fbpx

Maahanmuuttajakoulutus

Työväen Akatemia > Tutustu opintoihin > Maahanmuuttajakoulutus

Hakeminen ohjelmaan ei ole tällä hetkellä mahdollista.

Applying to programme is not currently possible.

In english further down below

18 – 29 –vuotiaat maahanmuuttajanuoret:

Opiskelemaan!

Haluatko päästä opiskelemaan Suomessa? Tarvitsetko vielä lisää suomen kielen opetusta?

Tässä koulutuksessa opit puhumaan ja kirjoittamaan suomen kieltä paremmin. Opit myös uusia tapoja opiskella. Tutustut suomalaiseen yhteiskuntaan ja sen tapoihin. Valitset yhdessä opettajan kanssa sinulle sopivia opintoja 25 tuntia viikossa. Koulutus järjestetään Työväen Akatemiassa päiväaikaan lähiopetuksena. Työväen Akatemia sijaitsee Kauniaisissa B-vyöhykkeellä (AB tai BC-lippu).

Koulutus on ilmainen, sinun ei tarvitse maksaa siitä. Koulutukseen voi saada myös opintotukea, KELAn/TE-Toimiston päätöksestä riippuen.

Opiskelemaan! –koulutus järjestetään Työväen Akatemiassa päiväaikaan lähiopetuksena:

 • 1 Moduuli – 8 opiskeluviikkoa
 • 2 Moduulia – 16 opiskeluviikkoa
 • 3 Moduulia – 24 opiskeluviikkoa

Hae Työväen Akatemian koulutukseen nyt. Haku avoinna 29.10.2022 saakka. Koulutus alkaa 5.9.2022.

Voit myös hakea sähköpostilla: opintotoimisto@akatemia.org

Mainitse sähköpostissa hakevasi maahanmuuttajakoulutukseen ja kerro

 • itsestäsi
 • mistä maasta ja koska olet tullut Suomeen
 • sekä omat yhteystietosi.

Sovitaan sitten tapaaminen tänne Työväen Akatemiaan, jossa yhdessä täytämme varsinaisen hakulomakkeen. Haku maahanmuuttajaopintoihin on edelleen käynnissä.

+30 vuotiaat aikuiset maahanmuuttajat:

Töihin Suomessa

Haluatko päästä työelämään Suomessa? Tarvitsetko vielä suomen kielen opetusta?

Töihin Suomessa! – koulutus antaa sinulle mahdollisuuksia saada työpaikan. Töihin Suomessa! on tarkoitettu aikuisille maahanmuuttajille, joilla on vaikeuksia suomen kielen ja opiskelutaitojen kanssa. Koulutus antaa apua jatkaa kohti työelämää tai opiskelua. Valitset yhdessä opettajan kanssa sinulle sopivia opintoja 25 tuntia viikossa. Koulutus järjestetään Työväen Akatemiassa päiväaikaan lähiopetuksena. Työväen Akatemia sijaitsee Kauniaisissa B-vyöhykkeellä (AB tai BC-lippu).

Koulutus on ilmainen, sinun ei tarvitse maksaa siitä. Koulutukseen voi saada myös opintotukea, KELAn/TE-Toimiston päätöksestä riippuen.

Töihin Suomessa! –koulutus järjestetään Työväen Akatemiassa päiväaikaan
lähiopetuksena:

 • 1 Moduuli – 8 opiskeluviikkoa
 • 2 Moduulia – 16 opiskeluviikkoa
 • 3 Moduulia – 24 opiskeluviikkoa

Hae Työväen Akatemian koulutukseen nyt. Haku avoinna 29.10.2022 saakka. Koulutus alkaa 5.9.2022.

Voit hakea sähköpostilla: opintotoimisto@akatemia.org

Mainitse sähköpostissa hakevasi maahanmuuttajakoulutukseen ja kerro

 • itsestäsi
 • mistä maasta ja koska olet tullut Suomeen
 • sekä omat yhteystietosi.

Sovitaan sitten tapaaminen tänne Työväen Akatemiaan, jossa yhdessä täytämme varsinaisen hakulomakkeen. Haku maahanmuuttajaopintoihin on edelleen käynnissä.

Tarkennuksia

Koulutuksiin on saatu Opetushallituksen Vapaan sivistystyön vuoden 2021 nuorisotakuun opintoseteliavustukset maahanmuuttajanuorten koulutukseen ja aikuisten maahanmuuttajien työllistymis- ja työmahdollisuuksien vahvistamiseen 2021. Opiskelijalle opinnot ovat maksuttomia.

 

Opiskelemaan!

Opetushallituksen erillisrahoittaman Opiskelemaan! –koulutuksen tavoitteena on parantaa maahanmuuttajanuorten opiskelu- ja kielitaitoa.

Koulutuksen kognitiivisena tavoitteena on vahvistaa oppijoiden suomen kielen monipuolista osaamista, kehittää heidän opiskelutaitojaan sekä tukea heitä nykypäivän suomalaisessa yhteiskunnassa tarvittavissa kansalaistaidoissa, kuten vuorovaikutus-,
viestintä- ja digitaidoissa sekä suomalaisen yhteiskunnan ja sen eri toimijoiden tuntemuksessa. Jokaisen oppijan yksilölliset tarpeet huomioidaan henkilökohtaisissa opintosuunnitelmissa.

Koulutuksen kohderyhmänä ovat maahanmuuttajanuoret:

 • 18 – 20-vuotiaat peruskoulun tai perusopetuksen lisäopetuksen päättäneet, päättämisvaiheessa olevat tai oppivelvollisuusiän ylittäneet henkilöt, joilla ei ole jatkokoulutuspaikkaa.
 • Koulutukseen voidaan ottaa myös muita heikossa opiskelu- tai työmarkkinatilanteessa olevia, alle 30-vuotiaita maahanmuuttajanuoria.

 

Töihin Suomessa

Opetushallituksen erillisrahoittaman Töihin Suomessa! –koulutuksen tavoitteena on vahvistaa aikuisten maahanmuuttajien työllistymis- ja työnsaantimahdollisuuksia ja/tai heidän pääsyään ammatillisiin tai korkeamman asteen opintoihin. Koulutuksen
kognitiivisena tavoitteena on vahvistaa oppijoiden suomen kielen monipuolista osaamista, kehittää heidän opiskelutaitojaan sekä tukea hei tä nykypäivän suomalaisessa yhteiskunnassa tarvittavissa kansalaisen perustaidoissa, kuten vuorovaikutus -, viestintä- ja
digitaidoissa sekä suomalaisen yhteiskunnan ja sen eri toimijoiden tuntemuksessa.

Koulutuksen kohderyhmänä ovat työttömät, työttömyysuhanalaiset ja työvoiman ulkopuolella olevat aikuiset maahanmuuttajat, joiden puutteet perustaidoissa, erityisesti suomen kielen ja opiskelutaitojen osalta, vaikeuttavat heidän pääsyään työelämään tai ammatillisiin tai korkeamman asteen opintoihin.

Koulutusta suunnataan erityisesti

 • niille, joiden puutteet suomen kielen osaamisessa vaikeuttavat pääsyä työelämään tai opintoihin.
 • niille, joilla on heikko pohjakoulutus, • niille, jotka eivät yleensä oma-aloitteisesti hakeudu opintoihin, kuten pienten lasten vanhemmille.
 • koulutetuille maahanmuuttajille, jotka eivät ole saaneet koulutustaan vastaavaa työtä Suomessa riittämättömän suomen kielen tai digitaitojen puutteellisen osaamisen vuoksi.

Young immigrants aged 18 to 29:

OPISKELEMAAN!

Do you want to study in Finland?

Do you want to further your Finnish language skills?

In this educational program, you will learn how to speak and write Finnish better. You will also learn new ways to study in this new digital era. You will be introduced to the Finnish society and its customs. The program is organized at the Workers’ Academy and includes 25 hours of lessons a week. The lessons are taught physically during the day time. The Workers’ Academy is located
in Kauniainen in zone B (AB or BC tickets in public transport).

This education is free, you don’t have to pay for it. You can also get a study grant for this program, depending on KELA’s/TE-Service’s decision.

Opiskelemaan! – program offers the following options:

 • 1 Module – 8 study weeks
 • 2 Modules – 16 study weeks
 • 3 Modules – 24 study weeks

Apply into the Worker’s Academy educational program right away! The application is open until 29.10.2022. The training starts on 5.9.2022.

You can also apply by emailing us here: opintotoimisto@akatemia.org

You must mention in the email which immigrant program you are applying for and let us know the following:

 • about yourself
 • from which country you are from
 • the reason you moved to Finland
 • your contact information

We will then make an appointment for you at the Workers’ Academy, where together we will fill in the actual application form. The search for immigrant studies is still ongoing.

Adult immigrants aged 30 and over:

Töihin Suomessa

Are you searching for a way to work in Finland?

Do you still need to further your Finnish linguistic skills?

Töihin Suomessa – educational program gives you opportunities in getting a job. This program is targeted at adult immigrants who have difficulties with the Finnish language and study skills. The education furthers your work or study life plans. The program is organized at the Workers’ Academy and includes 25 hours of lessons a week. The lessons are taught physically during the day time. The Workers’ Academy is located in Kauniainen in zone B (AB or BC tickets in public transport).

Education is free, you don’t have to pay for it. You can also get a study grant for this program, depending on KELA’s/TE-Service’s decision.

Töihin Suomessa – educational program offers the following options:

 • 1 Module – 8 study weeks
 • 2 Modules – 16 study weeks
 • 3 Modules – 24 study weeks

Apply into the Worker’s Academy educational program right away! The application is open until 29.10.2022. The training starts on 5.9.2022.

You can also apply by emailing us here: opintotoimisto@akatemia.org

You must mention in the email which immigrant program you are applying for and let us know the following:

 • about yourself
 • from which country you are from
 • the reason you moved to Finland
 • your contact information

We will then make an appointment for you at the Workers’ Academy, where together we will fill in the actual application form. The search for immigrant studies is still ongoing.

Further information and clarifications:

The Finnish National Board of Education’s 2021 Youth Guarantee grants free education to the immigrant youth and provides the strengthening of employment and job opportunities for adult immigrants through our programs. This is why the studies are free of charge for the students of these programs.

 

Opiskelemaan!

The aim of this program is to improve the study and language skills of young immigrants living in Finland.

The cognitive goal of this education offering is to strengthen the learners’ diverse Finnish language skills, develop their study skills and support them in the civic skills needed in today’s Finnish society, such as interaction, communication and digital skills, and knowledge of Finnish society and its various actors. The individual needs of each learner are taken into account in personal study plans.

The specific target group of the education:

 • Young immigrants aged 18 to 20 who have completed primary school or additional primary education, are in the process of completing or have reached compulsory school age and do not have a place for further education.
 • Other young immigrants under the age of 30 in a weak study or labor market situation can also be admitted to the training.

 

Töihin Suomessa

This program, which is funded by the National Board of Education, aims to train and strengthen the employment and job opportunities of adult immigrants and / or their access to vocational or higher education. The cognitive goal of the education is to strengthen the learners’ diverse Finnish language skills, develop their study skills and support them in the basic skills needed in today’s Finnish society, such as interaction, communication and digital skills, knowledge of Finnish society and its various actors.

The target group of this program are unemployed, those at risk of unemployment and adult immigrants who are out of the labour force and whose deficiencies in basic skills (especially in the Finnish language and study skills, making it difficult for them to enter employment or vocational or higher education).

The specific target group of the education:

 • for those whose deficiencies in Finnish language skills make it difficult to enter working life or studies.
 • for those with poor basic education,
 • for those who do not usually apply for studies on their own initiative, such as parents of young children.
 • educated immigrants who have not received a job corresponding to their education in Finland due to insufficient knowledge of the Finnish language or digital skills.

Tutustu opinto-ohjelmiin:

Lisätiedot

FM Minna Aitola
minna.aitola@akatemia.org
puh. 045 788 188 32

Shkodran Kacija
shkodran.kacija@akatemia.org