Maahanmuuttajat kohti korkeakoulua

Työväen Akatemia > Tutustu opintoihin > Maahanmuuttajat kohti korkeakoulua

Maahanmuuttajat kohti korkeakoulua

Oletko muuttanut Suomeen jostain toisesta maasta? Haluatko opiskella yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa, mutta tarvitset vielä vahvistusta suomenkielen osaamiseen?

Koulutuksen kohderyhmät ovat

  • kotouttamisajan ylittäneet turvapaikanhakijat tai pakolaistaustaiset henkilöt, erityisesti naiset ja työvoiman ulkopuolella olevat.
  • Etusijalla ovat 18 – 20-vuotiaat peruskoulun tai perusopetuksen lisäopetuksen päättäneet, päättämisvaiheessa olevat tai oppivelvollisuusiän ylittäneet henkilöt, joilla ei ole jatkokoulutuspaikkaa.
  • toissijaisesti koulutukseen voidaan ottaa myös 20–29-vuotiaita vailla toisen asteen koulutusta olevia (nuorten aikuisten osaamisohjelman kohderyhmä) maahanmuuttajanuoria.

Kohderyhmään kuuluville henkilöille koulutus on maksutonta.

Akatemian kolme lukukautta kestävässä korkeakoulu- tai ammattiopintoihin valmentavassa koulutuksessa opiskelet suomen kieltä, tutustut suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään sekä opiskelet yliopiston kursseilla.

Suomi vieraana kielenä opiskelua sinulla on koko koulutuksen ajan keskimäärin 6 oppituntia viikossa. Perinteisten kieliopintojen rinnalla teet teatterin ja draaman harjoituksia, joiden avulla parannat suomenkielen puhumistasi. Teatteri- ja draamaharjoitusten avulla tarkastellaan myös suomalaisen yhteiskunnan normeja ja saat niistä kokemuksellista tietoa. Keväällä 2020 parannat suomenkielen osaamistasi kirjoittamalla tarinoita ja runoja.

Koulutuksessa vahvistat tarvitsemiasi kansalaistaitojasi, kuten viestintä- ja digitaitoja. Tutustut suomalaiseen tasa-arvoon ja tarkastelet perhettä lasten oikeuksien ja naisten tasa-arvon näkökulmista. Opit myös, mitkä ovat työntekijöiden oikeudet ja velvollisuudet Suomessa. Sinulla on työharjoittelu sosiaali-, terveys-, kulttuuri-, liikunta- tai nuorisotyön ammatissa. Sen avulla ymmärrät, mitä taitoja tuohon ammattiin tarvitset.

Toisena opiskeluvuotenasi syksyllä 2020 valmentaudut jatko-opiskeluun valitsemalla sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakouluopintoja (Laurea ammattikorkeakoulu), teatteri-ilmaisun opintoja (Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia), kulttuurituotannon ja yhteisöpedagogin opintoja (Humanistinen ammattikorkeakoulu) tai liikunnan ja terveyden opintoja (Jyväskylän yliopisto) sekä näitä tukevia kansanopistokursseja.

Koulutukseen voivat osallistua kaikki maahanmuuttajat. Hakuaika koulutukseen päättyy 25.9.2019. Koulutus alkaa syyskuun 30. päivänä 2019 ja päättyy joulukuussa 2020. Opetushallitus maksaa kohderyhmiin kuuluvien opintomaksut, jolloin koulutus on heille ilmaista. Muut maahanmuuttajataustaiset opiskelijat voivat hakea opintoihinsa stipendiä Työväen Akatemiasta. Stipendin saajat maksavat vain puolet Työväen Akatemian opintomaksusta.

Tutustu opinto-ohjelmiin:

Lisätiedot

FM Risto Ruottunen
risto.ruottunen@akatemia.org
puh. 050 437 1952

Scroll Up