EMPOWER for Digital Linguistic Education (2023-1-FI01-KA220-ADU-000153949)

Esittely

Hanke on jatkoa menestyksekkäälle Erasmus+ -hankkeelle Fit for Digital Linguistic Education (2020-23: https://www.fit4digiline.eu/). Samat kumppanijärjestöt Suomesta, Itävallasta, Italiasta, Kreikasta ja Espanjasta tukevat hankkeessa aikuisopettajia heidän omien digitaitojensa kehittämisessä sekä uuden teknologian käytössä. Hankkeen tuotokset tulevat hyödyttämään opettajia myös muilla koulutusaloilla- ja asteilla.

EMPOWER-projektin tavoitteena on:

  • laajentaa digitaalisten arviointi- ja palautetyökalujen käyttöä kieltenopetuksessa,
  • lisätä inkluusiota ja saavutettavuutta, keskittyen erityisesti oppijoiden kohtaamiseen yksilöinä sekä heidän erityistarpeidensa tukemiseen,
  • tukea sekä opettajien että oppijoiden digitaalista joustavuutta ja medialukutaitoa,
  • tukea uuden teknologian, kuten tekoälyn, omaksumista kieltenopetuksessa.

Konsultoimme ensin palveluiden käyttäjiä kerätäksemme tietoa heidän nykyisistä opetuskokemuksistaan sekä koulutustarpeistaan. Näin voimme varmistaa, että tuotoksistamme on opettajille mahdollisimman paljon hyötyä. Projektissa luodaan neljä pääasiallista tuotosta:

  1. Käytäntöraportti kieltenopetuksen tämänhetkisestä tilasta Euroopassa sekä haasteista, joita kieltenopettajat kohtaavat digitaalisten työkalujen parissa.
  2. ”Train the trainer” -verkkokurssi, jonka kautta opettajat saavat tietoa uudesta teknologiasta ja digitaalisten arviointi- ja palautetyökalujen käytöstä.
  3. Verkkopeli, joka auttaa kieltenoppijoita ja -opettajia vahvistamaan omaa digitaalista joustavuuttaan sekä kehittämään digitaitojaan.
  4. Videoihin pohjautuva MOOC, joka tarjoaa käytännön esimerkkejä siitä, miten digityökaluja voidaan hyödyntää oppijoiden voimaannuttamisessa sekä inkluusion lisäämisessä vähemmistöjen osalta.

Lisäksi luomme tiivistelmät raportista ja kurssien sisällöstä sekä ohjeet siihen, miten opettajat voivat hyödyntää verkkopeliä tunneilla.

Mikäli haluat seurata projektia, käy verkkosivuillamme tai projektin Facebook-sivulla.