image-881

Työväen Akatemia parasta aikaa opinnoissa

Oleksi Lampi ahkeroi Työväen Akatemialla lähes 70 opintopistettä ja otti kaiken irti lukuvuoden opinnoista. Aiemmat kolme pääsykoekertaa olivat johtaneet valmennuskurssista huolimatta pettymykseen, mutta akatemiaopintojen avulla yliopiston ovet aukesivat vihdoin. Lähdin heti opiskelemaan 

Lähdin heti opiskelemaan  historiaa Työväen Akatemialla tavoitteellisesti ja määrätietoisesti, sillä tähtäsin yliopistoon opiskelemaan historiaa avoimen yliopiston väylän kautta. Puhuin tavoitteistani Työväen Akatemian henkilökunnalle, ja minulle kerrottiin selkeästi avoimen väylään tarvittavista opinnoista sekä niiden suorittamisesta.

Työväen Akatemialla voi opiskella itselleen sopivaa tahtia – minä päätin opiskella pitkiä päiviä. Historia on minulle sellainen aidosti kiinnostava aihe, jonka parissa jaksaa tehdä töitä. Kolmen pääsykoekerran ja kolmen varasijoille jäämisen jälkeen myös motivaatiota opiskeluun riitti, sillä avoimen väylään tarvitaan hyvät arvosanat. Menen edelleen joka päivä hymyssä suin luennolle, nyt Helsingin yliopistolla.

Monipuolista osaamista historian opinnoista

Historian opiskelu on ollut monipuolisempaa kuin etukäteen ehkä ajattelisi. Historiaa käsitellään useasta näkökulmasta: on taloushistoriaa, poliittista historiaa, terveyshistoriaa, sukupuolihistoriaa ja niin edelleen.

Joskus historiaa opiskellaan pänttäämällä valtavat määrät tietoa jostain tietystä historian vaiheesta, mutta Työväen Akatemian opinnoissa opeteltiin tarkastelemaan historiaa eri näkökulmista. Esimerkiksi taloushistorian kurssilla käytiin läpi paljon asioita, joiden kautta olen osannut tulkita nykyhetken kriisejä paremmin. Opinnot siis luovat valtavasti pohjaa myös uuden oppimisille tulevaisuudessa.

Opintojen edetessä voi alkaa erikoistua tiettyyn osa-alueeseen, ja minulle kiinnostavimmaksi muodostui ympäristöhistoria. Suunnittelen kandidaatin tutkielman kirjoittamista jokien patoamisesta ja haluaisin myös työllistyä näiden aiheiden ympärille tulevaisuudessa. Historian alan työllistymismahdollisuuksia ajatellaan joskus kapeasti, vaikka historiasta opittavaa tietoa tarvitaan päätöksenteossa monella alalla. On tärkeää ymmärtää, miksi asiat ovat menneet tietyllä tavalla, jotta tulevaisuutta osataan rakentaa oikein.

Opiskelu sopii kaikille

Erityisesti historian opiskelijat ovat mielestäni kirjava porukka erilaisia ihmisiä erilaisista taustoista. On ehdottomasti alan vahvuus, että jo opiskellessa pääsee keskustelemaan aiheista sellaisten ihmisten kanssa, jotka katsovat maailmaa eri tavoilla.

Myöskään erilaiset lähtökohdat eivät estä opiskelua. Yhdellä kaverillani on vaikea lukihäiriö, mutta hänkin opiskeli avoimen yliopiston kursseja ja pääsi yliopistoon pääsykokeen kautta. Nyt hän on hakemassa tohtoriohjelmaan. Mielestäni kaikkien kiinnostuneiden kannattaa siis lähteä rohkeasti kokeilemaan opiskelua. Historia on yleissivistävä ja maailmankatsomusta avartava ala, jonka opinnot on hyvä yhdistää myös muihin tutkintoihin, vaikka ei lopulta haluaisikaan jatkaa historian parissa.

Vieläkin ajattelen välillä, että olisinpa edelleen Työväen Akatemialla opiskelemassa. Se on ollut parasta aikaa opinnoissani. Muiden entisten akatemialaisten kanssa löytää aina nopeasti yhteisen sävelen ja verkostoituminen helpottuu. Akatemian opetus oli todella korkeatasoista, joten yliopistolla olen voinut luottaa osaavani asiat ja itseluottamus on pysynyt korkealla.