpostilla: toimisto@akatemia.org

Mainitse sähköpostissa hakevasi maahanmuuttajakoulutukseen ja kerro

 • itsestäsi
 • mistä maasta ja koska olet tullut Suomeen
 • sekä omat yhteystietosi.

Sovitaan sitten tapaaminen tänne Työväen Akatemiaan, jossa yhdessä täytämme hakulomakkeen. Haku maahanmuuttajaopintoihin on edelleen käynnissä.

Lisätietoja ja tarkennuksia:

Akatemian vuoden kestävässä korkeakoulu- tai ammattiopintoihin valmentavassa koulutuksessa opiskelet suomen kieltä, tutustut suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään sekä opiskelet yliopiston kursseilla.

Suomi vieraana kielenä opiskelua sinulla on koko koulutuksen ajan keskimäärin 6 oppituntia viikossa. Perinteisten kieliopintojen rinnalla teet teatterin ja draaman harjoituksia, joiden avulla parannat suomenkielen puhumistasi. Teatteri- ja draamaharjoitusten avulla tarkastellaan myös suomalaisen yhteiskunnan normeja ja saat niistä kokemuksellista tietoa. Parannat suomenkielen osaamistasi myös kirjoittamalla tarinoita ja runoja.

Koulutuksessa vahvistat tarvitsemiasi kansalaistaitojasi, kuten viestintä- ja digitaitoja. Tutustut suomalaiseen tasa-arvoon ja tarkastelet perhettä lasten oikeuksien ja naisten tasa-arvon näkökulmista. Opit myös, mitkä ovat työntekijöiden oikeudet ja velvollisuudet Suomessa. Sinulla on työharjoittelu sosiaali-, terveys-, kulttuuri-, liikunta- tai nuorisotyön ammatissa. Sen avulla ymmärrät, mitä taitoja tuohon ammattiin tarvitset.

Syksyllä 2020 valmentaudut jatko-opiskeluun valitsemalla sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakouluopintoja (Laurea ammattikorkeakoulu), teatteri-ilmaisun opintoja (Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia), kulttuurituotannon ja yhteisöpedagogin opintoja (Humanistinen ammattikorkeakoulu) tai liikunnan ja terveyden opintoja (Jyväskylän yliopisto) sekä näitä tukevia kansanopistokursseja.

Koulutukseen voivat osallistua kaikki maahanmuuttajat. Koulutus alkoi tammikuun 7. päivänä 2020, mutta opintoihin voi vielä hakea. Koulutus päättyy joulukuussa 2020. Opetushallitus maksaa kohderyhmiin kuuluvien opintomaksut, jolloin koulutus on heille ilmaista.

Koulutuksen kohderyhmät ovat

 • kotouttamisajan ylittäneet maahanmuuttajat, turvapaikanhakijat tai pakolaistaustaiset henkilöt, erityisesti naiset ja työvoiman ulkopuolella olevat.
 • Etusijalla ovat 18 – 20-vuotiaat peruskoulun tai perusopetuksen lisäopetuksen päättäneet, päättämisvaiheessa olevat tai oppivelvollisuusiän ylittäneet henkilöt, joilla ei ole jatkokoulutuspaikkaa.
 • toissijaisesti koulutukseen voidaan ottaa myös 20–29-vuotiaita vailla toisen asteen koulutusta olevia (nuorten aikuisten osaamisohjelman kohderyhmä) maahanmuuttajanuoria.

Lisäksi kuolutukseen voivat osallistua

 • muut maahanmuuttajataustaiset opiskelijat, jotka voivat hakea opintoihinsa stipendiä Työväen Akatemiasta. Stipendin saajat maksavat vain puolet Työväen Akatemian opintomaksusta.

Maahanmuuttajaopintoihin on avoin haku.

Tutustu opinto-ohjelmiin:

Lisätiedot

FM Minna Aitola
minna.aitola@akatemia.org
puh. 045 788 188 32

Scroll Up
×