image-1161

StB

SHARE  the Badge

image-1186
image-1160

Projektin esittely

Käytännöllistä materiaalia (SHARE) osaamismerkkien käyttöönottamiseksi

Koko Euroopan tasolla on haasteita saada työnantajat tunnistamaan mahdollisten työntekijöiden osaaminen. Yhteiskunnan haavoittuvilla ryhmillä, kuten maahanmuuttajilla ja työttömillä, jotka ovat etäällä työmarkkinoista, on vaikeuksia osoittaa osaamisensa ilman sertifikaatteja tai todistuksia. Erasmus+ -rahoitteinen Share the Badge-projekti auttaa juuri näitä ryhmiä osaamisen tunnistamisessa. Projektissa on tuotettu valikoima materiaaleja, kuten pelejä, käsikirja ja verkkokurssin, joiden avulla organisaatiot voivat ottaa osaamismerkit käyttöön ja auttaa oppijoitaan saamaan osaamismerkkejä. Materiaalit ovat saatavilla osoitteesta: www.sharebadges.eu

Projekti perustuu avoimiin osaamismerkkeihin sekä erityiseen SHARE-metodiin. Metodi kehitettiin aiemmassa eurooppalaisessa projektissa auttamaan nuoria tunnistamaan omia taitojaan sekä osaamista, jota he olivat hankkineet muualla kuin virallisessa koulutuksessa. Organisaatioille on tuotettu 55 osaamismerkkiä, jotka keskittyvät neljään eri avainosaamisalueeseen: viestintään ja vuorovaikutukseen, sosiaalisiin taitoihin, yrittäjyyteen ja digitaitoihin. Osaamismerkit auttavat oppijoiden työllistymismahdollisuuksia ja samalla vahvistavat heidän itseluottamustaan ja aktiivista kansalaisuuttaan. SHARE metodista löytyy kattavasti tietoa edellisen projektin kotisivuilta osoitteesta www.sharedresponsibility.eu


 

Materiaalit

Projektissa tuotettiin seuraavat materiaalit

  1. SHARE the Badge korttipeli;
  2. käsikirja organisaatioille;
  3. verkkokurssi organisaatioille osaamismerkeistä, SHARE metodista, oppimispoluista ja kuinka tunnistaa ja käyttää niitä organisaatiossa
  4. infomateriaalia oppijoille (SHARE) osaamismerkeistä.

Kaikki materiaalit ovat saatavilla englanniksi, saksaksi, italiaksi, ranskaksi, espanjaksi, hollanniksi ja suomeksi.

SHARE the Badge korttipeli: osaamiskortit ja peli valmiina printattavaksi ja käytettäväksi oraganisaatiossasi

image-1185

Yksi projektin innovaatio oli perinteinen off-line korttipeli, vaikka itse osaamismerkit ovat digitaalisia. Edellisissä projekteissa ja kansainvälisessä yhteistyössä kävi ilmi, että erityisesti maahanmuuttajataustaisten voi olla vaikeaa luottaa digitaaliseen maailmaan itsessään. SHARE the Badge projektissa haluttiin luoda malli, jolla voidaan auttaa oppijoita ymmärtämään paremmin osaamista ja miten osaamista voi hankkia. Korttipelin avulla oppijat voivat ottaa rauhassa ensi askeleensa aiheeseen ja ajatukseen digitaalisuudesta, mikä on tärkeää yhteiskuntaan ja työelämään integroitumisessa.

Käsikirja SHARE) osaamismerkkien käyttöönotosta

Off-line työkalut voivat olla asiantuntijoille oivallinen apu oppijoiden integroimisessa yhteiskuntaan ja vaikeisiin tilanteisiin. Käsikirja auttaa organisaatioita reflektoimaan organisaation sisäisiä oppimispolkuja ja kuinka kytkeä osaamismerkit niihin. Tulostettava materiaali helpottaa asiantuntijoita käyttämään materiaalia, vaikka internettiä ei olisi saatavilla.

SHARE osaamismerkit on käännetty ranskaksi ja suomeksi BadgeCraft alustalle

SHARE the Badge projekti on jatkoa projektille Shared Responsibility. Alkuperäisessä projektissa SHARE osaamismerkit kehitettiin viidelle kielelle: englanniksi, hollanniksi, saksaksi, espanjaksi ja italiaksi. Jatkoprojektissamme käänsimme nämä upeat osaamismerkit vielä kahdelle uudelle kielelle, ranskaksi ja suomeksi. Käännökset ovat tärkeitä, jotta SHARE avoimet osaamismerkit voivat todella tulla koko Euroopan laajuiseen käyttöön.

Online verkkokurssi ja lisätietoa osaamismerkeistä ja niiden soveltamisesta organisaatioosi

Organisatioille, jotka haluavat tietää lisää osaamismerkeistä ja niiden soveltamisesta omaan organisaatioonsa, voivat hyödyntää projektissa luotua verkkokurssa. Kurssilla opitaan osaamismerkkien käsite, siihen liittyät eri roolit ja miten osaamismerkkejä voidaan luoda ja räätälöidä oman organisaation tarpeisiin sekä miten osaamismerkit kytketään organisaation arkipäivään. Lisäksi kurssi sisältää tekniset ohjeet osaamismerkkien myöntämiseen ja saamiseen.

Verkkokurssi koostuu seuraavista kokonaisuuksista:

  1. Johdanto projektiin SHARE osaamismerkkeihin
  2. Osaamismerkkien käsite
  3. Osaamismerkkien eri roolit
  4. Luo oma osaamismerkkikokonaisuutesi
  5. Osaamismerkkien hyödyntäminen omassa organisaatiossasi
  6. Tekniset ohjeet

Helppoa tietoja (SHARE) osaamismeekeistä; animaatio ja infograafi

Jotta tieto (SHARE) osaamismerkeistä olisi mahdollisimman helposti saatavilla, teimme projektissa lyhyen animaation ja infograafin, jossa ajatus osaamismekeistä tulee helposti esiin. Materiaalit löytyvät kaikilla projektin kielillä osoitteesta: www.sharebadges.eu


 

Partnerit

Partnerit seitsemästä Euroopan maasta olivat:

SHARE the Badge projektin kumppanuudet olivat kattavia. Työhön osallistui erilaisia organisaatioita sekä yleishyödyllisiä että markkinaehtoisia, mikä mahdollisti laajan valikoiman taitoja projektin hyödyksi. Jokainen partneri työskenteli osaltaan loistavassa yhteistyössä, jotta projektin tavoitteet saatiin täytetyksi aikataulussa ja tulokset saatiin kattavasti jakoon.

 

Stichting Bloom (Alankomaat)

Projektin koordinaattori, hollantialinen säätiö, joka etsii tapoja tunnustaa epämuodollista oppimista osana elinikäistä oppimista

image-1184

VOLKSHOCHSCHULE IM LANDKREIS CHAM EV (Saksa)

Aikuisoppimiskeskus Chamin alueella, joka ajaa kaikkien ryhmien oikeutta koulutukseen, mahdollisuutta elinikäiseen oppimiseen ja tasa-arvoisiin mahdollisuuksiin.

image-1183

AC Amics de la Biblioteca de la Fonteta (Espanja)

Järjestö on perustettu ratkaisemaan kulttuurisia mahdollisuuksien puuttumista Espanjan Font de Sant Lluis Beltran alueella Valenciassa, jonka yhteistyöorganisaatio ANEM AVANT (FEV) havaitsi 2005.

image-1182

In Progress (Italia)

Education In Progress on italialainen yleishyödyllinen organisaatio, joka toimii sosiaalisuuden kehittämisen alueella työvälineinään mm. eurooppalainen yhteistyö (keskiössä ERASMUS +, Horizon 2020, jne.), koulutukset ja kurssit, opintomatkat, job shadowing ja informaali koulutus.

image-1181

SUD CONCEPT (Ranska)

Tämä sosiaalinen yritys toimii kansallisesti ja alueellisesti Ranskassa ja myös Euroopassa. Tehtävänä on tukea alueita ja julkista päätöksentekoa kehittämisprojektien suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioimisessa.

image-1180

bit Schulungscenter GmbH (Itävalta)

Koulutusorganisaatio on Itävallan johtavia aikuiskoulutuksen tuottajia, joka toimii niin yksityisten kuin julkistenkin toimijoiden kanssa. Tehtävänä on tuottaa laadukasta koulutusta työmarkkinoiden tarpeisiin

image-1179

Työväen Akatemia (Suomi)

Työväen Akatemia 1924 perustettu kansanopisto Kauniaisissa. Oppilaitoksen tehtävänä on tarjota akateemisia opintoja nuorille ja työelämässä oleville aikuisille.

image-1178