Kirjoittajakoulutus ja luova kirjoittaminen

Työväen Akatemia > Tutustu opintoihin > Kirjoittajakoulutus ja luova kirjoittaminen

Kirjoittajakoulutus ja luova kirjoittaminen

Kiinnostaako luova kirjoittaminen? Haluatko kehittyä kirjoittajana?

Kirjoittajakoulutus antaa sinulle kirjoittamisen perustaidot. Saat käsityksen kirjoittajan laadustasi ja ymmärrät paremmin kirjoittamisen prosessiasi. Kykysi reflektoida sekä omaa että toisten kirjoittamaa tekstiä vahvistuu. Opinnoissa perehdytään runouteen, proosaan, draamaan ja tietokirjoittamiseen. Lisäksi tutkitaan kirjoittajan luovaa prosessia ja tuetaan kirjoittajaidentiteetin kehittymistä. Tärkeä osa luovan kirjoittamisen opintoja on palautteen antaminen ja saaminen. Opintojen myötä ymmärrät paremmin lukemisen merkityksen kirjoittajana kasvamisessa.

Kirjoittamisen opintojen keskiössä ovat Jyväskylän avoimen yliopiston kirjoittamisen opinnot ja niitä tukevat Akatemian omat kirjoittamisen opintojaksot.

Kirjoittajakoulutus sopii kaikille, jotka käyttävät kieltä työssään ja haluavat kehittyä kirjoittajina. Kirjoittajakoulutus antaa vahvan pohjan jatkaa kirjoittajana kasvamista haluamaansa suuntaan. Monet kiinnostuvat myös kirjoittamisen ohjaamisesta tai kirjallisuuden tutkimisesta. Opinnoissa menestyminen edellyttää kykyä jakaa omia tekstejään ryhmässä, keskustella ja antaa palautetta muiden teksteistä sekä reflektoida omaa kirjoittamista ja oppimista.

Opettajina toimivat kirjoittamisen vahvat ammattilaiset, mm. Sirpa Kyyrönen, Mikko Myllylahti, Jouko SirolaTaija Tuominen ja Miia Toivio, joka toimii opintojen vastuuopettajana.

Opiskelu on päätoimista ja tapahtuu arkipäivisin. Lähiopetusta n. kahtena päivänä viikossa, joten opinnot on mahdollista suorittaa osa-aikaisen työn ohessa. Opinnot sopivat kaikenikäisille. Kirjoittamisen opintoryhmän rikkautena on joka vuosi sen jäsenten moninaiset taustat ja elämäntilanteet.

Opintoihin haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake. Ks. tarkemmat ohjeet hakemisesta sivun alta.

Tutustu opinto-ohjelmiin:

Tavoitteena tutkinto?

Akatemiassa opiskelu voi olla myös tutkintotavoitteista opiskelua. Tutkintoon voi suuntautua avoimen väylän kautta joko Helsingin yliopistoon tai Jyväskylän yliopistoon. Helsingin yliopistossa avoimen väylä toimii yleisen kirjallisuustieteen pääaineopinnoissa. Jyväskylän yliopistoon voi hakea tekemällä 180 op laajuiset kandidaatin opinnot avoimessa yliopistossa. Opintojen alussa kannattaa siis miettiä, haluaisiko tähdätä kirjoittamisen kandidaatintutkintoon Jyväskylän yliopistosta. Opintovalinnat kannattaa tehdä alusta lähtien tietoisena tutkintovaatimuksista. Lisätietoja kirjoittamisen kandidaatintutkinnosta Jyväskylän avoimen yliopiston sivuilta.

Opiskelijavalinta

Kirjoittajakoulutuksen opintoihin haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake 7.8.2022 mennessä. Huomaa, että kirjoittamisen opintoihin vaaditaan ”Minä kirjoittajana” -teksti, joka täytetään hakulomakkeeseen. Teksti kannattaa kirjoittaa tekstinkäsittelyohjelmalla ja kopipeistata hakemuskenttään. Kerro hakemuksessa aiemmista kokemuksistasi kirjoittajana ja siitä, miten haluat kirjoittajana kehittyä. Opiskelijavalinnassa huomiota kiinnitetään motivaatioon ja kirjalliseen ilmaisuun. Haussa arvioidaan myös kykyä selviytyä opinnoista menestyksekkäästi. Sopiva pituus on noin 2 sivua.

Lisätiedot

Kirjailija Miia Toivio
miia.toivio@akatemia.org
040-5695553