image-1146

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Työväen Akatemian kannatus Oy
Y-tunnus: 0215377-2
Osoite: Vanha Turuntie 14
Postinumero: 02700
Postitoimipaikka: Kauniainen
Puhelinnumero: 044 579 3165
Sähköpostiosoite: [email protected]

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yritys: Työväen Akatemian kannatus Oy
Nimi: Airi Palosaari
Osoite: Vanha Turuntie 14
Postinumero: 02700
Postitoimipaikka: Kauniainen
Puhelinnumero: 044 579 3165
Sähköpostiosoite: [email protected]

3. Tietosuojavastaava

Yritys: Työväen Akatemian kannatus Oy
Nimi: Marianne Ruotsalainen
Osoite: Vanha Turuntie 14
Postinumero: 02700
Postitoimipaikka: Kauniainen
Puhelinnumero: 050 354 1226
Sähköposti: [email protected]

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:
Käyttäjien tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan. Tarjouspyyntöjen toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen. Tarjouspyyntöjen tiedot tallennetaan kantaan sekä lähetetään tarjouspyyntöjen käsittelijälle.

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi. Asiakkaalta kerätään vain tarjouspyyntölomakkeella mainitut kentät. Lähettäessään lomakkeen, hän hyväksyy lomakkeella olevien tietojen tallentamisen.

6. Rekisterin tietosisältö

Kirjautuneiden käyttäjien osalta Etunimi, Sukunimi, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero, Käyttäjätunnus ja Salasana.

Tarjouspyyntölomakkeen kentät, kun tarjouspyyntö lähetetään käsittelyyn.

7. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja:
Henkilöltä itseltään. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi). Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

10. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

11. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

12. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

13. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.