image-1146

Koski -tietovaranto

Opintosuoritustiedot Koski-tietovarannossa

Opintosuoritustietojen tallentaminen valtakunnallisten opinto- ja tutkintorekisterien Koski-tietovarantoon.

Opetuksen ja koulutuksen valtakunnallinen tietovaranto (Koski) on kansallinen tietovaranto. Tietovarannosta säädetään lain valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä. Opetuksen ja koulutuksen tietovarannon yhteisrekisterinpitäjinä vapaan sivistystyön vapaatavoitteisten koulutuksen suoritustietojen osalta toimivat Opetushallitus ja vapaan sivistystyön oppilaitoksen ylläpitäjät. Koski-palvelun ylläpidosta vastaa Opetushallitus. Huomioithan, että avointen korkeakoulujen opintosuoritetiedot siirtyvät Koski-tietovarantoon erikseen korkeakouluja koskevien käytänteiden mukaisesti.

Työväen Akatemia tarjoaa opiskelijoilleen mahdollisuuden tallentaa Työväen Akatemian omien kurssien opintosuoritetietoja osaksi valtakunnallista Opetuksen ja koulutuksen tietovarantoa (Koski-palvelu). Koski siirrot tehdään osasta Työväen Akatemian omista kursseista. Tiedot Työväen Akatemian Koski-kursseista löytyy Opetushallituksen ylläpitämästä ePerusteet –järjestelmästä: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/toteutussuunnitelma/4121510/vapaasivistystyo/tiedot

Koulutuksen suoritustietojen tallentamisella tavoitellaan opiskelijan edun toteutumista tekemällä osaaminen näkyväksi. Koski-tietovarantoon tallennetut vapaan sivistystyön vapaatavoitteisten koulutusten tiedot ovat ensisijaisesti vain opiskelijan tarkasteltavissa Oma Opintopolku -palvelussa. Opiskelija voi palvelua käyttämällä ja omalla suostumuksella jakaa tietovarannossa olevaa koulutustietoa kolmansille osapuolille.

Suoritustiedon tallentaminen tehdään vain, mikäli opiskelija tätä itse haluaa ja antaa siihen suostumuksensa kirjallisesti. Suostumus tai suoritustiedon tallentaminen ei ole edellytys koulutukseen osallistumiselle. Työväen Akatemian kansanopistolinjoilla opiskelevilta kysytään suostumus opiskelijarekisterissä. Muilla lyhytkursseilla suostumus pyydetään kurssikohtaisesti. Kurssin suoritemäärät ovat kuvattu opintopisteinä ePerusteissa, kuten myös arviointikriteerit.

Lue lisää tietojen viennistä ja tietojen käsittelystä.

”Yksi vuosi voi muuttaa elämän ja uran suunnan”

On aivan eri asia opiskella hyvässä ryhmässä hyvän opettajan johdolla kuin yksin verkossa. Lisäksi saat ystäviä ja elät täyttä opiskelijan elämää!

Täytä hakulomake