image-989

Psykologian opinnot

Kiinnostavatko psykologian opinnot ja opiskelu? Haaveiletko työstä psykologina, puheterapeuttina tai missä tahansa tehtävässä, jossa tarvitaan ihmisen ajattelun, tunteiden ja käyttäytymisen ymmärtämistä? Tähtäätkö psykologian, soveltavan psykologian ja logopedian valintakokeen kautta yliopistoon?

 • Aloita psykologiantyö- ja organisaatiopsykologian tai logopedian opinnot Akatemiassa
 • Valmistaudu pääsykokeisiin tilastotieteen valmennuksessa
 • Vuoden aikana voit suorittaa kahdet avoimen yliopiston perusopinnot sekä kieli- ja viestintäopintoja
 • Opiskelu Työväen Akatemiassa on päätoimista ja oikeuttaa Kelan opintotukeen. Koulutus kestää yhden lukuvuoden.

Psykologian, työ-/organisaatiopsykologian ja logopedian opinnot valmentavat yliopistoon ja auttavat sinua pohtimaan, onko psykologin, soveltavan psykologian tai logopedin koulutus juuri sinua varten.

Psykologia on monipuolinen tiede, jota tarvitaan kaikkialla, missä on ihmisiä. Psykologian osaamista voi hyödyntää monilla aloilla asiakas- ja potilastyössä sekä muissa asiantuntijatehtävissä.

Tarjoamme 25 opintopisteen perusopinnot Jyväskylän avoimen yliopiston tutkintovaatimusten mukaan. Opinnot hyväksiluetaan kaikissa Suomen yliopistoissa. Opintojen suorittamista tukee tilastotieteen ja loogisen päättelyn valmennus.

Soveltavasta psykologiasta kiinnostuneille suosittelemme sivuaineopintoja työ- ja organisaatiopsykologiasta.

Opettajiemme ohjauksessa saat tukea ammatinvalintaasi ja kehität itsetuntemustasi.

Psykologian opinnnot

Psykologian perusopinnot 25 op

 

Perusopinnoissa tutustut kehityksen keskeisiin piirteisiin eri ikävaiheissa, opiskelet aivojen toimintaa ja ihmisen tiedonkäsittelyn prosesseja, käsittelet persoonallisuutta eri näkökulmista, tarkastelet terveyden ja mielenterveyden välisiä yhteyksiä sekä opit ymmärtämään psykologian tutkimusmenetelmiä.

 • Kehityspsykologia I (5 op) -opintojaksolla tutustutaan keskeisiin kehityspsykologisiin prosesseihin, teorioihin ja käsitteisiin elämän eri vaiheissa.

 • Neuropsykologia I: Kognitiivisen neurotieteen ja neuropsykologian perusteet (5 op) -opintojaksolla tarkastellaan havaitsemista, tarkkaavuutta, muistia, hermoston perusteita, aivotutkimusta, aistijärjestelmiä ja unta.

 • Persoonallisuuspsykologia I (5 op) käsittelee persoonallisuuden piirteiden, tyypillisten sopeutumistapojen ja identiteetin keskinäistä dynaamista vuorovaikutusta. Opintojakson suoritettuasi pystyt arvioimaan persoonallisuutta eri ominaisuuksien muodostaman kokonaisuutena, jota luonnehtivat niin pysyvyys ja säännönmukaisuus kuin muuttuminen ja kehittyminenkin.

 • Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologia (5 op) -opintojaksolla opit ymmärtämään terveyden ja mielenterveyden yhteyksiä laaja-alaisen terveyden ja hyvinvoinnin määritelmän mukaisesti. Saat psykologialle ominaisista tavoista käsitteellistää mielenterveyden häiriöitä, minkä lisäksi opit perehdyt psykologin ammattikäytäntöön liittyviin interventioihin, kuten psykoterapiaan.

 • Psykologian tutkimusmenetelmät I (5 op) suoritettuasi tunnet tieteellisen ajattelun perusteet, psykologialle tyypilliset tutkimusasetelmat ja tiedonhankintamenetelmät sekä tutkimuksen teon eri vaiheet ja niihin liittyvät eettiset kysymykset.

Logopedian opinnot

Logopedian perusopinnot

Logopedia on tieteenala, jonka tutkimuskohteena ovat kommunikoinnin ja nielemisen häiriöiden ilmenemismuodot, taustatekijät ja kuntoutus

Logopedian perusopinnoissa tutustutaan logopediaan tieteenalaan, tutkimukseen ja sen keskeisiin peruskäsitteisiin kuten normaaliin puheen, kielen ja vuorovaikutustaitojen kehitykseen, häiriöihin sekä logopediseen diagnostiikkaan ja kuntoutukseen.

Muut opinnot

Pääaineen lisäksi voit sisällyttää lukuvuoteesi

 • Yliopistojen pakollisia kieli- ja viestintäopintoja: vieraan kielen ja toisen kotimaisen kielen opinnot sekä tieteellinen kirjoittaminen ja puheviestintä
 • Kasvatustieteen ja erityispedagogiikan perusopinnot
 • Työ- ja organisaatiopsykologian opintoja
 • Tilastotieteen valmennusta

 

Työ- ja organisaatiopsykologia

Voit opiskella sivuaineena myös työ- ja organisaatiopsykologiaa. Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnoissa (25 op) perehdytään monipuolisesti työelämän erilaisiin ilmiöihin. Opinnoissa tutustutaan työ- ja organisaatiopsykologian keskeisiin perusteorioihin ja työelämän aihealueisiin.

Vastuuopettaja

 • PsM, KM, työn ja organisaatioiden erikoispsykologi

  Psykologian ja kasvatustieteen vastaava opettaja

”Yksi vuosi voi muuttaa elämän ja uran suunnan”

On aivan eri asia opiskella hyvässä ryhmässä hyvän opettajan johdolla kuin yksin verkossa. Lisäksi saat ystäviä ja elät täyttä opiskelijan elämää!

Täytä hakulomake

Usein kysyttyä

 • Kyllä voit.

 • Haku koko vuoden opintoihin on jatkuva haku.

 • Opintomaksu lukuvuonna 2023-24 on 2740 € / lukuvuosi. Se maksetaan neljässä erässä tai kertamaksuna. Olet Akatemian opiskelijana oikeutettu täyteen toisen asteen opintotukeen.

  Lue lisää opiskelun kustannuksista ja opintotuesta  täältä.

 • Opiskelijat valitaan hakemusten ja iän perusteella. Opiskelijoiden tulee olla 18 vuotta täyttäneitä. Muita pääsyvaatimuksia esimerkiksi koulutustaustaan liittyen ei ole. Tärkeintä on opiskelijan motivaatio ja hakemuksen perusteella arvioidut edellytykset menestyä Työväen Akatemian opinnoissa.

  Poikkeuksena kirjoittamisen opinnot.  Kirjoittamisen opintoihin pyrkivät osoittavat kirjallista osaamistaan laatimalla hakemukseen tekstin otsikolla ”Minä kirjoittajana”.

 • Hakemuksia käsitellään useaan otteeseen kevään ja kesän aikana, joten tiedon opiskelupaikasta saat jo muutaman viikon sisällä hakemuksen jättämisestä, kesällä tätäkin nopeammin. Saat sähköpostitse hyväksymisilmoituksen, jossa on tietoja myös lukuvuoden aloituksesta. Viesti saapuu turvapostina. Huomioithan, että viesti on avattavissa vain rajoitetun ajan, joten hyväksymisilmoitus kannattaa tallentaa omalle laitteelle.

 • Tiesitkö, että myös työttömyystuella/etuudella opiskelu on mahdollista? Koko opintovuoden lisäksi Akatemiassa on mahdollista opiskella myös yhden lukukauden ajan (parhaiten syyslukukauden) Kielet, viestintä ja kulttuurit -opintolinjalla tai muilla Akatemian opintolinjoilla. Opinnot räätälöidään opiskelijan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Ota yhteyttä Akatemian opintotoimistoon.