image-1161

RTS

Reaching The Stars -projektin sivu

image-1160

”Reaching the Stars” on kansainvälinen Erasmus+ -kumppanuushanke, jonka päämääränä on kehittää opinto-ohjausta sekä auttaa aikuisoppijoita saavuttamaan omat ura- ja koulutustavoitteensa. Hankkeessa kootaan opinto-ohjauksen käytäntöjä, joiden avulla aikuisoppijat voivat laajentaa omia tulevaisuudennäkymiään sekä pohtia keinoja toiveidensa toteuttamiseksi. Hanke alkoi tammikuussa 2022 ja kestää 26 kuukautta. Tälle ajanjaksolle on suunnitteilla kolme konkreettista tuotosta:

  1. Opinto-ohjaajille suunnattu kokoelma käytäntöjä, joiden avulla voidaan kartoittaa ja kehittää oppijoiden ura- ja koulutustavoitteita.
  2. Aikuisoppijoille suunnattu korttipeli, jonka avulla he voivat itse pohtia omaa osaamistaan ja tavoitteitaan.
  3. Opinto-ohjaajille suunnattu verkkotyökalu, joka tukee perinteistä opinto-ohjausta.

”Reaching the Stars” on jatkoa aiemmalle Erasmus+ -hankkeelle ”Improving Guidance and Counselling”, jossa kerättiin käytäntöjä aikuisoppijoiden oppimisen edellytyksien tunnistamiseksi. ”Reaching the Stars” jatkaa aiemman hankkeen työtä pohtimalla, miten aikuisoppijat voivat omat edellytyksensä huomioon ottaen pyrkiä kohti tavoitteitaan. Hankkeen keskeisenä käsitteenä on toivopohjainen opinto-ohjaus, mikä tarkoittaa, että siinä keskitytään luomaan aikuisoppijolle mahdollisuuksia hahmotella ja kehittää omia ura- ja koulutustoiveitaan.

Hankkeen koordinaattori on Työväen Akatemia. Lisäksi siihen osallistuu kolme kansainvälistä hankekumppania:

  • Education in Progress (Italia)
  • Ljudska univerza Celje (Slovenia)
  • Deinde sp. z o.o (Puola)