image-989

Psykologia

Kiinnostavatko psykologian opinnot? Haaveiletko työstä psykologina, puheterapeuttina tai missä tahansa tehtävässä, jossa tarvitaan ihmisen ajattelun, tunteiden ja käyttäytymisen ymmärtämistä? Tähtäätkö psykologian ja logopedian valintakokeen kautta yliopistoon?

 

 

Onko unelma-ammattisi psykoterapeutti, neuropsykologi, koulupsykologi, ammatinvalintapsykologi, psykologikonsultti, työterveyspsykologi, urheilupsykologi tai vaikka oikeuspsykologi? Psykologia on monipuolinen tiede, jota tarvitaan kaikkialla, missä on ihmisiä. Psykologian osaamista voi hyödyntää monilla aloilla asiakas- ja potilastyössä sekä muissa asiantuntijatehtävissä.

Psykologian opinnot valmentavat yliopistoon ja auttavat sinua pohtimaan, onko psykologin tai logopedin koulutus juuri sinua varten. Tarjoamme 25 opintopisteen perusopinnot Jyväskylän avoimen yliopiston tutkintovaatimusten mukaan. Opinnot hyväksiluetaan kaikissa Suomen yliopistoissa.

Perusopinnoissa tutustut kehityksen keskeisiin piirteisiin eri ikävaiheissa, opiskelet aivojen toimintaa ja ihmisen tiedonkäsittelyn prosesseja, käsittelet persoonallisuutta eri näkökulmista, tarkastelet terveyden ja mielenterveyden välisiä yhteyksiä sekä opit ymmärtämään psykologian tutkimusmenetelmiä. Psykologian opintoja tukee koko lukuvuoden ajan jatkuva tilastotieteen valmennus.

Yliopistojen pakollisista kieli- ja viestintäopinnoista voit suorittaa vieraan kielen ja toisen kotimaisen kielen opinnot sekä tieteellisen kirjoittamisen ja puheviestinnän. Psykologian ohessa voit opiskella muitakin Työväen Akatemian järjestämiä avoimen yliopiston perusopintoja sekä erilaisia monipuolisia teemaopintoja. Esimerkiksi erityispedagogiikan perusopinnoissa (25 op) opit tunnistamaan erilaisia oppimisen ja käyttäytymisen haasteita. Kasvatustieteen perusopinnoissa (25 op) taas opit tarkastelemaan oppimisprosesseja ja soveltamaan vuorovaikutustaitojasi palaute- ja ristiriitatilanteissa.

Voit opiskella sivuaineena myös työ- ja organisaatiopsykologiaa. Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnoissa (25 op) perehdytään monipuolisesti työelämän erilaisiin ilmiöihin. Opinnoissa tutustutaan työ- ja organisaatiopsykologian keskeisiin perusteorioihin ja työelämän aihealueisiin. Opinnot järjestetään Itä-Suomen yliopiston (UEF) avoimen yliopiston opetussuunnitelman mukaisesti, ja ne voi hyväksilukea sivuaineeksi yliopistotutkintoihin. Opintojen pakolliset teema-alueet käsittelevät työ- ja organisaatiopsykologian teorioita, käytäntöjä, tutkimusta ja soveltamista, minkä lisäksi pääset valitsemaan valinnaisia opintoja kiinnostuksesi mukaan esimerkiksi toimivasta vuorovaikutuksesta, tulevaisuuden työelämätaidoista, työhyvinvoinnista, työyhteisöistä sosiaalisina järjestelminä ja organisaatioiden johtamisesta. Opiskelun tueksi järjestetään viikoittaista lähiopetusta ja ryhmänohjausta, mutta opinnot suoritetaan tekemällä itsenäisiä verkkotehtäviä joustavassa aikataulussa. Ryhmänohjaajalta saat tukea suomen- ja englanninkielisen kurssimateriaalin lukemiseen sekä tieteellisen tekstin kirjoittamiseen. Vertaisryhmissä keskustellaan työelämän ajankohtaisista aiheista ja oppisisältöjen käytännön merkityksestä.

Opinnot edellyttävät säännöllistä läsnäoloa ja ryhmätyöskentelyyn osallistumista. Ryhmässä pääset osaksi Työväen Akatemian lämmintä ja kannustavaa oppimisyhteisöä.

Opettajiemme ohjauksessa saat tukea ammatinvalintaasi ja kehität itsetuntemustasi. Tarvittaessa voit osallistua myös laillistetun psykologin tarjoamaan uraohjaukseen.

Avoimen yliopiston kurssit

Psykologian perusopinnot

 • PSYP110 Kehityspsykologia I (5 op)
 • PSYP120 Neuropsykologia I: Kognitiivisen neurotieteen ja neuropsykologian perusteet (5 op)
 • PSYP130 Persoonallisuuspsykologia I (5 op)
 • PSYP140 Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologia (5 op)
 • PSYP201 Psykologian tutkimusmenetelmät I (5 op)

 

Kehityspsykologia I (5 op) -opintojaksolla tutustutaan keskeisiin kehityspsykologisiin prosesseihin, teorioihin ja käsitteisiin elämän eri vaiheissa.

Neuropsykologia I: Kognitiivisen neurotieteen ja neuropsykologian perusteet (5 op) -opintojaksolla tarkastellaan havaitsemista, tarkkaavuutta, muistia, hermoston perusteita, aivotutkimusta, aistijärjestelmiä ja unta.

Persoonallisuuspsykologia I (5 op) käsittelee persoonallisuuden piirteiden, tyypillisten sopeutumistapojen ja identiteetin keskinäistä dynaamista vuorovaikutusta. Opintojakson suoritettuasi pystyt arvioimaan persoonallisuutta eri ominaisuuksien muodostaman kokonaisuutena, jota luonnehtivat niin pysyvyys ja säännönmukaisuus kuin muuttuminen ja kehittyminenkin.

Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologia (5 op) -opintojaksolla opit ymmärtämään terveyden ja mielenterveyden yhteyksiä laaja-alaisen terveyden ja hyvinvoinnin määritelmän mukaisesti. Saat psykologialle ominaisista tavoista käsitteellistää mielenterveyden häiriöitä, minkä lisäksi opit perehdyt psykologin ammattikäytäntöön liittyviin interventioihin, kuten psykoterapiaan.

Psykologian tutkimusmenetelmät I (5 op) suoritettuasi tunnet tieteellisen ajattelun perusteet, psykologialle tyypilliset tutkimusasetelmat ja tiedonhankintamenetelmät sekä tutkimuksen teon eri vaiheet ja niihin liittyvät eettiset kysymykset.

Vastuuopettaja

”Yksi vuosi voi muuttaa elämän ja uran suunnan”

On aivan eri asia opiskella hyvässä ryhmässä hyvän opettajan johdolla kuin yksin verkossa. Lisäksi saat ystäviä ja elät täyttä opiskelijan elämää!

Täytä hakulomake

Usein kysyttyä

 • Kyllä voit.

 • Haku koko vuoden opintoihin on jatkuva haku.

 • Opintomaksu lukuvuonna 2023-24 on 2740 € / lukuvuosi. Se maksetaan neljässä erässä tai kertamaksuna. Olet Akatemian opiskelijana oikeutettu täyteen toisen asteen opintotukeen.

  Lue lisää opiskelun kustannuksista ja opintotuesta  täältä.

 • Opiskelijat valitaan hakemusten ja iän perusteella. Opiskelijoiden tulee olla 18 vuotta täyttäneitä. Muita pääsyvaatimuksia esimerkiksi koulutustaustaan liittyen ei ole. Tärkeintä on opiskelijan motivaatio ja hakemuksen perusteella arvioidut edellytykset menestyä Työväen Akatemian opinnoissa.

  Poikkeuksena kirjoittamisen opinnot.  Kirjoittamisen opintoihin pyrkivät osoittavat kirjallista osaamistaan laatimalla hakemukseen tekstin otsikolla ”Minä kirjoittajana”.

 • Hakemuksia käsitellään useaan otteeseen kevään ja kesän aikana, joten tiedon opiskelupaikasta saat jo muutaman viikon sisällä hakemuksen jättämisestä, kesällä tätäkin nopeammin. Saat sähköpostitse hyväksymisilmoituksen, jossa on tietoja myös lukuvuoden aloituksesta. Viesti saapuu turvapostina. Huomioithan, että viesti on avattavissa vain rajoitetun ajan, joten hyväksymisilmoitus kannattaa tallentaa omalle laitteelle.

 • Tiesitkö, että myös työttömyystuella/etuudella opiskelu on mahdollista? Koko opintovuoden lisäksi Akatemiassa on mahdollista opiskella myös yhden lukukauden ajan (parhaiten syyslukukauden) Kielet, viestintä ja kulttuurit -opintolinjalla tai muilla Akatemian opintolinjoilla. Opinnot räätälöidään opiskelijan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Ota yhteyttä Akatemian opintotoimistoon.