Saksan kielen opinnot

SAKSAN KIELEN OPINNOT

Alkeistaso

Saksan kielen opinnot voit aloittaa aivan alkeista. Opetus kestää koko lukuvuoden. Opetus vastaa noin neljää lukion lyhyen oppimäärän kurssia. Opiskelet kieltä systemaattisesti ja rakennat vahvan pohjan saksan kielen jatko-opinnoille. Saksankielisen kulttuurin ominaispiirteisiin perehdyt alusta alkaen. Peruskielitaidon kartuttamisen lisäksi tutustut myös saksankielisen alueen yhteiskuntaan ja ajankohtaisiin asioihin.

Saksan kielen ja muiden vieraiden kielten osaamisella esimerkiksi erotut työnhaussa ja tutustut ihmisiin helpommin. Monipuolinen kielitaito myös mahdollistaa ulkomailla opiskelun ja tukee jatko-opinnoissa menestymistä.

Keskitaso

Jos olet opiskellut saksaa muutaman kurssin, voit aktivoida ja laajentaa osaamistasi keskitason opetuksessa. Kehität niin suullisia kuin kirjallisia vuorovaikutustaitojasi. Kertaat ja syvennät kieliopin hallintaa, esim. sija- ja verbimuotoja. Opetuksessa syvennetään saksankielisen kulttuurin tuntemusta ja perehdytään tapakulttuuriin, historiaan ja yhteiskuntaan.

Sekä alkeis- että keskitasolla opintoja on mahdollista suorittaa avoimen yliopiston opintoina 8 op, lisäksi itsenäistä työskentelyä sovitusti. Opintovuoden alussa teet hops-suunnitelman ohjaavan opettajan kanssa.

Tutustu opinto-ohjelmiin: