fbpx

Politiikan ja viestinnän tutkimuksen opinnot

Työväen Akatemia > Tutustu opintoihin > Politiikan ja viestinnän tutkimuksen opinnot

KIINNOSTAAKO POLITIIKAN TUTKIMUKSEN OPISKELU, VIESTINTÄ TAI KENTIES POLIITTINEN HISTORIA?

Politiikan tutkimuksen opinnot valmentavat sinua tarkastelemaan politiikan ilmiöitä analyyttisesti. Opiskelun keskiössä ovat politiikan ja viestinnän sekä poliittisen historian perusopinnot, jotka tarjoavat välineitä modernin yhteiskunnan rakenteiden ja poliittisten ilmiöiden ymmärtämiseen ja tulkitsemiseen. Näiden lisäksi politiikan tutkimuksen opinnot kattaa mm. Eurooppa-opintoja, Aasian tutkimusta, filosofiaa, johtamista ja taloustieteitä.

Politiikan ja viestinnän tukimuksen opinnoissa voit opiskella oman kiinnostuksen mukaan Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen perusopintoja (25 op), Viestinnän perusopintoja (15 – 25 op) tai poliittisen historian perusopintoja (25 op). Lisäksi voit suorittaa yliopistotutkintoon sekä avoimen väyliin vaadittavat pakolliset kieli- ja viestintäopinnot.

Politiikan tutkimuksen  opinnot mahdollistavat sinulle hakemisen avoimen väylän kautta yliopistoon.   Opinnoista on joka vuosi päästy erinomaisesti  avoimen väylän kautta opiskelemaan Helsingin yliopiston valtiotieteelliseen, Turun ja Jyväskylän yliopistojen yhteiskuntieteellisiin tiedekuntiin.

Avoimen yliopiston opinnot

Politiikka ja viestintä

Politiikka ja organisaatiot 25 op (Helsingin yliopisto)

 • Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen perusteet 5 op
 • Päätöksenteko Suomessa ja Euroopan unionissa 5 op
 • Julkisuus ja demokratia 5op
 • Poliittisen ajattelun perusteet 5 op
 • Vertaileva politiikan tutkimus 5 op

Viestinnän opinnot (Helsingin yliopisto)

 • Viestinnän tutkimuksen perusteet 5 op
 • Media ja kulttuuri 5 op
 • Organisaatioiden viestintä 5 op
 • Valinnaiset osuudet 10 op

 

Poliittisen historian perusopinnot 25 op

 • Johdatus politiikan tutkimukseen 5 op
 • Johdatus poliittisen historian tutkimukseen 5 op
 • Ideologioiden muotoutuminen ja politiikan teorian klassikot 5op
 • Suomalaisten maailmat 5 op
 • Maailmanhistoriat 5 op

Muut opinnot

Tarjolla on myös lukuisia teemaopintokursseja kuten EU-opinnot, argumentaatio ja retoriikka sekä kansainvälinen politiikka ja oikeus. Omien opintojen rinnalle voit valita opintoja myös muilta linjoilta. Mieti, mikä sinua kiinnostaa! Ohjaavan opettajan kanssa käytävässä HOPS-keskustelussa teet henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman.

Teemme vuoden aikana opintokäyntejä ministeriöihin, eduskuntaan, järjestöihin ja tutkimusorganisaatioihin. Tarkoituksena on tutustua oman oppialan mahdollisiin tuleviin työpaikkoihin ja saada tietoa organisaation yhteiskunnallisesta tehtävästä.  Politiikan tutkimuksen opiskelu mahdollistaa myös osallistumisen Akatemian opintomatkoille. Politiikan tutkimuksen opiskelijoita osallistunut vuosittain mm. Brysselin ja Kiinan opintomatkoille.

Tutustu opinto-ohjelmiin:

Lisätietoja:

FL, YTM Ari Niemi
ari.niemi@akatemia.org
puh. 040 752 9225

Scroll Up
×