fbpx

Aineopinnot

Kirjoittajakoulutus - Aineopinnot

Haluatko keskittyä kirjoittamiseen enemmän kuin yhden vuoden? Akatemiassa voit jatkaa kirjoittajana kasvamista ja suorittaa noin 2 vuotta kestävät kirjoittamisen aineopinnot. Aineopintoihin haetaan perusopintojen suorittamisen jälkeen. Aineopinnot voi tehdä joko suppeana (35 op) tai laajana (50 op), jolloin opintoihin sisältyy proseminaari ja kandidaatintutkielma.

Opintojaksoja on tarjolla mm.

Kirjoittaminen luovana prosessina
Kirjoittamisen opettaminen
Palautetaidot
Draamakirjoittaminen
Tietokirjoittaminen
Kirjoittajana kasvamisen jatkokurssi
Tekstiseminaari
Romaanikurssi

Opintoja myös räätälöidään opiskelijoiden toiveiden mukaan. Opettajina toimivat kirjallisuuden ammattilaiset, mm. Riikka Pelo, Pia Houni ja Miia Toivio.

Opiskelijavalinta

Aineopintojen aloittamisen edellytyksenä ovat hyvin arvosanoin (keskiarvolla kolme) suoritetut kirjoittamisen perusopinnot joko Jyväskylän tai Turun yliopiston tutkintovaatimusten mukaan. Tärkeää on myös vahva motivaatio kirjoittamiseen ja halu tarkastella omaa kirjoittamista ja kirjoittajaidentiteettiä tietoisesti ja tavoitteellisesti. Kyky lukea ja kirjoittaa akateemista tekstiä on välttämätön. Osa opintokirjallisuudesta on englanniksi. Opinnot alkavat syksyisin ja niihin haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake 16.8.2019 mennessä. Huomaa, että hakulomakkeeseen täytetään myös “Minä kirjoittajana” -vapaamuotoinen kirjoitus. Kerro tekstissä kirjoittajakokemuksestasi, tavoitteistasi ja motivaatiostasi hakeutua koulutukseen.

Tavoitteena tutkinto?

Akatemiassa opiskelu voi olla myös tutkintotavoitteista opiskelua. Opintojen alussa kannattaa miettiä, haluaisiko tähdätä kirjoittamisen kandidaatintutkintoon Jyväskylän yliopistosta. Opintovalinnat kannattaa tehdä alusta lähtien tietoisena tutkintovaatimuksista. Lisätietoja kirjoittamisen kandidaatintutkinnosta Jyväskylän avoimen yliopiston sivuilta.

Tutustu opinto-ohjelmiin:

Lisätietoja:

Kirjailija Miia Toivio
miia.toivio@akatemia.org
040-5695553

Scroll Up
×