image-1011

Kirjoittajakoulutus

Kiinnostaako luova kirjoittaminen? Haluatko kehittyä kirjoittajana?

 

Kirjoittajakoulutus antaa sinulle kirjoittamisen perustaidot. Saat käsityksen kirjoittajan laadustasi ja ymmärrät paremmin kirjoittamisen prosessiasi. Kykysi reflektoida sekä omaa että toisten kirjoittamaa tekstiä vahvistuu. Opinnoissa perehdytään runouteen, proosaan, draamaan ja tietokirjoittamiseen. Lisäksi tutkitaan kirjoittajan luovaa prosessia ja tuetaan kirjoittajaidentiteetin kehittymistä. Tärkeä osa luovan kirjoittamisen opintoja on palautteen antaminen ja saaminen. Opintojen myötä ymmärrät paremmin lukemisen merkityksen kirjoittajana kasvamisessa.

Kirjoittamisen opintojen keskiössä ovat Jyväskylän avoimen yliopiston kirjoittamisen opinnot ja niitä tukevat Akatemian omat kirjoittamisen opintojaksot.

Kirjoittajakoulutus sopii kaikille, jotka käyttävät kieltä työssään ja haluavat kehittyä kirjoittajina. Kirjoittajakoulutus antaa vahvan pohjan jatkaa kirjoittajana kasvamista haluamaansa suuntaan. Monet kiinnostuvat myös kirjoittamisen ohjaamisesta tai kirjallisuuden tutkimisesta. Opinnoissa menestyminen edellyttää kykyä jakaa omia tekstejään ryhmässä, keskustella ja antaa palautetta muiden teksteistä sekä reflektoida omaa kirjoittamista ja oppimista.

Opettajina toimivat kirjoittamisen vahvat ammattilaiset, mm. Johanna VenhoSirpa Kyyrönen, Mikko Myllylahti, ja Miia Toivio.

Opiskelu on päätoimista ja tapahtuu arkipäivisin. Lähiopetusta n. kahtena päivänä viikossa, joten opinnot on mahdollista suorittaa osa-aikaisen työn ohessa. Opinnot sopivat kaikenikäisille. Kirjoittamisen opintoryhmän rikkautena on joka vuosi sen jäsenten moninaiset taustat ja elämäntilanteet.

Tavoitteena tutkinto?

Akatemiassa opiskelu voi olla myös tutkintotavoitteista opiskelua. Tutkintoon voi suuntautua avoimen väylän kautta joko Helsingin yliopistoon tai Jyväskylän yliopistoon. Helsingin yliopistossa avoimen väylä toimii taiteen tutkimuksen kandiohjelmassa (opintosuuntana yleinen kirjallisuustiede). Helsingin yliopistoon hakeminen edellyttää kirjallisuuden opintojen suorittamista.

Jyväskylän yliopistoon voi hakea tekemällä 180 op laajuiset kandidaatin opinnot avoimessa yliopistossa. Opintojen alussa kannattaa siis miettiä, haluaisiko tähdätä kirjoittamisen kandidaatintutkintoon Jyväskylän yliopistosta. Opintovalinnat kannattaa tehdä alusta lähtien tietoisena tutkintovaatimuksista. Lisätietoja kirjoittamisen kandidaatintutkinnosta Jyväskylän avoimen yliopiston sivuilta.

Opiskelijavalinta

Kirjoittajakoulutuksen opintoihin haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake . Huomaa, että kirjoittamisen opintoihin vaaditaan ”Minä kirjoittajana” -teksti, joka täytetään hakulomakkeeseen. Teksti kannattaa kirjoittaa tekstinkäsittelyohjelmalla ja kopipeistata hakemuskenttään. Kerro hakemuksessa aiemmista kokemuksistasi kirjoittajana ja siitä, miten haluat kirjoittajana kehittyä. Opiskelijavalinnassa huomiota kiinnitetään motivaatioon ja kirjalliseen ilmaisuun. Haussa arvioidaan myös kykyä selviytyä opinnoista menestyksekkäästi. Sopiva pituus on noin 2 sivua.

Linjavastaava

”Yksi vuosi voi muuttaa elämän ja uran suunnan”

On aivan eri asia opiskella hyvässä ryhmässä hyvän opettajan johdolla kuin yksin verkossa. Lisäksi saat ystäviä ja elät täyttä opiskelijan elämää!

Täytä hakulomake

Usein kysyttyä

  • Kyllä voit.

  • Haku koko vuoden opintoihin on jatkuva haku.

  • Opintomaksu lukuvuonna 2023-24 on 2740 € / lukuvuosi. Se maksetaan neljässä erässä tai kertamaksuna. Olet Akatemian opiskelijana oikeutettu täyteen toisen asteen opintotukeen.

    Lue lisää opiskelun kustannuksista ja opintotuesta  täältä.

  • Opiskelijat valitaan hakemusten ja iän perusteella. Opiskelijoiden tulee olla 18 vuotta täyttäneitä. Muita pääsyvaatimuksia esimerkiksi koulutustaustaan liittyen ei ole. Tärkeintä on opiskelijan motivaatio ja hakemuksen perusteella arvioidut edellytykset menestyä Työväen Akatemian opinnoissa.

    Poikkeuksena kirjoittamisen opinnot.  Kirjoittamisen opintoihin pyrkivät osoittavat kirjallista osaamistaan laatimalla hakemukseen tekstin otsikolla ”Minä kirjoittajana”.

  • Hakemuksia käsitellään useaan otteeseen kevään ja kesän aikana, joten tiedon opiskelupaikasta saat jo muutaman viikon sisällä hakemuksen jättämisestä, kesällä tätäkin nopeammin. Saat sähköpostitse hyväksymisilmoituksen, jossa on tietoja myös lukuvuoden aloituksesta. Viesti saapuu turvapostina. Huomioithan, että viesti on avattavissa vain rajoitetun ajan, joten hyväksymisilmoitus kannattaa tallentaa omalle laitteelle.

  • Tiesitkö, että myös työttömyystuella/etuudella opiskelu on mahdollista? Koko opintovuoden lisäksi Akatemiassa on mahdollista opiskella myös yhden lukukauden ajan (parhaiten syyslukukauden) Kielet, viestintä ja kulttuurit -opintolinjalla tai muilla Akatemian opintolinjoilla. Opinnot räätälöidään opiskelijan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Ota yhteyttä Akatemian opintotoimistoon.