image-879

Opiskelun kustannukset ja rahoitus

Mitä opinnot maksavat?

Opintomaksu lukuvuonna 2024-2025 on 2790 €. Se maksetaan neljässä erässä tai kertamaksuna. Kerralla maksettaessa saa alennusta 100 €. Ensimmäinen erä maksetaan ennen opintojen alkamista hyväksymisilmoituksen ohjeen mukaan. Seuraavista eristä lähetetään lasku sähköpostitse. Toisen lukuvuoden opintomaksu on 70 % ensimmäisen vuoden opintomaksusta, 1953 €. Syyslukukauden opintomaksu on 1700€. Se maksetaan kahdessa erässä.

Erät ovat:

 1. erä maksetaan ennen opintojen alkua: 850 €
 2. erä 3.11.2023: 850 €
 3. erä 19.1.2024: 850 €
 4. erä 18.3.2024: 240 €.

Katso alempana tukimuodot opintomaksuihin.

Mitä maksuihin sisältyy?

Opintomaksuun sisältyy jopa 60 opintopisteen verran yliopisto-opintoja opinto-ohjelmasta riippuen. Lisäksi voit valita rajoittamattomasti yliopisto-opintoja tukevaa Akatemian omaa opetusta. Käytännössä opiskelet ensimmäisen vuoden yliopisto-opinnot ja muita opintoja niin paljon kuin vain ehdit ja haluat!

Hintaan kuuluu myös opintojen ohjaus. Opintojen alussa teet henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) yhdessä ohjaavan opettajasi kanssa. Lisäksi hintaan sisältyy vakuutus, atk-, media- ja monistemateriaali.

Opiskelun tuet

Opiskelu Työväen Akatemialla on päätoimista, joten se oikeuttaa Kelan toisen asteen opintotukeen.  Toisen asteen opintotuki ei vähennä tulevia korkeakouluopintojasi varten myönnettäviä opintotukikuukausia.

 • Täysmääräinen opintoraha 279,38€/kk
 • Opintolaina 650€/kk (jo syyslukukauden lainaosuus riittää koko vuoden opintomaksuihin)
 • Asuntolassa asuva saa opintotuen asumislisää 88,87€/kk
 • Aikuiskoulutustuen saaminen on mahdollista useissa tapaksissa
 • Työtön voi hakea oikeutta opiskella työttömyysetuudella

Lisäksi opiskelijat ovat oikeutettuja yleiseen asumistukeen. Oppilaitoksen asuntolassa asuvat saavat opintotuen asumislisää. Lisätietoja opinto- ja asumistuesta voit katsoa Kansaeläkelaitoksen (KELAn) sivuilta.

Aikuisopiskelijalla on mahdollisuus hakea aikuiskoulutustukea. Aikuiskoulutustuesta saat lisätietoa Työllisyysrahaston sivuilta  tai TE-palveluista.

Opintoseteli

Opintoseteliavustus on tarkoitettu korvaamaan aikuisopiskelusta perittäviä maksuja vapaan sivistystyön tutkintoon johtamattomassa koulutuksessa. Työväen Akatemia jakaa opintosetelit syksyllä 2024 alkaviin opintoihin 500 euron suuruisina/hakija. Haku alkaa kevätkesällä 2024 ja päättyy 1.8. Opintoseteliä haetaan Hae opiskelemaan -painikkeen kautta. Valitse ostoskoriin lyhytkoulutuksen alta Opintoseteli.

Opintoseteli voidaan myöntää opiskelupaikkansa vahvistaneille. Pyrimme tekemään päätökset opintosetelin myöntämisestä elokuun alussa. Myönnetty opintoseteli kompensoidaan opintomaksun kolmannesta maksuerästä tai kerralla maksetusta opintomaksusta vähennettynä.

Opintoseteleitä voidaan myöntää seuraaville kohderyhmille oppilaitoksen päätöksen mukaisesti:

 • Maahanmuuttajat, joilla on kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta Suomessa. Turvapaikanhakijat eivät kuulu tähän ryhmään.
 • Työttömät, jotka ovat kokopäivätyöhön käytettävissä tai jotka odottavat sovitun työn alkamista. Työttömiksi voidaan myös lukea pitkäksi ajaksi lomautetut henkilöt.  (huom. olet ilmoittautunut te-palveluissa työttömäksi työnhakijaksi)
 • Henkilöt, joilla ei ole perusopetuksen jälkeistä koulutusta ja jotka eivät kuulu laajennetun oppivelvollisuuden piiriin.
 • Henkilöt, joilla on oppimisvaikeuksia. Lähtökohtana on henkilön oma kokemus oppimisvaikeuksista.
 • Eläkettä saavat henkilöt, jotka eivät ole ansiotyössä.

Opintoseteleiden myöntämiseen vaikuttaa eri kohderyhmiin saapuneiden hakemusten määrä.

Stipendiohjelma

Oletko kiinnostunut yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja haluat tietää siitä lisää? Resonoiko arvot vapaus, tasa-arvo ja solidaarisuus sopivasti oman arvomaailmasi kanssa. Hae mukaan Työväen Akatemian stipendiohjelmaan, jossa lukuvuoden aikana perehdymme linjaopintojen ohella työväenliikkeen toimintaan erityisesti sosialidemokraattisesta näkökulmasta. Sinun ei tarvitse olla minkään puolueen tai ammattiliiton jäsen hakeaksesi mukaan. Pääasia on, että olet motivoitunut oppimaan aiheesta lisää ja koet työväenliikkeen arvot mielekkäiksi!

Stipendiohjelma toteutetaan Työväen Opintorahaston tuella ja ohjelma kattaa Työväen Akatemian koko vuoden opintomaksusta 500 euroa, joka käytetään alentamaan opintomaksuasi. Opiskelet normaalisti Akatemian linjaopiskelijana ja osallistut lisäksi stipendiohjelman säännölliseen toimintaan: yhteistapaamisiin ja vierailuihin noin 1-2 krt kuussa. Ohjelman kruunaa keväällä tehtävä noin viikon mittainen tutustumisjakso työväenliikkeen organisaatiossa. Stipendiohjelman laajuus on 5 opintopistettä.

Ilmoittautuminen ohjelmaan alkaa kevätkesällä 2024 ja päättyy 1.8. Ilmoittautuminen tapahtuu Hae opiskelemaan -painikkeen kautta. Valitse ostoskoriin lyhytkoulutusten alta Työväen Akatemian stipendiohjelma. Stipendi voidaan myöntää opiskelupaikkansa vahvistaneille. Pyrimme tekemään päätökset stipendin myöntämisestä elokuun alussa. Myönnetty stipendi kompensoidaan opintomaksun kolmannesta maksuerästä tai kerralla maksetusta opintomaksusta vähennettynä.

”Yksi vuosi voi muuttaa elämän ja uran suunnan”

On aivan eri asia opiskella hyvässä ryhmässä hyvän opettajan johdolla kuin yksin verkossa. Lisäksi saat ystäviä ja elät täyttä opiskelijan elämää!

Täytä hakulomake