image-925

Kauppatieteet

Kauppatieteet antavat hyvät lähtökohdat talouden ilmiöiden tulkintaan ja ymmärtämiseen. Vuoden opiskelu luo hyvän pohjan kauppatieteiden korkeakouluopintoihin.

 • Aloita kauppatieteen opiskelu Akatemiassa ja valmentaudu pääsykokeisiin.
 • Vuoden aikana teet ensimmäisen vuoden yliopisto-opinno.
 • Opiskele avoimessa väylässä vaadittavat perusopinnot sekä kieliopinnot hakuaikaan meneessä.
 • Opiskelu Työväen Akatemiassa on päätoimista ja oikeuttaa Kelan opintotukeen. Koulutus kestää yhden lukuvuoden.

 

Kauppatieteiden opinnot Akatemiassa ovat samoja opintoja kuin varsinaisessa yliopistossa. Voit siis aloittaa yliopistosi Akatemiassa ja liittää opinnot myöhemmin tutkintoosi. Vuoden aikana teet samat opinnot, mitä ensimmäisenä vuonna yliopistossa. Opintoihin kuuluu markkinointia, johtamista, laskentatoimea, viestintää, yrittäjyyttä ja taloustieteitä. Lisäksi voit sisällyttää opintoihisi halutessasi digimarkkinoinnin opintoja.  Opiskelija voi lisäksi suorittaa laajasti kielten opintoja ja kokeilla muita oppiaineita. Opintolinjaa voi aina vaihtaa kesken lukuvuoden.

 

Kauppatieteen opiskelu

Kauppatieteiden opiskelu valmentaa sinua myös yhteisvalinnan pääsykokeisiin. Vuoden aikana suorittamasi kurssit tukevat pääsykoevalmentautumista ja lisäksi myöhemmin keväällä valmentaudutaan yhdessä pääsykokeisiin.

Kauppatieteiden opiskelu Akatemiassa on yhteisöllistä. Meillä on tiivis ryhmä opiskelijoita, joiden kanssa opiskelu ei ole yksin puurtamista. Ryhmässä yliopisto-opintojen aloittaminen on paljon helpompaa kuin yksin. Akatemian kampusalue on viihtyisä opiskeluympäristö, jossa saa rauhassa keskittyä oman unelma-alan tavoittamiseen. Akatemian henkilökunta muodostaa tukiverkoston, joka auttaa sinua saamaan parhaan irti itsestäsi.

Tutustu Juho Aallon kokemuksiin lukuvuodesta Akatemiassa.

 

Avoimen väylä

Avoimen väylä Jyväskylän yliopistoon

Suorittamalla vuoden opinnot Akatemiassa voit päästä ilman pääsykoetta tai yo-tutkintotodistusta suoraan Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakouluun kauppatieteitä opiskelemaan. Vuoden opinnot sisältävät Liiketoimintaosaamisen perusopinnot, kielten opintoja ja Taloustieteen perusteet -kurssin, joiden avulla voit hakea avoimen väylää pitkin Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakouluun. Joka vuosi akatemialaisia aloittaa opintonsa Jyväskylässä.

Kauppatieteiden opinnot

Kauppatieteen opinnot

 • Kurssilla perehdytään kansantaloustieteen peruskäsitteisiin, tutkimusmenetelmiin ja keskeisiin teorioihin. Opintojakso jakaantuu mikrotaloustieteeseen, jossa tarkastellaan yksittäisten talousyksiköiden toimintaan ja makrotaloustieteeseen, jossa tarkastellaan kokonaistaloudellisia ilmiöitä ja riippuvuussuhteita. Kurssilla esitellään kansantaloustieteen peruskäsitteitä, tarkastellaan kansantalouden ilmiöiden mittaamista ja näiden mallittamista.

 • – selittää johtamisen ja johtajuuden keskeiset perusteoriat ja käsitteet
  – tarkastella organisaatiokäyttäytymistä yksilön, ryhmän ja organisaation näkökulmista
  – arvioida johtamista ja johtajuutta eri toimintaympäristöissä
  – selittää strategisen johtamisen peruskäsitteet
  – arvioida vastuullisuutta, eettisiä kysymyksiä ja arvojen merkitystä johtamistyössä
  – arvioida ja pohtia omaa kiinnostustaan sekä valmiuksia johtamistyöhön.

 • Laskentatoimen osa-alueet, kirjanpidon perusteet, kirjanpitolaki asiaa, tilinpäätösasiakirjat, tilinpäätösinformaatio, johdon laskentatoimi, kustannuslaskenta, strateginen laskentatoimi, laskentatoimen hyödyntäminen päätöksenteossa

 • -Markkinoinnin ydinkäsitteistö, tehtäväkenttä ja markkinointiajattelun kehittyminen
  -Asiakaskeskeisyys ja asiakasarvon luominen
  -Markkinointiympäristö ja markkina-analyysi
  -Asiakkaiden ostokäyttäytyminen
  -Segmentointi, positiointi ja brändääminen
  -Tuotekehitys
  -Hinnoittelu
  -Jakeluketjun hallinta
  -Kansainvälinen markkinointi
  -Markkinointiviestintä
  -Digitaalinen markkinointi
  -Eettisyys ja yhteiskuntavastuu markkinoinnissa

 • • yrittäjyys yksilön, organisaation ja yhteiskunnan näkökulmasta
  • yrittäjyyden eri käsitteet ja ilmenemismuodot,
  • yrittäjyysprosessin vaiheet ja yrittäjänä epäonnistuminen
  • erilaiset käsitykset uuden yritystoiminnan käynnistämisprosessista
  • yritystoiminnan kasvustrategiat
  • sosiaalinen yrittäjyys, eettisyys ja kestävä kehitys yrittäjyydessä
  • exit-strategiat

 • Opintojakso perehdyttää opiskelijat viestinnän johtamisen keskeisiin käsitteisiin nykypäivän organisaatioissa. Kurssilla tutustutaan mm.
  – Organisaation identiteettiin, brändiin ja maineeseen
  – Viestintästrategiaan ja viestinnän johtamiseen
  – Viestinnän keskeisiin osa-alueisiin kuten sisäiseen viestintään, muutosjohtamiseen, mediasuhteisiin, sosiaaliseen mediaan, kriisiviestintään ja yrityksen sosiaaliseen vastuuseen ja siitä viestimiseen.
  – Viestinnän tutkimiseen ja mittaamiseen

 • Markkinoinnin, johtamisen, laskentatoimen, yrittäjyyden ja viestinnän johtamisen peruskursseilla opittu teoreettinen perusta muodostaa lähtökohdan yhteenvetokurssin tehtävien ratkaisemiseen.

Muut opinnot

 • Kurssilla perehdytään tieteelliseen kirjoittamiseen, joka on edellytysehto yliopisto-opintojen
  suorittamisessa. Kurssi on tukikurssi avoimen yliopiston kursseille.

 • Suoritettuaan opintojakson opiskelija

  – osaa sijoittaa talous- ja yhteiskuntahistorian historiatieteen kenttään
  – ymmärtää talous- ja yhteiskuntahistoriallisen tavan
  tulkita historiaa
  – tuntee tärkeimmät historiaan vaikuttaneet talouspoliittiset suuntaukset
  – tunnistaa talouden murroskaudet ja merkittävimmät innovaatiot.
  – on harjaannuttanut taitoaan analysoida tietoa ja ajatella kriittisesti.

 • Miksi markkinataloudessa esiintyy eriasteisia heilahteluita normaaleista suhdannevaihteluista
  vakaviin koko maailmantalouteen vaikuttaviin katastrofeihin? Kurssilla perehdytään
  talouskriiseihin, niiden keskeisiin syihin, seurauksiin ja taustatekijöihin.

Kieliopinnot

Globaalissa maailmassa edellytetään vahvaa ja monipuolista kielitaitoa. Erityisesti englannin osaaminen on välttämättömyys. Opiskelijalla on mahdollisuus kehittää kielitaitoaan englannin lisäksi ranskassa, saksassa ja espanjassa. Lisäksi voit aloittaa esim. espanjan, venäjän tai kiinan alkeet. Katso tarkemmin Opetettavat kielet.

Innostus opiskeluun löytyi Työväen Akatemialta

22-vuotias Leevi Juntunen löysi motivaation opiskeluun vasta Työväen Akatemialla. Kilpailullisen jääkiekon pelaamisen rinnalla suoritetuilla lukiopapereilla ei ollut asiaa suoraan yliopistoon, mutta erinomaisella keskiarvolla suoritetut opinnot ovat avanneet Leeville uuden väylän kauppakorkeakouluun.

Lue koko artikkeli täällä.

image-1588

Yhteistiedot

”Yksi vuosi voi muuttaa elämän ja uran suunnan”

On aivan eri asia opiskella hyvässä ryhmässä hyvän opettajan johdolla kuin yksin verkossa. Lisäksi saat ystäviä ja elät täyttä opiskelijan elämää!

Täytä hakulomake

Usein kysyttyä

 • Kyllä voit.

 • Haku koko vuoden opintoihin on jatkuva haku.

 • Opintomaksu lukuvuonna 2023-24 on 2740 € / lukuvuosi. Se maksetaan neljässä erässä tai kertamaksuna. Olet Akatemian opiskelijana oikeutettu täyteen toisen asteen opintotukeen.

  Lue lisää opiskelun kustannuksista ja opintotuesta  täältä.

 • Opiskelijat valitaan hakemusten ja iän perusteella. Opiskelijoiden tulee olla 18 vuotta täyttäneitä. Muita pääsyvaatimuksia esimerkiksi koulutustaustaan liittyen ei ole. Tärkeintä on opiskelijan motivaatio ja hakemuksen perusteella arvioidut edellytykset menestyä Työväen Akatemian opinnoissa.

  Poikkeuksena kirjoittamisen opinnot.  Kirjoittamisen opintoihin pyrkivät osoittavat kirjallista osaamistaan laatimalla hakemukseen tekstin otsikolla ”Minä kirjoittajana”.

 • Hakemuksia käsitellään useaan otteeseen kevään ja kesän aikana, joten tiedon opiskelupaikasta saat jo muutaman viikon sisällä hakemuksen jättämisestä, kesällä tätäkin nopeammin. Saat sähköpostitse hyväksymisilmoituksen, jossa on tietoja myös lukuvuoden aloituksesta. Viesti saapuu turvapostina. Huomioithan, että viesti on avattavissa vain rajoitetun ajan, joten hyväksymisilmoitus kannattaa tallentaa omalle laitteelle.

 • Tiesitkö, että myös työttömyystuella/etuudella opiskelu on mahdollista? Koko opintovuoden lisäksi Akatemiassa on mahdollista opiskella myös yhden lukukauden ajan (parhaiten syyslukukauden) Kielet, viestintä ja kulttuurit -opintolinjalla tai muilla Akatemian opintolinjoilla. Opinnot räätälöidään opiskelijan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Ota yhteyttä Akatemian opintotoimistoon.

Olisiko sittenkin joku näistä sinun juttusi