Maailmanpolitiikka ja kansainväliset suhteet

Työväen Akatemia > Tutustu opintoihin > Maailmanpolitiikka ja kansainväliset suhteet

Maailma on muutoksessa. Kylmän sodan jälkeinen turvallisuusjärjestelmä horjuu. Demokratian kehitys maailmassa on haastettu. Ilmastonmuutos ja luontokato uhkaavat poliittisten järjestelmien vakautta. Mikä on demokratian tila ja tulevaisuus maailmassa?  Mikä on Euroopan ja Suomen rooli uudessa järjestyksessä?

Maailmanpolitiikan ja kansainvälisten suhteiden opinnot tarjoavat laajan ja monipuolisen näköalan maailmanpolitiikan ja kansainvälisten suhteiden kysymyksiin ja ilmiöihin.

Maailmanpolitiikan opinnoissa voit syventää ja laajentaa ymmärrystäsi maailmanpolitiikan ulottuvuuksista. Opinnoissa tarjotaan monitieteellisiä teoreettisia välineitä ja käsitteistöä erilaisten kansainvälisten prosessien tulkitsemiseksi.

Maailmanpolitiikan lisäksi opinnoissa painotutaan Yhdysvaltojen, Euroopan asemaan maailmassa sekä Itä-Aasiaan maailmanpolitiikan muutosalueena.

Teemaopinnot

 • Maailmanpolitiikka
 • Kansainvälinen oikeus
 • Globaalihistoria
 • Turvallisuuspolitiikka
 • Kehitysmaatutkimus
 • Eurooppa-opinnot
  • Päätöksenteko Suomessa ja Eu:ssa
  • Eurooppaoikeus
  • Euroopan historia
  • Opintomatka
 • Aasian tutkimus
 • Yhdysvaltojen historia
 • Kestävä kehitys

 Avoin yliopisto

Opiskelijat rakentavat opintonsa poliittisen historian, politiikan tutkimuksen tai  yhteiskunnallisen muutoksen opintojen ympärille. Opinnoissa on mahdollista tehdä myös kahdet perusopinnot tai koostaa opinnot vapaammin opiskelijan omien tavoitteiden mukaan.

Mitä opiskellaan?

Lisätiedot:

FL, YTM Ari Niemi
ari.niemi@akatemia.org,
puh. 09 5404 2419.