Oikeustieteen opinnot

Työväen Akatemia > Tutustu opintoihin > Oikeustieteen opinnot

Valitse oikeustieteen opinnot ja paranna valmiuksiasi päästä opiskelemaan oikeustiedettä. Akatemiassa suoritat Turun ja Itä-Suomen yliopistojen järjestämiä oikeustieteen avoimen yliopiston opintoja sekä Akatemian omia oikeustieteellisiä opintoja.

Oikeustieteen opiskeluun kuuluu opintokäyntejä, opintomatkoja ja oikeustapauksien harjoittelua. Oikeustieteen opintojen lisäksi suoritat tutkintoon kuuluvia pakollisia kieliopintoja ruotsista, englannista ja äidinkielestä. Sinun on mahdollista siis suorittaa avoimen yliopiston opintoja jopa 58 op verran. Tarjoamme myös avoimen yliopiston kieliopintoihin valmentavia kursseja ruotsista ja englannista.

Avoimen yliopiston opinnot

Turun yliopisto

Johdatus oikeustieteeseen 2 op
Valtiosääntöoikeus 7 op
Rikosoikeus 8 op
Hallinto-oikeus 7 op
Työoikeus 7 op
Kansainvälinen oikeus 6 op

Itä-Suomen yliopisto

Perhe- ja jäämistöoikeus 5 op

Kieliopinnot
  • Toisen kotimaisen kirjallinen ja suullinen taito (Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tdk:n mukaan) 5 op
  • Tieteellinen kirjoittaminen 3 op
  • Englannin kieli 5 op

Muut opinnot

Oikeustieteellisten opintojen lisäksi voit valita myös muiden linjojen opintoja, kuten EU-opintoja tai kieliä. Ohjaavan opettajan kanssa käytävässä HOPS-keskustelussa teet henkilökohtaisen opintosuunnitelman.

Oikeustieteen opinnot kestävät yhden lukuvuoden.

Tutustu opinto-ohjelmiin:

Lisätiedot:

YTM Mari Ervast 
mari.ervast@akatemia.org
puh. (09) 5404 2416

Scroll Up