fbpx

Perusopinnot

Kirjoittajakoulutus - Perusopinnot

Kirjoittajakoulutus perehdyttää runouteen, proosaan, draamaan ja tietokirjoittamiseen. Lisäksi tutkitaan kirjoittajan luovaa prosessia ja tuetaan kirjoittajaidentiteetin kehittymistä. Tavoitteena on, että jokainen kehittyy kirjoittajana omien tavoitteidensa mukaisesti. Vuoden aikana teet kirjoittamisen perusopinnot (30 op) Jyväskylän avoimen yliopiston vaatimusten mukaan. Tärkeä osa luovan kirjoittamisen opintoja on palautteen antaminen ja saaminen. Palautetta saa vertaispalautteena ja asiantuntijapalautteena. Vuosi kulminoituu yhteisen antologian kirjoittamiseen, toimittamiseen ja julkaisemiseen.

Saat opintoja varten täyden toisen asteen opintotuen ja keväällä sinulle on tarjolla valmennusta pääsykokeisiin.

Kirjoittajakoulutus sopii kaikille, jotka haluavat kehittyä kirjoittajina, julkaista oman kirjan, käyttää luovaa kirjoittamista työssään ja/tai hakevat humanistisiin koulutuksiin. Opinnoissa menestyminen edellyttää kykyä jakaa omia tekstejään ryhmässä, keskustella ja antaa palautetta muiden teksteistä sekä reflektoida omaa kirjoittamista ja oppimista.

Opintoryhmä on yleensä heterogeeninen ja koostuu kaikenikäisistä ja -taustaisista ihmisistä. Viime vuosina yhä useampi opiskelija on ollut opintovapaalla työstään. Ryhmän monipuolisuus, erilaiset elämäntilanteet ja taustat ovat rikkaus, mikä näkyy tekstien kirjossa ja näkökulmia avaavissa keskusteluissa.

Avoimen yliopiston opinnot

Kirjoittaminen 30 op

Yleinen kirjallisuustiede 30 op

Muut opinnot

Avoimen yliopiston opintojen lisäksi tarjolla on kirjoittajana kasvamista tukevia teemaopintoja. Voit myös valita kirjoittamisen opintojen rinnalle yleisen kirjallisuustieteen opintoja tai muita sinua kiinnostavia aineita. Suositeltavia opintojaksoja ovat esim. Kirjoittajana kasvaminen, Tekstiseminaari, Fun with creative writing sekä Elokuvakäsikirjoittaminen. Ohjaavan opettajan kanssa käytävässä HOPS-keskustelussa teet henkilökohtaisen opintosuunnitelman.

Opiskelijavalinta

Kirjoittajakoulutuksen opintoihin haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake 6.8.2021 mennessä. Huomaa, että kirjoittamisen opintoihin vaaditaan ”Minä kirjoittajana” -teksti, joka täytetään hakulomakkeeseen. Teksti kannattaa kirjoittaa tekstinkäsittelyohjelmalla ja kopipeistata hakemuskenttään. Opiskelijavalinnassa huomiota kiinnitetään motivaatioon ja kirjalliseen ilmaisuun. Haussa arvioidaan myös kykyä selviytyä opinnoista menestyksekkäästi.

Tavoitteena tutkinto?

Akatemiassa opiskelu voi olla myös tutkintotavoitteista opiskelua. Opintojen alussa kannattaa miettiä, haluaisiko tähdätä avoimen väylän kautta joko Helsingin yliopiston kirjallisuustieteen opintoihin tai kirjoittamisen kandidaatintutkintoon Jyväskylän yliopistosta. Opintovalinnat kannattaa tehdä alusta lähtien tietoisena tutkintovaatimuksista. Lisätietoja kirjoittamisen kandidaatintutkinnosta Jyväskylän avoimen yliopiston sivuilta.

Tutustu opinto-ohjelmiin:

Opiskelijoiden kokemuksia

Ajatuksiani kirjoittamisen perusopinnoista lukuvuodelta 2020-21

Olen keski-ikäinen työssäkäyvä nainen. Haaveilin pitkään kirjoittavani kirjan. Epäilin kuitenkin, että olenko tarpeeksi hyvä kirjoittaja, sillä olin kirjoitellut lähinnä päiväkirjaa, blogeja matkakokemuksistani, jotain runon tapaisia joskus. Työssäni kirjoitin raportteja ja esitelmiä, kirjeitä asiakkaille yms. Pohdin myös, olenko jo liian vanha, nauretaanko minut ”pihalle”. Puhuin kirjoittamishaaveestani ystävälleni, joka kannusti minua. Niinpä aloin selvittää, missä voisin opiskella kirjoittamista.

Halusin perehtyä kirjoittamisen eri lajeihin ja tutustua, mistä kaikesta kirjoittamisessa on kysymys. Jos kirjoittaisin kirjan, voisin välttyä pahimmilta sudenkuopilta, jos tietäisin enemmän kirjoittamisesta. Löysin Kauniaisten Työväen Akatemian, jonka ystäväni sanoi olevan hyvämaineinen oppilaitos.

Olen saanut vuoden aikana harjoitella erilaisten kirjoitustyylien ja eri lajien tuottamista sekä oppinut erilaisia kirjoittamisen keinoja. Olen oppinut, että kirjoittaminen on pitkäjänteinen prosessi. Olen saanut rohkeutta kirjoittaa. Kirjoittamisessa on kysymys juuri rohkeudesta luottaa itseensä ja uskaltaa kirjoittaa. Kirjoittajaopiskelijat ovat antaneet arvokasta palautetta, olen saanut arvokkaita näkökulmia kirjoittamiseeni.

Kirjaprojektini etenee hyvää vauhtia ja uskoni oman kirjan kirjoittamiseen on vahvistunut. Uusia ideoita kirjoittamiseen on syntynyt roppakaupalla: käteni syyhyävät päästä toteuttamaan ideoitani.

Olen aina lukenut paljon. Nyt luen kirjoja eri tavalla, toki nauttien tarinasta, mutta tutkiskellen myös, miten kirjailija kuvailee asioita, mistä näkökulmasta, kuka on kertoja jne. eli lukukokemuksestani on tullut syvällisempää. Lukiessani mietin myös, että minä itse voin oppia muiden kirjoittajien kirjoittamista tuotoksista. Se rohkaisee itseänikin kokeilemaan ja syventämään tapaani kirjoittaa.

Koronavuonna on harmittanut se, että live-tapaamiset toisiin kirjoittajiin sekä opettajiin ovat jääneet vähiin. Opiskelukavereiden kirjoittamien tekstien analysointi ja lukeminen on avartanut ymmärrystä siitä, miten mielenkiintoisia kirjoittajapersoonia meitä onkaan! Jokaisella on oma persoonallinen tyylinsä kirjoittaa. Yllättävän hyvin on opiskelu toiminut myös netin välityksellä, sillä olen ollut motivoitunut ja heittäytynyt kirjoittamiseen ja opiskeluun. Netin kautta opiskelu on tuonut vapautta opiskella ja kirjoittaa missä vaan. Ainut ehto on ollut nettiyhteyksien toimiminen.

Jos olet kiinnostunut kirjoittamisesta ja  haluat pitää pienen breikin työstäsi, tämä on oiva mahdollisuus keskittyä oppimaan uutta ja rohkaistua kirjoittamaan, kehittyä kirjoittajana ja oppia tuntemaan itseään.  Olen kiitollinen tästä vuodesta. Tiedän, että kirjoittamisesta on tullut varteen otettava luova harrastus, joka kulkee mukanani loppuelämän.

– Kirjoittamisen linjan opiskelija, lukuvuosi 2020-2021

Lisätietoja:

Kirjailija Miia Toivio
miia.toivio@akatemia.org
040-5695553