image-1011

Perusopinnot

Kirjoittajakoulutus perehdyttää runouteen, proosaan, draamaan ja tietokirjoittamiseen. Lisäksi tutkitaan kirjoittajan luovaa prosessia ja tuetaan kirjoittajaidentiteetin kehittymistä. Tavoitteena on, että jokainen kehittyy kirjoittajana omien tavoitteidensa mukaisesti. Vuoden aikana tehdään kirjoittamisen perusopinnot (30 op) Jyväskylän avoimen yliopiston vaatimusten mukaan. Tärkeä osa luovan kirjoittamisen opintoja on palautteen antaminen ja saaminen. Palautetta saa vertaispalautteena ja asiantuntijapalautteena. Vuosi kulminoituu yhteisen antologian kirjoittamiseen, toimittamiseen ja julkaisemiseen.

Saat opintoja varten täyden toisen asteen opintotuen ja keväällä sinulle on tarjolla valmennusta pääsykokeisiin.

Kirjoittajakoulutus sopii kaikille, jotka haluavat kehittyä kirjoittajina, julkaista oman kirjan, käyttää luovaa kirjoittamista työssään ja/tai hakevat humanistisiin koulutuksiin. Opinnoissa menestyminen edellyttää kykyä jakaa omia tekstejään ryhmässä, keskustella ja antaa palautetta muiden teksteistä sekä reflektoida omaa kirjoittamista ja oppimista.

Opintoryhmä on yleensä heterogeeninen ja koostuu kaikenikäisistä ja -taustaisista ihmisistä. Viime vuosina yhä useampi opiskelija on ollut opintovapaalla työstään. Ryhmän monipuolisuus, erilaiset elämäntilanteet ja taustat ovat rikkaus, mikä näkyy tekstien kirjossa ja näkökulmia avaavissa keskusteluissa.

Avoimen yliopiston opinnot

Kirjoittamisen perusopinnot 30 op
Yleinen kirjallisuustiede 30 op

Muut opinnot

Avoimen yliopiston opintojen lisäksi tarjolla on kirjoittajana kasvamista tukevia teemaopintoja. Voit myös valita kirjoittamisen opintojen rinnalle yleisen kirjallisuustieteen opintoja tai muita sinua kiinnostavia aineita. Suositeltavia opintojaksoja ovat esim. Kirjoittajana kasvaminen, Tekstiseminaari, Fun with creative writing sekä Elokuvakäsikirjoittaminen. Ohjaavan opettajan kanssa käytävässä HOPS-keskustelussa teet henkilökohtaisen opintosuunnitelman.

Opiskelijavalinta

Kirjoittajakoulutuksen opintoihin haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake 4.8.2024 mennessä. Huomaa, että kirjoittamisen opintoihin vaaditaan ”Minä kirjoittajana” -teksti, joka täytetään hakulomakkeeseen. Teksti kannattaa kirjoittaa tekstinkäsittelyohjelmalla ja kopipeistata hakemuskenttään. Opiskelijavalinnassa huomiota kiinnitetään motivaatioon ja kirjalliseen ilmaisuun. Haussa arvioidaan myös kykyä selviytyä opinnoista menestyksekkäästi.

Tavoitteena tutkinto?

Akatemiassa opiskelu voi olla myös tutkintotavoitteista opiskelua. Opintojen alussa kannattaa miettiä, haluaisiko tähdätä avoimen väylän kautta joko Helsingin yliopiston kirjallisuustieteen opintoihin tai kirjoittamisen kandidaatintutkintoon Jyväskylän yliopistosta. Opintovalinnat kannattaa tehdä alusta lähtien tietoisena tutkintovaatimuksista. Lisätietoja kirjoittamisen kandidaatintutkinnosta Jyväskylän avoimen yliopiston sivuilta.

Linjavastaava

”Yksi vuosi voi muuttaa elämän ja uran suunnan”

On aivan eri asia opiskella hyvässä ryhmässä hyvän opettajan johdolla kuin yksin verkossa. Lisäksi saat ystäviä ja elät täyttä opiskelijan elämää!

Täytä hakulomake

Usein kysyttyä

  • Kyllä voit.

  • Haku koko vuoden opintoihin on jatkuva haku.

  • Opintomaksu lukuvuonna 2023-24 on 2740 € / lukuvuosi. Se maksetaan neljässä erässä tai kertamaksuna. Olet Akatemian opiskelijana oikeutettu täyteen toisen asteen opintotukeen.

    Lue lisää opiskelun kustannuksista ja opintotuesta  täältä.

  • Opiskelijat valitaan hakemusten ja iän perusteella. Opiskelijoiden tulee olla 18 vuotta täyttäneitä. Muita pääsyvaatimuksia esimerkiksi koulutustaustaan liittyen ei ole. Tärkeintä on opiskelijan motivaatio ja hakemuksen perusteella arvioidut edellytykset menestyä Työväen Akatemian opinnoissa.

    Poikkeuksena kirjoittamisen opinnot.  Kirjoittamisen opintoihin pyrkivät osoittavat kirjallista osaamistaan laatimalla hakemukseen tekstin otsikolla ”Minä kirjoittajana”.

  • Hakemuksia käsitellään useaan otteeseen kevään ja kesän aikana, joten tiedon opiskelupaikasta saat jo muutaman viikon sisällä hakemuksen jättämisestä, kesällä tätäkin nopeammin. Saat sähköpostitse hyväksymisilmoituksen, jossa on tietoja myös lukuvuoden aloituksesta. Viesti saapuu turvapostina. Huomioithan, että viesti on avattavissa vain rajoitetun ajan, joten hyväksymisilmoitus kannattaa tallentaa omalle laitteelle.

  • Tiesitkö, että myös työttömyystuella/etuudella opiskelu on mahdollista? Koko opintovuoden lisäksi Akatemiassa on mahdollista opiskella myös yhden lukukauden ajan (parhaiten syyslukukauden) Kielet, viestintä ja kulttuurit -opintolinjalla tai muilla Akatemian opintolinjoilla. Opinnot räätälöidään opiskelijan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Ota yhteyttä Akatemian opintotoimistoon.