fbpx

Maahanmuuttajakoulutus

Työväen Akatemia > Tutustu opintoihin > Maahanmuuttajakoulutus

18 – 29 –vuotiaat maahanmuuttajanuoret:

Opiskelemaan!

Haluatko päästä opiskelemaan Suomessa? Tarvitsetko vielä lisää suomen kielen opetusta?

Tässä koulutuksessa opit puhumaan ja kirjoittamaan suomen kieltä paremmin. Opit myös uusia tapoja opiskella. Tutustut suomalaiseen yhteiskuntaan ja sen tapoihin. Valitset yhdessä opettajan kanssa sinulle sopivia opintoja 12 – 25 tuntia viikossa. Koulutus järjestetään Työväen Akatemiassa päiväaikaan lähiopetuksena. Työväen Akatemia sijaitsee Kauniaisissa B-vyöhykkeellä (AB tai BC-lippu).

Koulutus on ilmainen, sinun ei tarvitse maksaa siitä. Koulutukseen voi saada myös opintotukea.

Opiskelemaan! –koulutus järjestetään Työväen Akatemiassa päiväaikaan lähiopetuksena, kahdessa osassa:

2.11 – 18.12.2020 on 7 opiskeluviikkoa ja

11.1 – 12.3.2021 on 8 opiskeluviikkoa.

Hae Työväen Akatemian Opiskelemaan! -koulutukseen nyt.

Voit hakea sähköpostilla: toimisto@akatemia.org

Mainitse sähköpostissa hakevasi maahanmuuttajakoulutukseen ja kerro

 • itsestäsi
 • mistä maasta ja koska olet tullut Suomeen
 • sekä omat yhteystietosi.

Sovitaan sitten tapaaminen tänne Työväen Akatemiaan, jossa yhdessä täytämme varsinaisen hakulomakkeen. Haku maahanmuuttajaopintoihin on edelleen käynnissä.

Aikuiset maahanmuuttajat:

Töihin Suomessa

Haluatko päästä työelämään Suomessa? Tarvitsetko vielä suomen kielen opetusta?

Töihin Suomessa! – koulutus antaa sinulle mahdollisuuksia saada työpaikan. Töihin Suomessa! on tarkoitettu aikuisille maahanmuuttajille, joilla on vaikeuksia suomen kielen ja opiskelutaitojen kanssa. Koulutus antaa apua jatkaa kohti työelämää tai opiskelua. Valitset yhdessä opettajan kanssa sinulle sopivia opintoja 12 – 25 tuntia viikossa. Koulutus järjestetään Työväen Akatemiassa päiväaikaan lähiopetuksena. Työväen Akatemia sijaitsee Kauniaisissa B-vyöhykkeellä (AB tai BC-lippu).

Koulutus on ilmainen, sinun ei tarvitse maksaa siitä. Koulutukseen voi saada myös opintotukea.

Töihin Suomessa! –koulutus järjestetään Työväen Akatemiassa päiväaikaan lähiopetuksena, kahdessa osassa:

2.11 – 18.12.2020 on 7 opiskeluviikkoa ja

11.1 – 12.3.2021 on 8 opiskeluviikkoa.

Hae Työväen Akatemian Töihin Suomessa! -koulutukseen nyt.

Voit hakea sähköpostilla: toimisto@akatemia.org

Mainitse sähköpostissa hakevasi maahanmuuttajakoulutukseen ja kerro

 • itsestäsi
 • mistä maasta ja koska olet tullut Suomeen
 • sekä omat yhteystietosi.

Sovitaan sitten tapaaminen tänne Työväen Akatemiaan, jossa yhdessä täytämme varsinaisen hakulomakkeen. Haku maahanmuuttajaopintoihin on edelleen käynnissä.

Maahanmuuttajat kohti korkeakoulua

Oletko muuttanut Suomeen jostain toisesta maasta? Haluatko opiskella yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa, mutta tarvitset vielä vahvistusta suomenkielen osaamiseen?

Meidän koulussamme alkoi 7.1.2020 uusi koulutus maahanmuuttajille. Koulutuksessa opiskellaan suomenkieltä ja myös harjoitellaan sitä teatterin (puhekieli) ja luovan kirjoittamisen (kirjoitettu kieli) avulla. Lisäksi opiskellaan suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan kuuluvia asioita. Koulutus päättyy joulukuussa 2020.

Syksyllä 2020 opiskellaan myös korkeakouluopintoja, joita voit valita

 • sosiaali- ja terveysalalta,
 • teatteri-ilmaisusta,
 • liikunnan ja terveyden opinnoista TAI
 • kulttuuri- tai nuorisotyöstä.


Koulutus on ilmainen eli opiskelija ei joudu maksamaan mitään. Koulutukseen voi saada myös opintotukea.

Lisätietoja ja tarkennuksia:

Opiskelemaan!

Opetushallituksen erillisrahoittaman Opiskelemaan! –koulutuksen tavoitteena on parantaa maahanmuuttajanuorten opiskelu- ja kielitaitoa.

Koulutuksen kognitiivisena tavoitteena on vahvistaa oppijoiden suomen kielen monipuolista osaamista, kehittää heidän opiskelutaitojaan sekä tukea heitä nykypäivän suomalaisessa yhteiskunnassa tarvittavissa kansalaistaidoissa, kuten vuorovaikutus-, viestintä- ja digitaidoissa sekä suomalaisen yhteiskunnan ja sen eri toimijoiden tuntemuksessa. Jokaisen oppijan yksilölliset tarpeet huomioidaan henkilökohtaisissa opintosuunnitelmissa.

Koulutuksen kohderyhmänä ovat maahanmuuttajanuoret:

 • 18 – 20-vuotiaat peruskoulun tai perusopetuksen lisäopetuksen päättäneet, päättämisvaiheessa olevat tai oppivelvollisuusiän ylittäneet henkilöt, joilla ei ole jatkokoulutuspaikkaa.
 • Koulutukseen voidaan ottaa myös muita heikossa opiskelu- tai työmarkkinatilanteessa olevia, alle 30-vuotiaita maahanmuuttajanuoria.

Koulutukseen on saatu Opetushallituksen Vapaan sivistystyön vuoden 2020 nuorisotakuun opintoseteliavustukset maahanmuuttajanuorten koulutukseen. Opiskelijalle opinnot ovat maksuttomia.

Oppijan näkökulmasta koulutus voi olla

 • sivutoimista, jolloin oppija valitsee yhdessä henkilökohtaisen opintoja ohjaavan opettajan kanssa itselleen sopivia opintoja 12 – 20 oppituntia viikossa.
 • joissain tapauksissa myös päätoimista, jolloin kontaktiopetusta on oppijalla keskimäärin 25 oppituntia viikossa.

Opiskelemaan! –koulutus järjestetään kahdessa osassa. Koulutus jakautuu kahdelle vuodelle siten, että 2.11 – 18.12.2020 on 7 opiskeluviikkoa ja 11.1 – 12.3.2021 on 8 opiskeluviikkoa.

 

Töihin Suomessa!

Opetushallituksen erillisrahoittaman Töihin Suomessa! –koulutuksen tavoitteena on vahvistaa aikuisten maahanmuuttajien työllistymis- ja työnsaantimahdollisuuksia ja/tai heidän pääsyään ammatillisiin tai korkeamman asteen opintoihin.  Koulutuksen kognitiivisena tavoitteena on vahvistaa oppijoiden suomen kielen monipuolista osaamista, kehittää heidän opiskelutaitojaan sekä tukea heitä nykypäivän suomalaisessa yhteiskunnassa tarvittavissa kansalaisen perustaidoissa, kuten vuorovaikutus-, viestintä- ja digitaidoissa sekä suomalaisen yhteiskunnan ja sen eri toimijoiden tuntemuksessa.

Koulutuksen kohderyhmänä ovat työttömät, työttömyysuhanalaiset ja työvoiman ulkopuolella olevat aikuiset maahanmuuttajat, joiden puutteet perustaidoissa, erityisesti suomen kielen ja opiskelutaitojen osalta, vaikeuttavat heidän pääsyään työelämään tai ammatillisiin tai korkeamman asteen opintoihin.

Koulutusta suunnataan erityisesti

 • niille, joiden puutteet suomen kielen osaamisessa vaikeuttavat pääsyä työelämään tai opintoihin.
 • niille, joilla on heikko pohjakoulutus,
 • niille, jotka eivät yleensä oma-aloitteisesti hakeudu opintoihin,
  kuten pienten lasten vanhemmille.
 • koulutetuille maahanmuuttajille, jotka eivät ole saaneet koulutustaan vastaavaa työtä Suomessa riittämättömän suomen kielen tai digitaitojen puutteellisen osaamisen vuoksi.

Koulutukseen on saatu Opetushallituksen Vapaan sivistystyön opintoseteliavustus työllistymis- ja työmahdollisuuksien vahvistamiseen 2020. Opiskelijalle opinnot ovat maksuttomia.

Töihin Suomessa!  –koulutuksessa järjestetään kaksi erillistä opintojaksoa, joiden yhteispituus on 15 opintoviikkoa. Ensimmäisen jakson oppija voi halutessaan jatkaa myös toisen jakson.  Koulutus jakautuu kahdelle vuodelle siten, että 2.11 – 18.12.2020 on 7 opiskeluviikkoa ja 11.1 – 12.3.2021 on 8 opiskeluviikkoa.

Oppijan näkökulmasta koulutus voi olla

 • sivutoimista, jolloin oppija valitsee yhdessä henkilökohtaisen opintoja ohjaavan opettajan kanssa itselleen sopivia opintoja 12 – 20 oppituntia viikossa.
 • joissain tapauksissa myös päätoimista, jolloin kontaktiopetusta on oppijalla keskimäärin 25 oppituntia viikossa.

Tutustu opinto-ohjelmiin:

Lisätiedot

FM Minna Aitola
minna.aitola@akatemia.org
puh. 045 788 188 32

Scroll Up
×