Opiskelijapalvelut

Työväen Akatemia > Hae opiskelemaan > Opiskelijapalvelut

MITEN OPISKELUANI TUETAAN?

Opiskelu Työväen Akatemiassa on yhteisöllistä. Tukea opintoihisi saat niin opintosihteeriltä kuin ohjaavalta opettajaltasi. Myös ryhmässä työskentely auttaa opintojen etenemisessä.

Jokainen tekee henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli HOPS:in yhteistyössä ohjaavan opettajan kanssa. Hopsiin kuuluu useimmiten oman aineen suositellut opinnot ja vapaavalintaisia kursseja eri oppiaineista. Opiskelua tukevina opintoina tarjoamme myös kursseja tieteellisestä kirjoittamisesta sekä itsetuntemuksesta.

Hyvä sosiaalinen elämä tekee opiskelusta mukavampaa ja edistää myös opintotuloksia. Kannattaa ottaa osaa esimerkiksi opiskelijakunnan toimintaan. Se järjestää opiskelua täydentäviä tilaisuuksia, vierailuja ja juhlia. Myös omasta terveydestä huolehtiminen liikkumalla ja nukkumalla riittävästi on olennainen osa onnistunutta opiskeluvuotta.