image-1023

Reaching the Stars projektin tuotokset valmiina!

”Reaching the Stars” oli kansainvälinen Erasmus+ -kumppanuushanke, jonka päämääränä oli kehittää opinto-ohjausta sekä auttaa aikuisoppijoita saavuttamaan omat ura- ja koulutustavoitteensa. Hankkeessa koottiin op

Hankkeessa koottiin opinto-ohjauksen käytäntöjä, joiden avulla aikuisoppijat voivat laajentaa omia tulevaisuudennäkymiään sekä pohtia keinoja toiveidensa toteuttamiseksi. Hanke alkoi tammikuussa 2022 ja päättyi helmikuussa 2024.

Hankkeen kotisivut: https://reachingthestars.eu/

”Reaching the Stars” oli jatkoa aiemmalle Erasmus+ -hankkeelle ”Improving Guidance and Counselling”, jossa kerättiin käytäntöjä aikuisoppijoiden oppimisen edellytyksien tunnistamiseksi. ”Reaching the Stars” jatkaa aiemman hankkeen työtä pohtimalla, miten aikuisoppijat voivat omat edellytyksensä huomioon ottaen pyrkiä kohti tavoitteitaan. Hankkeen keskeisenä käsitteenä on toivopohjainen opinto-ohjaus, mikä tarkoittaa, että siinä keskitytään luomaan aikuisoppijolle mahdollisuuksia hahmotella ja kehittää omia ura- ja koulutustoiveitaan.

Hankkeen koordinaattorina toimi Työväen Akatemia. Lisäksi siihen osallistui kolme kansainvälistä hankekumppania:

  • Education in Progress (Italia)
  • Ljudska univerza Celje (Slovenia)
  • Deinde sp. z o.o (Puola).

Hankkeen tuotoksista voit lukea lisää hankkeen kotisivuilta ja tästä linkistä.