image-925

Digimarkkinointi ja yrittäjyys

Ura digimarkkinoinnin parissa? Yrittäjyys digitaalisessa ympäristössä? Digimarkkinointi ja yrittäjyys koulutus tarjoaa välineitä kumpaankin.

 • Aloita digimarkkinoinnin ja yrittäjyyden opinnot Akatemiassa.
 • Voit opiskella monipuolisesti opintoja Akatemian valikoimasta.
 • Opiskelu Työväen Akatemiassa on päätoimista ja oikeuttaa Kelan opintotukeen. Koulutus kestää yhden lukuvuoden.

Digimarkkinoinnin ja yrittäjyyden opintokokonaisuudessa pystyt yhdistämään toisiaan täydentäviä aineita omien tavoitteidesi mukaan. Opinnoissa opit perusteet digimarkkinoinnista niin teorian kuin käytännön tasolla. Opinnot auttavat suunnittelemaan organisaation digimarkkinointia. Opintoihin kuuluu myös perusteet yrittäjyydestä ja yrittäjän urapoluista.

Opintoja voi täydentää laajemmilla kauppatieteiden opinnoilla, joissa perehdytään esimerkiksi markkinoinnin perusteisiin ja johtamiseen.  Opinnot järjestetään yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa.

Opintokokonaisuus soveltuu hyvin myös opintovapaata viettävälle. Opinnot edistävät työllistymistä ja yrittäjyyssuunnitelmia sekä selkeyttävät urasuunnitteluasi. Voit kysyä työttömyysetuudella opiskelun mahdollisuudesta TE-toimistostasi ennen opintojen aloittamista.

Digimarkkinoinnin opinnot

 • Opintojakson kuvaus

  Opintojaksolla tutustutaan digimarkkinoinnin peruskäsitteistöön ja -käytäntöihin sekä luodaan ymmärrys sen tarjoamista mahdollisuuksista työelämän kontekstissa. Opiskelija laatii jakson aikana henkilökohtaisen opintosuunnitelman Digimarkkinoinnin opintokokonaisuuden opintotarjonnasta sekä valmistautuu reflektoimaan oppimistaan valitsemiensa opintojaksojen edetessä.

  Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • Ymmärtää digimarkkinoinnin peruskäsitteitä ja -käytäntöjä
  • Kykenee tunnistamaan digimarkkinoinnin tarjoamia hyötyjä ja mahdollisuuksia
  • Hahmottaa opintokokonaisuuden sisällön
  • Osaa valita itselleen sopivat opintojaksot opintokokonaisuuden sisällöstä
 • Opintojaksolla sovelletaan Digimarkkinoinnin opintokokonaisuudessa opittua. Opiskelija laatii jaksolla digimarkkinointisuunnitelman valitsemalleen organisaatiolle. Opiskelijan oman opintosuunnitelman mukaiset opinnot muodostavat teoreettisen ja käytännöllisen pohjan jakson oppimistehtävälle

  Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • Soveltaa eri opintojaksoilla oppimiaan sisältöjä käytännössä
  • Hyödyntää digimarkkinoinnin työkaluja erilaisissa päätöksentekotilanteissa
  • Suunnitella organisaation digimarkkinointia sekä arvioida strategioiden ja toimenpiteiden seurauksia
  • Tunnistaa digimarkkinointiin liittyviä oppimistarpeita työelämässä
 • Opintojakson kuvaus

  Kurssilla tutustutaan Googlen digitaalisen markkinoinnin työkaluihin ja perehdytään:

  • yrityksen verkkonäkyvyyteen
  • hakukonemainontaan ja –optimointiin
  • hakukoneanalytiikkaan
  • display-mainontaan
  • markkinointimahdollisuuksiin sosiaalisessa mediassa
  • mobiilimarkkinointiin
 • Opintojakson kuvaus

  Opintojakso käsittelee kaupan alan digitalisaatiota kolmesta näkökulmasta: 1) digitaalisaatio kaupan alan strategiassa, 2) digitalisaatio kaupan alan markkinoinnissa ja 3) digitalisaatio kaupan alan ostokäyttäytymisessä. Kurssilla käydään läpi sekä strategisen että taktisen tason asioita, joita kaupan alan toimijat kohtaavat implementoidessaan digitaalista markkinointia.

 • Opintojakson kuvaus

  Opintojaksolla sovelletaan Digimarkkinoinnin opintokokonaisuudessa opittua. Opiskelija laatii jaksolla digimarkkinointisuunnitelman valitsemalleen organisaatiolle. Opiskelijan oman opintosuunnitelman mukaiset opinnot muodostavat teoreettisen ja käytännöllisen pohjan jakson oppimistehtävälle

Yrittäjyyden opinnot

Yrittäjyyden perusteet 5 op
Yrittäjyystarinoita 2 op
Markkinoinnin perusteet 5 op
Viestinnän perusteet 5 op
Johtamisen ja johtajuuden perusteet 5 op

Vastuuopettaja

”Yksi vuosi voi muuttaa elämän ja uran suunnan”

On aivan eri asia opiskella hyvässä ryhmässä hyvän opettajan johdolla kuin yksin verkossa. Lisäksi saat ystäviä ja elät täyttä opiskelijan elämää!

Täytä hakulomake

Usein kysyttyä

 • Kyllä voit.

 • Haku koko vuoden opintoihin on jatkuva haku.

 • Opintomaksu lukuvuonna 2023-24 on 2740 € / lukuvuosi. Se maksetaan neljässä erässä tai kertamaksuna. Olet Akatemian opiskelijana oikeutettu täyteen toisen asteen opintotukeen.

  Lue lisää opiskelun kustannuksista ja opintotuesta  täältä.

 • Opiskelijat valitaan hakemusten ja iän perusteella. Opiskelijoiden tulee olla 18 vuotta täyttäneitä. Muita pääsyvaatimuksia esimerkiksi koulutustaustaan liittyen ei ole. Tärkeintä on opiskelijan motivaatio ja hakemuksen perusteella arvioidut edellytykset menestyä Työväen Akatemian opinnoissa.

  Poikkeuksena kirjoittamisen opinnot.  Kirjoittamisen opintoihin pyrkivät osoittavat kirjallista osaamistaan laatimalla hakemukseen tekstin otsikolla ”Minä kirjoittajana”.

 • Hakemuksia käsitellään useaan otteeseen kevään ja kesän aikana, joten tiedon opiskelupaikasta saat jo muutaman viikon sisällä hakemuksen jättämisestä, kesällä tätäkin nopeammin. Saat sähköpostitse hyväksymisilmoituksen, jossa on tietoja myös lukuvuoden aloituksesta. Viesti saapuu turvapostina. Huomioithan, että viesti on avattavissa vain rajoitetun ajan, joten hyväksymisilmoitus kannattaa tallentaa omalle laitteelle.

 • Tiesitkö, että myös työttömyystuella/etuudella opiskelu on mahdollista? Koko opintovuoden lisäksi Akatemiassa on mahdollista opiskella myös yhden lukukauden ajan (parhaiten syyslukukauden) Kielet, viestintä ja kulttuurit -opintolinjalla tai muilla Akatemian opintolinjoilla. Opinnot räätälöidään opiskelijan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Ota yhteyttä Akatemian opintotoimistoon.