Näyttelijän opinnot

naytteliop1_800x630

Näyttelemisen opiskelu

Hae nyt! Teatteritoiminnan linjalla on vielä muutamia vapaita opiskelupaikkoja. Kysy lisää opintojen vastaavalta opettajalta

Näyttelijäntyön opinnoissa suoritat Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opintoja yhteensä 28 op. Opettajina toimivat pääosin pääkaupunkiseudulla työskentelevät taiteilijat ja teatteripedagogit, alansa rautaiset ammattilaiset. Tavoitteena on yhdeksän kuukauden mittaisella koulutuksella luoda opiskelijalle valmiudet työskennellä itseohjautuvana näyttelijänä erilaisissa teatteriprojekteissa ja taiteelliseen työryhmän jäsenenä sekä kotimaassa että ulkomailla.

Lukuvuoden jälkeen Kauniaisista on helppo lähteä kohti pääkaupunkiseudulla ja muualla Etelä-Suomessa, kuten esim. Tampereella, sijaitsevia jatko-opinto- ja työmahdollisuuksia.

 

Tavoite

Opintovuoden tarkoituksena on haastaa opiskelija tielle, jonka toisessa päässä on alan jatko-opinnot suomalaisissa ja ulkomaisissa alan korkeakouluissa ja lopulta näyttelijän ammatti. Muissa opinnoissa voit halutessasi hankkia tietoa esimerkiksi teatterin markkinoinnista, englannin kielen ääntämyksestä tai elokuvakäsikirjoittamisesta.

Teatteritoiminnan opiskelijamme ovat jatkaneet opintojaan esimerkiksi Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa, Tampereen Yliopiston Näyttelijäntyön laitoksella, Lahden Musiikki- ja draamainstituutissa, Metropolian, Turun ja Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulujen teatteri-ilmaisun ohjaajan koulutuksissa sekä ulkomaisissa alan oppilaitoksissa kuten Royal Birmingham Conservatoire.

 

Toteutus

Lukuvuoden aikana opiskelija ottaa haltuun näyttelijäntyön kannalta olennaisia taitoaineita kuten klovneria, puhetekniikka, näyttämöliikunta, improvisaatio, kuoro-ja yksinlaulu, tanssi sekä harjoittelee myös näyttelijäntyön erityistekniikoita kuten Suzuki-metodia. Rinnan taitoaineiden kanssa opiskelijat perehtyvät teatterivalaistuksen perusteisiin sekä opiskelevat esityksen markkinoimista ja tuottamista. Lukuvuoden aikana toteutetaan useita erilaisille kohdeyleisöille tarkoitettuja pienproduktioita sekä ainakin yksi kokoillan näytelmä.

Syyslukukausi- Minä, näyttelijä

Rakenne opinnoissa on kaksiosainen: syyslukukaudella opiskelija harjoittelee omien ilmaisullisten kykyjen löytämistä, niiden haltuun ottamista sekä yhdistämistä tekstiin. Tavoitteena syksyllä on löytää omasta itsestään ne tavat, joilla näyttelijä vetää roolihenkilön tarinan oman persoonansa läpi. Keskeisiä kysymyksiä syksyllä ovat: kuka minä olen, mitä minulle tarkoittaa näytteleminen ja mitä haluan teatterin avulla kertoa.

Tavoitteena on myös löytää oma pakoton läsnäolemisen tapa näytellessä sekä oppia nauttimaan lavalla olemisesta. Syksy loppuu monologijaksoon ja sen esityksiin.

 

Kevät: ensembletyö- matkalla kohti yhteistä päämäärää

Keväällä opiskelijat muodostavat ensemblen, joka toteuttaa kokoillan klassikkonäytelmän opetusteatterin keinoin: he lavastavat, puvustavat sekä tuottavat esityksen, jota esitetään Akatemian omassa teatteritilassa 5-10 kertaa. Painotus keväällä on ryhmässä toimisessa ja oman näyttelijyyden kokonaisvaltainen kehittäminen ja kehittyminen työryhmän yhteisessä taiteellisessa prosessissa. Opiskelijat muodostavat keväällä teatteriensemblen, joka on matkalla kohti yhteistä taiteellista päämäärää.

nayttelijaoip_800x500

Syksyllä ja keväällä taiteilijaksi kasvamisen prosessia ja näyttelijän perustaitojen kehittymistä tukevat Akatemian muut vapaasti valittavat kurssit kuten itsetuntemus, elokuvakäsikirjoittaminen ja teatterihistoria. Käymme myös katsomassa monia pääkaupunkiseudulla toteutettuja teatteriesityksiä ja tapaamassa niiden tekijöitä.

Opiskelijaa autetaan henkilökohtaisissa palautekeskusteluissa reflektoimaan oppimistaan ja seuraamaan omaa kehitystään. Keväällä hänelle annetaan myös henkilökohtaista valmennusta tulevia jatko-opintoja sekä pääsykokeita ajatellen.

Tutustu opinto-ohjelmiin:

Lisätietoja:

TeM
Marjaana Kuusniemi-Korhonen
Työväen Akatemian näyttelijäntyön opintojen vastaava opettaja
Vanha Turuntie 14
02700 Kauniainen
050-3806236
marjaana.kuusniemi-korhonen@akatemia.org